DECRET nr. 598 din 20 septembrie 2012privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 24 septembrie 2012    În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,în semn de apreciere pentru întreaga sa carieră artistică, pentru eforturile depuse în vederea apropierii culturale româno-britanice şi promovarea de durată a artei contemporane româneşti în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria C "Artele plastice" domnului prof. dr. Richard Demarco, artist plastic.PREŞEDINTELE ROMÂNIEITRAIAN BĂSESCUÎn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTABucureşti, 20 septembrie 2012.Nr. 598.________