ORDIN nr. 1.081 din 25 iunie 2012pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Nr. 1.081 din 25 iunie 2012
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 1.175 din 4 septembrie 2012
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Nr. 1.685 din 25 iunie 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 11 septembrie 2012  Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Societatea Comercială "Electrificare CFR" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.p. Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Valentin Răducu Preda,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Mariana Câmpeanu  +  Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIISocietatea Comercială "Electrificare CFR" - S.A.Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, BucureştiCod unic de înregistrare 16828396BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
                                                                        mii lei
  ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐│ │ │Nr.│ BVC 2012 ││ │ INDICATORI │rd.├────────────┤│ │ │ │ Propuneri │├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE │ 1 │ 116.411,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 112.771,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│din producţia vândută │ 3 │ 96.000,00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 40,00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ ││ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ ││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │c1│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │d)│producţia de imobilizări │ 8 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │e)│alte venituri din exploatare │ 9 │ 16.731,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 3.640,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │ ││ │ │ │din activele imobilizate │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│din dobânzi │13 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 3.640,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE │16 │ 116.411,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 115.411,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 5.000,00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │19 │ 1.600,00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 30,00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 90.326,85││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 70.074,00││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială │23 │ 20.002,85││ │ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale │24 │ 14.715,39││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj │25 │ 362,00││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale de│26 │ 4.344,46││ │ │ │ │sănătate │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│27 │ 581,00││ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 250,00││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21 │29 │ 250,00││ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ ││ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare, din │ │ ││ │ │ │ │care: │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │ - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │ ││ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ ││ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi│ │ ││ │ │ │ │completările ulterioare │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţă │33 │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │e)│ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ ││ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ ││ │ │ │disponibilizări │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ 890,00││ │ │ │hotărâri judecătoreşti │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi │36 │ 5.900,00││ │ │ │necorporale │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │37 │ 11.592,15││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 72,00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 72,00││ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ ││ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, │41 │ ││ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ ││ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: │42 │ ││ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ ││ │ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ ││ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ ││ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ ││ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ ││ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │ │ ││ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ ││ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ ││ │ │ │resurselor minerale │ │ ││ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │47 │ ││ │ │ │bunurilor │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 1.000,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 1.000,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ ││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │55 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │56 │ ││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ ││ │ │ │precedenţi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │ ││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ ││ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ ││ │ │ │împrumuturi externe │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ ││ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │61 │ ││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ ││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ ││ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ ││ │ │ │financiar de referinţă │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ ││ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ ││ │ │ │cazul societăţilor/companiilor naţionale şi │ │ ││ │ │ │societăţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ ││ │ │ │stat │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│63 │ ││ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi │ │ ││ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │69 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │71 │ 35.777,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Surse proprii │72 │ 500,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Alocaţii de la buget │73 │ 35.277,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Credite bancare │74 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│- interne │75 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│- externe │76 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │4 │ │Fonduri europene │77 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │5 │ │Alte surse │78 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │79 │ 35.777,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │80 │ 35.777,00││ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ ││ │ │ │investiţii │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│interne │82 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│externe │83 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │85 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│XI │2 │ │Rezerve statutare │86 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│XII │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Venituri totale │89 │ 116.411,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 116.411,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 2.694││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total │92 │ 2.795││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │ 70.324,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 70.069,00││ │ │ │bază de contract individual de muncă │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 5,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură│96 │ 250,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 2.089,12││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 2.096,72││ │ │ │influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ ││ │ │ │şi/sau natură │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 41.649,73││ │ │ │preţuri curente (lei/persoană) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 41.649,73││ │ │ │preţuri comparabile (lei/persoană) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │9 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │101│ ││ │ │ │personal mediu (unităţi fizice/persoană) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 1.000,00││ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │11│ │Plăţi restante │103│ 25.000,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│preţuri curente │104│ 25.000,00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│preţuri comparabile │105│ 25.000,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │12│ │Creanţe restante │106│ 20.000,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│preţuri curente │107│ 20.000,00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│preţuri comparabile │108│ 20.000,00│└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘-----------