HOTĂRÂRE nr. 785 din 25 iulie 2012privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 24 august 2012    Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A., societate comercială aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice. (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul culturiişi patrimoniului naţional,Puiu HaşottiMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 25 iulie 2012.Nr. 785.  +  Anexa Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaţionalAgentul Societatea Comercială "Sahia Film" - S.A.Sediul: Bucureşti, sectorul 1, Bd. Aviatorilor nr. 106Codul 9566322BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐│ │ │Nr.│ BVC 2012 ││ Nr. crt. │ INDICATORI │rd.├────────────┤│ │ │ │ Propuneri │├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 2,064.13│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 2,064.13││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│din producţia vândută │ 3 │ 908.15││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 0.00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ 0.00││ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ ││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │c1│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ 0.00││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ 0.00││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │d)│producţia de imobilizări │ 8 │ 0.00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │e)│alte venituri din exploatare │ 9 │ 1,155.98││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 0.00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ 0.00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │ 0.00││ │ │ │din activele imobilizate │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│din dobânzi │13 │ 0.00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 0.00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ 0.00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 947.64│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 945.56││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 18.92││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │19 │ 79.09││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 0.00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 300.95││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │d1│ch. cu salariile (Rd.22 = Rd.94 + Rd.95) │22 │ 204.50││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │d2│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială │23 │ 67.29││ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │ ││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale │24 │ 50.84││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj │25 │ 1.78││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale de│26 │ 14.68││ │ │ │ │sănătate │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│27 │ 0.00││ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 29.16││ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 │29 │ 0.00││ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ ││ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare, din │ │ ││ │ │ │ │care: │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │ - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │ 0.00││ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ 0.00││ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi│ │ ││ │ │ │ │completările ulterioare │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ 29.16││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţă │33 │ 0.00││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │e)│ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ 0.00││ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ ││ │ │ │disponibilizări │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ 0.00││ │ │ │hotărâri judecătoreşti │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi │36 │ 82.00││ │ │ │necorporale │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │37 │ 399.74││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 64.86││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 60.00││ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 4.86││ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, │41 │ 0.23││ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ ││ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: │42 │ 0.00││ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ 0.00││ │ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ ││ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ 0.00││ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ ││ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ ││ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │ │ ││ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ 0.00││ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ 0.00││ │ │ │resurselor minerale │ │ ││ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │47 │ 0.00││ │ │ │bunurilor │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 2.08││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 2.08││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ 0.00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 1,116.00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 179.00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ 937.00││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 0.00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │56 │ 0.00││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ 0.00││ │ │ │precedenţi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │ 0.00││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ ││ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ ││ │ │ │împrumuturi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ 0.00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ 937.00││ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │61 │ 15.00││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ ││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ ││ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ ││ │ │ │financiar de referinţă │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ 843.00││ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ ││ │ │ │cazul societăţilor/companiilor naţionale şi │ │ ││ │ │ │societăţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ ││ │ │ │stat │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│63 │ 79.00││ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi │ │ ││ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VI │ │ │ VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │69 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │71 │ 79.00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Surse proprii │72 │ 79.00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Alocaţii de la buget │73 │ 0.00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Credite bancare │74 │ 0.00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│- interne │75 │ 0.00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│- externe │76 │ 0.00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │4 │ │Fonduri europene │77 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │5 │ │Alte surse │78 │ 0.00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │79 │ 0.00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │80 │ 0.00││ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ 0.00││ │ │ │investiţii │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│interne │82 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│externe │83 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ 28.06│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │85 │ 0.55││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│XI │2 │ │Rezerve statutare │86 │ 26.74││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Alte rezerve │87 │ 0.77│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│XII │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Venituri totale │89 │ 2,064.13││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 947.64││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 17.00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total │92 │ 19.00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │ 204.50││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 204.29││ │ │ │bază de contract individual de muncă │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 0.21││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură│96 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 0.90││ │ │ │(Rd. 94/Rd.92)/12*1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 896.92││ │ │ │influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ ││ │ │ │şi sau natură (Rd.94+Rd.96/Rd.92)/12*1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 108.638.42││ │ │ │preţuri curente (lei/persoană) (Rd. 89/92) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 108.638.42││ │ │ │preţuri comparabile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 89/92 x ICP) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │9 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │101│ 0.00││ │ │ │personal mediu (unităţi fizice/persoană) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 459.10││ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ ││ │ │ │= (Rd. 16/rd.1) x 1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │11│ │Plăţi restante │103│ 0.00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│preţuri curente │104│ 0.00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│preţuri comparabile │105│ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │12│ │Creanţe restante │106│ 300.00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│preţuri curente │107│ 300.00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│preţuri comparabile │108│ │└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘-------