HOTĂRÂRE nr. 887 din 1 septembrie 2012privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 4 septembrie 2012    Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDomnul Andrei Jean-Adrian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Harghita.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul delegat pentru administraţie,Radu StroeBucureşti, 1 septembrie 2012.Nr. 887.-------