RECTIFICARE nr. 17 din 23 august 2012referitoare la Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 4 septembrie 2012    În Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 24 august 2012, se face următoarea rectificare:- la art. 16 alin. (1) lit. b), în loc de: "... art. alin. (1) şi (2)." se va citi: "... art. 15 alin. (1) şi (2)."------