DECIZIE nr. 476 din 19 septembrie 2012pentru punerea în executare a unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 20 septembrie 2012  (la 09-10-2012, Titlul deciziei a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din DECIZIA nr. 488 din 9 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 09 octombrie 2012 ) În temeiul art. 18 și 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Comitetul interministerial pentru formularea propunerilor necesare în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 3.256 din 9 mai 2011, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 3.809/2/2010, irevocabilă, și a Sentinței civile nr. 1.249 din 21 februarie 2011, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 10.110/2/2010/a1, irevocabilă, denumit în continuare Comitetul interministerial, având componența prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. (la 09-10-2012, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din DECIZIA nr. 488 din 9 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 09 octombrie 2012 )  +  Articolul 2Ministerele prevăzute în anexă sunt reprezentate la ședințele Comitetului interministerial la nivel de secretar de stat.  +  Articolul 3Comitetul interministerial este condus de secretarul de stat, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, care are și calitatea de președinte.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  București, 19 septembrie 2012.Nr. 476.  +  AnexăCOMPONENȚAComitetului interministerial pentru rezolvarea problemelorreferitoare la suprafețele de teren afectatede calamități naturale în anul agricol 2008-20091. Secretar de stat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - președinte2. Secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - membru3. Secretar de stat din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor - membru4. Secretar de stat din cadrul Ministerului Justiției - membru5. Secretar de stat din cadrul Ministerului Administrației și Internelor - membru6. Secretar de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului - membru.