HOTĂRÂRE nr. 3 din 22 octombrie 2012privind modificarea art. 7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului
EMITENT
  • BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2012    În temeiul prevederilor art. 38 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 5/2002, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 27 octombrie 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Condiţiile cumulative pentru numirea în funcţia de adjunct al Avocatului Poporului sunt următoarele: a) să fie absolvent, cu diplomă de licenţă, al unei facultăţi de ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe politice sau ştiinţe economice; b) să aibă o vechime de cel puţin 8 ani în specialitatea studiilor absolvite prevăzute la lit. a) sau să fi exercitat timp de 8 ani funcţia de deputat sau de senator; c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu şi o bună reputaţie morală; d) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare; e) să nu aibă antecedente penale; f) să nu aibă apartenenţă politică."Această hotărâre a fost adoptată de Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în şedinţa comună din 22 octombrie 2012.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 22 octombrie 2012.Nr. 3._______