PROTOCOL ADIŢIONAL din 4 octombrie 2011la Protocolul de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 22 octombrie 2012    La momentul semnării Protocolului de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, subsemnaţii au convenit că următoarele prevederi vor face parte integrantă din protocol:1. Se înţelege că autoritatea competentă a statului solicitat va furniza, la cererea autorităţii competente a statului solicitant, informaţii în scopul articolului 28.2. Autoritatea competentă a statului solicitant va furniza următoarele informaţii autorităţii competente a statului solicitat, atunci când va face o solicitare de informaţii în baza Convenţiei, pentru a demonstra relevanţa informaţiilor pentru solicitare: a) identitatea persoanei verificate sau investigate; b) o declaraţie privind informaţiile solicitate, inclusiv natura lor şi forma în care statul solicitant doreşte să primească informaţiile de la statul solicitat; c) scopul fiscal pentru care sunt solicitate informaţiile; d) motivele care au condus la presupunerea că informaţiile solicitate sunt prezente în statul solicitat sau se află în posesia ori controlul unei persoane din jurisdicţia statului solicitat; e) în măsura în care sunt cunoscute, numele şi adresa oricărei persoane care se presupune că se află în posesia informaţiilor solicitate; f) o declaraţie din care să rezulte că statul solicitant a urmat toate căile posibile de obţinere a informaţiilor de pe teritoriul său, cu excepţia celor care ar fi dat naştere unor dificultăţi majore.3. Chiar dacă paragraful 2 conţine cerinţe procedurale importante, subparagrafele a)- f) ale acelui paragraf nu vor fi totuşi interpretate ca împiedicând schimbul efectiv de informaţii.Drept care subsemnaţii, autorizaţi în bună şi cuvenită formă, au semnat prezentul protocol adiţional.Semnat la Luxemburg la 4 octombrie 2011, în două exemplare originale, în limbile română şi franceză, ambele texte fiind egal autentice.Pentru România,Gheorghe Ialomiţianu,ministrul finanţelor publicePentru Marele Ducat de Luxemburg,Luc Frieden,ministrul finanţelor----