DECIZIE nr. 474 din 18 septembrie 2012privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Groza Dumitra a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
EMITENT
  • GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012    Având în vedere propunerea formulată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor prin Adresa nr. 1/1.821 din 28 august 2012, precum şi Avizul favorabil nr. 1.652.646 din 12 septembrie 2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Groza Dumitra a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie.  +  Articolul UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Groza Dumitra exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruBucureşti, 18 septembrie 2012.Nr. 474.----