ORDIN nr. 2.630 din 20 iulie 2012pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 27 august 2012  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 185.892/DA din 27 iunie 2012 al Direcţiei păduri şi dezvoltare forestieră,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) şi alin. (4) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 1-4 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 şi 323 bis din 14 mai 2012, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, poziţiile nr. 555, 556 şi "TOTAL LA NIVEL DE ŢARĂ" vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1.2. La anexa nr. 2, poziţiile nr. 2.079, 2.084, 2.099 şi "TOTAL LA NIVEL DE ŢARĂ" vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2.3. La anexa nr. 3, poziţiile nr. 1.892, 1. 909 şi "TOTAL LA NIVEL DE ŢARĂ" vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3.4. La anexa nr. 4, poziţiile nr. 1.371-1.389, 1.435, 1.838, 1.855 şi "TOTAL LA NIVEL DE ŢARĂ" vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbBucureşti, 20 iulie 2012.Nr. 2.630.  +  Anexa 1
  *Font 7*
  ┌────┬────┬───────────┬────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │Gestionari │Fond cinegetic │ Cote de recoltă aprobate la: ││crt.│Jud.│fonduri ├────┬───────────┼───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┤│ │ │cinegetice │Nr. │Denumire │ Căprior │ Cerb comun │ Cerb lopătar │ Capră neagră ││ │ │ │ │ ├──────┬──────────┬─────┼──────┬──────────┬─────┼──────┬──────────┬─────┼──────┬───────┬─────┤│ │ │ │ │ │Total,│ Masculi │Fe- │Total,│ Masculi │Fe- │Total,│ Masculi │Fe- │Total,│Masculi│Fe- ││ │ │ │ │ │din ├─────┬────┤mele │din ├─────┬────┤mele │din ├─────┬────┤mele │din │ │mele ││ │ │ │ │ │care │Tro- │Se- │tine-│care │Tro- │Se- │tine-│care │Tro- │Se- │tine-│care │ │tine-││ │ │ │ │ │ │feu │lec-│ret │ │feu │lec-│ret │ │feu │lec-│ret │ │ │ret ││ │ │ │ │ │ │ │ţie │ │ │ │ţie │ │ │ │ţie │ │ │ │ │├────┼────┼───────────┼────┼───────────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼─────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11│ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │├────┼────┼───────────┼────┼───────────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼─────┤│ ...│... │ ... │ ...│ ... │ ... │ ... │ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │ ...│├────┼────┼───────────┼────┼───────────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼─────┤│ ...│... │ ... │ ...│ ... │ ... │ ... │ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │ ...│├────┼────┼───────────┼────┼───────────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼─────┤│ 555│ BZ │AV Stejarul│ 57 │ Zărneşti │ 7│ 0│ 2│ 5│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│├────┼────┼───────────┴────┴───────────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼─────┤│ 556│ BZ │ Total judeţ │ 350│ 61│ 94│ 195│ 57│ 13│ 17│ 27│ 2│ 0│ 1│ 1│ 7│ 4│ 3│├────┼────┼───────────┬────┬───────────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼─────┤│ ...│... │ ... │ ...│ ... │ ... │ ... │ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │ ...│├────┴────┴───────────┴────┴───────────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼─────┤│ TOTAL LA NIVEL DE ŢARĂ │ 14865│ 2567│5096│ 7206│ 2386│ 478│ 828│ 1083│ 647│ 52│ 149│ 446│ 359│ 185│ 174│└──────────────────────────────────────┴──────┴─────┴────┴─────┴──────┴─────┴────┴─────┴──────┴─────┴────┴─────┴──────┴───────┴─────┘
   +  Anexa 2
  Nr. crt. Jud. Gestionari Fond cinegetic Cote de recoltă aprobate la [buc.]:
  Nr. Denumire Mistreţ Iepure Fazan Potârniche
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  ... ... ... ... ... ... ... ...
  2079 VS DS Vaslui 18 Floreşti 14 20 5 0
  ... ... ... ... ... ... ... ...
  2084 VS DS Vaslui 32 Banca 8 35 0 0
  ... ... ... ... ... ... ... ...
  2099 VS Total judeţ 464 4823 1045 757
  TOTAL LA NIVEL DE ŢARĂ 22325 122318 93800 29904
   +  Anexa 3
  *Font 7*
  Fond cinegetic Cote de recoltă aprobate la [buc]:
  Nr. crt. Jud. Gestionari Nr. Denumire Porum- belul gulerat Po- rum- be- lul de scor- bură Turtu- rică Gugu- ştiuc Ierun- că Prepe- liţă Cio- cârlia de câmp Graur Graur dobro gean Sturz de vâsc Sturz cântă tor Stur- zul vii- lor Stur- zul de iarnă Stăn- cuţă Gâscă de semă- nătu- ră
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  1892 TR AVPS Interagro 60 Suhaia 0 0 0 100 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 100
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  1909 TR Total judeţ 685 0 695 7720 0 9230 28430 6580 0 0 0 4600 3490 450 2920
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  TOTAL LA NIVEL DE ŢARĂ 46858 3571 43515 122509 828 225585 467292 93567 2470 21387 9265 79992 67325 7471 25108
   +  Anexa 4
  *Font 7*
  Fond cinegetic Cote de recoltă aprobate la (buc):
  Nr.
  crt.Jud. Gestionari Nr. Denumire GâscăGârliţaRaţa Raţa Raţa Raţa cu Raţa Raţa Raţa Raţa Raţa Raţa Raţa
  de mare mare mică fluie- cap moţatăpestriţăsunălingurarsuliţarcârâicu cap
  vară rătoarecastaniu toa- toarenegru
  re
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  1371 MS AJVPS Mureş 1 Cerghizel 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1372 MS AJVPS Mureş 9 Sărmaşu 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1373 MS AJVPS Mureş 10 Şincai 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1374 MS AJVPS Mureş 13 Hărţău 11 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1375 MS AJVPS Mureş 14 Săbed 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1376 MS AJVPS Mureş 15 Glodeni 10 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1377 MS AJVPS Mureş 16 Voiniceni 10 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1378 MS AJVPS Mureş 18 Corneşti 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1379 MS AJVPS Mureş 19 Gălăţeni 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1380 MS AJVPS Mureş 20 Ernei 10 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1381 MS AJVPS Mureş 21 Gorneşti 10 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1382 MS AJVPS Mureş 22 Voivodeni 10 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1383 MS AJVPS Mureş 23 Breaza 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1384 MS AJVPS Mureş 24 Lunca 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1385 MS AJVPS Mureş 27 Dumbrava 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1386 MS AJVPS Mureş 29 Bistra 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1387 MS AJVPS Mureş 51 Roua 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1388 MS AJVPS Mureş 60 Viişoara 11 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1389 MS AJVPS Mureş 64 Sângiorgiu 2 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  1435 MS Total judeţ 255 0 1995 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  1838 TR AVPS Interagro 60 Suhaia 0 300 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  1855 TR Total judeţ 465 5685 6820 5895 0 90 80 60 70 90 350 120 0
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  TOTAL LA NIVEL DE ŢARĂ 21707 51257 128722 64900 3570 4460 3120 3120 1715 3410 3768 5790 645
  -------