DECIZIE nr. 473 din 18 septembrie 2012privind numirea Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012  Având în vedere:- propunerea formulată de ministrul delegat pentru administraţie prin Adresa nr. 74.242/RS din 17 august 2012;- dispoziţiile art. 14-16 şi ale art. 25 alin. (1) lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie.  +  Articolul 1 (1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează, prin revocare, mandatele membrilor Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, numiţi prin Decizia primului-ministru nr. 346/2009, cu modificările ulterioare. (2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se numeşte Comisia de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, corespunzător mandatelor aferente membrilor Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, prevăzută la alin. (1), având componenţa prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează, prin revocare, mandatele membrilor Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, numiţi prin Decizia primului-ministru nr. 347/2009, cu modificările ulterioare. (2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se numeşte Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, corespunzător mandatelor aferente membrilor Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici prevăzută la alin. (1), având componenţa prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 4Decizia primului-ministru nr. 346/2009 privind numirea Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 17 martie 2009, cu modificările ulterioare, şi Decizia nr. 347/2009 privind numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 17 martie 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruBucureşti, 18 septembrie 2012.Nr. 473.  +  Anexa 1 COMPONENŢAComisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici
  Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia şi instituţia
  1. Bebereche Cristina Director general, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
  2. Purcărea Doina Profesor universitar doctor, Universitatea Politehnică Bucureşti
  3. Icociu Vasilica-Cristina Director general, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  4. Coman Cornel Subprefect, Instituţia Prefectului Judeţului Călăraşi
  5. Şerban Claudiu Octavian Prefect, Instituţia Prefectului Judeţului Bacău
  6. Cercel Sevastian Profesor universitar doctor, Universitatea din Craiova
  7. Enache Mihaela Inspector guvernamental, Secretariatul General al Guvernului
   +  Anexa 2 COMPONENŢAComisiei de soluţionare a contestaţiilorpentru recrutarea înalţilor funcţionari publici
  Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia şi instituţia
  1. Urzică Augusta-Cristina Director general adjunct, Ministerul Administraţiei şi Internelor
  2. Jîjîie Antonel Subprefect, Instituţia Prefectului Judeţului Dâmboviţa
  3. Dumitrache Bogdan Mircea Secretar general, Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
  4. Niculescu Marian Secretar general, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
  5. Crăciun Liviu Conferenţiar universitar doctor, Universitatea din Craiova
  6. Sighinaş-Crista Marcela Doina Inspector guvernamental, Secretariatul General al Guvernului
  7. Buglea Claudiu-Paul Lector universitar doctor, Universitatea din Bucureşti
  ----