ORDIN nr. 5.103 din 9 august 2012privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, nr. 4.301/2012 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2012
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 24 august 2012  Văzând solicitările Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş nr. 8.593 din 26 iulie 2012 şi 8.541 din 24 iulie 2012,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul IPoziţiile nr. 176, 289, 290 şi 291 din anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, nr. 4.301/2012 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 şi 425 bis din 26 iunie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  *Font 8*
  Nr. crt. Cod judeţ înscriere Localitatea unităţii Unitatea de învăţământ Numele solicitantului Localitatea de domiciliu Judeţul de domiciliu Numele elevului
  "176 AG BOTENI ŞCOALA CU CLASELE I-VIII "PETRE ŢUŢEA" BOTENI Lupu G. Georgiana Andreea BOTENI AG Ratea R. Alberto Andrei
  ......................................................................................................
  289 AG CORBI ŞCOALA CU CLASELE I-VIII CORBI Lixandru F. Dumitra CORBŞORI AG Lixandru I. Elena-Cristina
  290 AG CORBI ŞCOALA CU CLASELE I-VIII CORBI Mariuţ D. Filofteia JGHEABURI AG Mariuţ N. Ioana Antonia
  291 AG CORBI ŞCOALA CU CLASELE I-VIII CORBI Metehoiu I. Iustiana JGHEABURI AG Metehoiu P. Mălina Georgiana"
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuBucureşti, 9 august 2012.Nr. 5.103.----------