HOTĂRÂRE nr. 927 din 12 septembrie 2012pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 17 decembrie 2010, cu completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) În scopul soluționării pe cale amiabilă a diferendelor dintre consumatori și prestatori de servicii de plată, izvorând din încălcarea dispozițiilor regulamentului, părțile pot recurge la procedura medierii în temeiul prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  București, 12 septembrie 2012.Nr. 927.----