ORDIN nr. 376 din 30 iulie 2012privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Nr. 767 din 1 august 2012
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 376 din 30 iulie 2012
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 22 august 2012    ORDIN nr. 767 din 1 august 2012