DECIZIE nr. 451 din 24 august 2012pentru numirea domnului Cătălin-Ştefăniţă Zisu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
EMITENT
  • GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 24 august 2012    Având în vederea propunerea formulată de ministrul administraţiei şi internelor,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. 3 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie.  +  Articolul UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cătălin-Ştefăniţă Zisu se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruBucureşti, 24 august 2012.Nr. 451.-------