HOTĂRÂRE nr. 932 din 12 septembrie 2012privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia persoanei îndreptăţite, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 101.040, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acestuia persoanei îndreptăţite, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 12 septembrie 2012.Nr. 932.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se scade din inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul public al statului,aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şiInternelor, ca urmare a retrocedării acestuia persoanei îndreptăţite
  *Font 7*
   
  Locul unde este situat imobilul Codul de clasificare Persoana juridică de la care se scade imobilul Caracteristicile imobilului care se scade Valoarea contabilă - lei - Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice
  Municipiul Alba Iulia, judeţul Alba 8.19.01 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba Cod unic de identificare (CUI): 4331430 Imobil 45-174 Sc = 344,00 mp 14.585,00 101.040
  ------