ORDIN nr. 209 din 12 septembrie 2012pentru nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" pe anul 2012
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 20 septembrie 2012    Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 5.421 din 19 iulie 2012, precum şi Dispoziţia guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" nr. 14.917 din 21 iunie 2012,în temeiul:- art. 40, 41 şi 41^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 7 lit. A.k) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;- art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93 , (CE) nr. 1.936/2001 şi (CE) nr. 601/2004 şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 şi (CE) nr. 1.447/1999 ;- art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96 , (CE) nr. 2.371/2002 , (CE) nr. 811/2004 , (CE) nr. 768/2005 , (CE) nr. 2.115/2005 , (CE) nr. 2.166/2005 , (CE) nr. 388/2006 , (CE) nr. 509/2007 , (CE) nr. 676/2007 , (CE) nr. 1.098/2007 , (CE) nr. 1.300/2008 , (CE) nr. 1.342/2008 şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93 , (CE) nr. 1.627/94 şi (CE) nr. 1.966/2006 ,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se nominalizează punctele de debarcare, precum şi centrele de primă vânzare de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" pe anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Achim Irimescu,secretar de statBucureşti, 12 septembrie 2012.Nr. 209.  +  Anexa Punctele de debarcare (PD) şi centrele de primă vânzare (CPV) depe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" pe anul 2012
    *Font 8*
     
    ┌────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Localitatea │Destinaţia │ │crt.│ │ ├─────┬─────┤ │ │ │ │ PD │ CPV │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 1.│S.C. "Thalasa" - S.R.L. │Sulina, judeţul Tulcea │ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 2.│S.C. "San Stel Mar" - S.R.L. │Sulina, judeţul Tulcea │ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 3.│S.C. "Amorel" - S.R.L. │Sulina, judeţul Tulcea │ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 4.│S.C. "Miadmar Fishing" - S.R.L. │Sulina, judeţul Tulcea │ X │ - │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 5.│S.C. "Cri-Sir Tour" - S.R.L. │Crişan, judeţul Tulcea │ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 6.│S.C. "Wela" - S.R.L. │Crişan, judeţul Tulcea │ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 7.│S.C. "Wela" - S.R.L. │Canal Caraorman, judeţul Tulcea │ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 8.│S.C. "Miro Pesc" - S.R.L. │Mila 23, judeţul Tulcea │ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 9.│S.C. "Obretin" - S.R.L., AP Obretin │Mila 23, judeţul Tulcea │ X │ - │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 10.│S.C. "Most Fish" - S.R.L. │Mila 23, judeţul Tulcea │ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 11.│S.C. "Răduţă Sport Tour" - S.R.L. │Matiţa, judeţul Tulcea │ X │ - │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 12.│S.C. "Black Sea Sturgeon" - S.R.L. │Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea │ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 13.│S.C. "Pescom Aliment" - S.R.L. │Sfântu Gheorghe (gabara 586TL), judeţul │ X │ - │ │ │ │Tulcea │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 14.│S.C. "Zăuleţ" - S.R.L. │Sinoe - Grindul Lupilor,judeţul Constanţa│ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 15.│S.C. "Flamingo Pound" - S.R.L. │Nuntaşi, judeţul Constanţa │ X │ - │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 16.│S.C. "Dec Fish" - S.R.L. │Sinoe - Grindul Lupilor,judeţul Constanţa│ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 17.│S.C. "Sanda Intermed" - S.R.L. │Dunavăţu de Jos, judeţul Tulcea │ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 18.│S.C. "Simcom Delta" - S.R.L. │Plopul, judeţul Tulcea │ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 19.│S.C. "Piscicola Tour" - S.R.L. │Jurilovca, judeţul Tulcea │ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 20.│S.C. "Anghilla Imperial Construct" - S.R.L.│Sălcioara, judeţul Tulcea │ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 21.│S.C. "Pescarom" - S.R.L. │Sabangia, judeţul Tulcea │ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 22.│S.C. "Prodex Turism" - S.R.L. │Lunca, judeţul Tulcea │ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 23.│Asociaţia pescărească "Abramis" │Enisala, judeţul Tulcea │ X │ - │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 24.│S.C. "Irina" - S.R.L. │Colina, judeţul Tulcea │ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 25.│S.C. "Asturio Internaţional" - S.R.L. │Iazurile, judeţul Tulcea │ X │ - │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 26.│S.C. "La Cherhana" - S.R.L. │Murighiol, judeţul Tulcea │ X │ - │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 27.│I.F. Grigore Ştefan │Murighiol, judeţul Tulcea │ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 28.│S.C. "Andreas Trading" SRL │Vadu, judeţul Constanţa │ X │ - │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 29.│S.C. "Royal Fish" - S.R.L. │Murighiol, judeţul Tulcea │ X │ - │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 30.│S.C. "Piscicola Murighiol" - S.R.L. │Murighiol, judeţul Tulcea │ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 31.│P.F. Ţurlică A. Marian │Nufăru, judeţul Tulcea │ X │ - │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 32.│S.C. "Aqua Fish" - S.R.L. │Mahmudia, judeţul Tulcea │ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 33.│S.C. "Wela" - S.R.L. │Tulcea, judeţul Tulcea │ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 34.│S.C. "Miadmar HDP" - S.R.L. │Tulcea, judeţul Tulcea │ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 35.│S.C. "Ghiban Trident" - S.R.L. │Tulcea, judeţul Tulcea │ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 36.│S.C. "Anghilla Myb" - S.R.L. │Tulcea, judeţul Tulcea │ X │ - │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 37.│S.C. "NMG Impex" - S.R.L. │Somova, judeţul Tulcea │ X │ - │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 38.│S.C. "Arcada" - S.R.L. │Sarichioi, judeţul Tulcea │ X │ X │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤ │ 39.│S.C. "Rifag" - S.R.L. │Mineri, judeţul Tulcea │ - │ X │ └────┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────┴─────┘----