HOTĂRÂRE nr. 926 din 12 septembrie 2012privind aprobarea efectuării concedierilor colective, precum şi a numărului de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi în anul 2012 la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Electrocentrale Deva" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 20 septembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Se aprobă efectuarea de concedieri colective, precum şi numărul de salariaţi ce urmează a fi disponibilizaţi în anul 2012 la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Electrocentrale Deva" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Salariaţii concediaţi potrivit alin. (1) beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Daniel ChiţoiuMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 12 septembrie 2012.Nr. 926.  +  Anexa NUMĂRUL DE SALARIAŢIce urmează să fie disponibilizaţi în anul 2012 laSocietatea Comercială de Producere aEnergiei Electrice şi Termice "Electrocentrale Deva" - S.A., aflatăsub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
    Denumirea operatorului economic Numar de persoane
    Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Electrocentrale Deva" - S.A. 200
    ----