ORDIN nr. 220 din 7 septembrie 2012pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 17 septembrie 2012  Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane,în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Ioan-Nicolae Căbulea,
  secretar de stat
  București, 7 septembrie 2012.Nr. 220.  +  AnexăREGULAMENTde organizare și funcționare a Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane