HOTĂRÂRE nr. 886 din 1 septembrie 2012privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către doamna Urzică Augusta-Cristina
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 4 septembrie 2012    Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către doamna Urzică Augusta-Cristina.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul delegat pentru administraţie,Radu StroeBucureşti, 1 septembrie 2012.Nr. 886.-------