ORDIN nr. 981 din 7 martie 2012 (*actualizat*)pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional(actualizat până la data de 23 august 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • -----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 august 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 2.691 din 27 iulie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorLuând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 1.019/S.J. din 29 februarie 2012 privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 772/2011 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 10 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyBucureşti, 7 martie 2012.Nr. 981.  +  AnexăGHID 07/03/2012