ORDIN nr. 220 din 7 septembrie 2012pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 17 septembrie 2012    Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan-Nicolae Căbulea,secretar de statBucureşti, 7 septembrie 2012.Nr. 220.  +  AnexăREGULAMENT 07/09/2012