ORDIN nr. 1.352 din 29 august 2012privind aprobarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferată. Drezine pantograf şi drezine macara. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate. Lucrări minime executate în cadrul reviziilor şi reparaţiilor planificate"
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 4 septembrie 2012    În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) din anexa nr. 2 "Regulament de organizare şi funcţionare al Organismului Notificat Feroviar Român" la anexa nr. 1 "Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER" la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normativul feroviar "Vehicule de cale ferată. Drezine pantograf şi drezine macara. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate. Lucrări minime executate în cadrul reviziilor şi reparaţiilor planificate", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile normativului feroviar prevăzut la art. 1 se aplică de către toţi deţinătorii de drezine pantograf şi drezine macara, de către administratorul şi gestionarii infrastructurii feroviare la planificarea şi efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate ale drezinelor pantograf şi drezinelor macara, precum şi de către Autoritatea Feroviară Română - AFER în activitatea de avizare a documentaţiilor tehnice.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.p. Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Septimiu Buzaşu,secretar de statBucureşti, 29 august 2012.Nr. 1.352.  +  AnexăNORMATIV 29/08/2012