ANEXE din 16 decembrie 2010 la Ordinul Băncii naționale a României nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit (anexa nr. 2)
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 890 bis din 30 decembrie 2010    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 27 din 16 decembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 890 din 30 decembrie 2010.
     +  Anexa nr. 2Concordanțele*1) între conturile din planul de conturi prevăzutde Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționalede Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit,și conturile corespunzătoare prevăzute de Reglementările contabileconforme cu directivele europene*2)------------*1) Concordanțele prevăzute în prezenta anexă nu au caracter exhaustiv, acestea putând fi adaptate în funcție de specificul operațiunilor, cu respectarea conținutului conturilor prevăzute de cele două reglementări*2) Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 13/2008, cu modificările și completările ulterioare*Font 9*┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────┐│Plan de conturi nou (prevăzut de │Plan de conturi vechi (prevăzut de│ Observații ││reglementările contabile conforme │reglementările contabile conforme │ ││ cu IFRS) │ cu directivele europene) │ │├─────┬────────────────────────────┼─────┬────────────────────────────┼────────────────────┤│101 │Casa │101 │Casa │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│102 │Numerar în ATM-uri și │102 │Numerar în ATM-uri și │ ││ │ASV-uri │ │ASV-uri │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│109 │Alte valori │109 │Alte valori │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│111 │Cont curent și depozite la │111 │Cont curent la Banca │ ││ │Banca Națională a │ │Națională a României │ ││ │României │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1111 │Cont curent la Banca │1111 │Cont curent la Banca │Preia parțial ││ │Națională a României │ │Națională a României │conținutul contului ││ │ │ │ │1111. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1112 │Depozite la vedere la │1112 │Depozite la vedere la │ ││ │Banca Națională a României │ │Banca Națională a României │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1113 │Depozite la termen la │1113 │Depozite la termen la │ ││ │Banca Națională a României │ │Banca Națională a României │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1114 │Depozite colaterale la │1114 │Depozite colaterale la │ ││ │Banca Națională a României │ │Banca Națională a României │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1115 │Depozite la Banca │1111 │Cont curent la Banca │Cont nou ││ │Națională a României │ │Națională a României │Preia parțial ││ │rambursabile după notificare│ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │1111. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│112 │Împrumuturi de │112 │Împrumuturi de │ ││ │refinanțare de la Banca │ │refinanțare de la Banca │ ││ │Națională a României │ │Națională a României │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1121 │Împrumuturi │1121 │Împrumuturi │ ││ │colateralizate cu active │ │colateralizate cu active │ ││ │eligibile pentru garantare │ │eligibile pentru garantare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1122 │Împrumuturi lombard │1122 │Împrumuturi lombard │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1123 │Alte împrumuturi │1123 │Alte împrumuturi │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│117 │Creanțe atașate, datorii │117 │Creanțe și datori │Preia parțial ││ │atașate și sume de amortizat│ │atașate │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 376, ││ │ │ │avans │respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1171 │Creanțe atașate și sume de │1171 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │ │ │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 376, ││ │ │ │avans │respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│11711│Creanțe atașate │1171 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│11712│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 376, ││ │ │ │în avans │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1172 │Datorii atașate și sume de │1172 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │ │ │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 375, ││ │ │ │în avans │respectiv 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│11721│Datorii atașate │1172 │Datorii atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│11722│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 375, ││ │ │ │avans │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│121 │Conturi de corespondent │121 │Conturi de │Preia parțial ││ │la instituții de credit │ │corespondent la │conținutul contului ││ │(nostro) │ │instituții de credit │ 121. ││ │ │ │(nostro) │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│122 │Conturi de corespondent │122 │Conturi de corespondent ale │Preia parțial ││ │ale instituțiilor de credit │ │instituțiilor de credit │conținutul contului ││ │(loro) │ │(loro) │ 122. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│127 │Creanțe și datorii atașate │127 │Creanțe și datorii │Preia parțial ││ │ │ │atașate │conținutul contului ││ │ │ │ │127. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1271 │Creanțe atașate │1271 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │1271. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1272 │Datorii atașate │1272 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │1272. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│131 │Depozite la instituții de │131 │Depozite la instituții de │Preia parțial ││ │credit │ │credit │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 376, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │respectiv 375. ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1311 │Depozite la vedere la │1311 │Depozite la vedere la │ ││ │instituții de credit │ │instituții de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1312 │Depozite la termen la │1312 │Depozite la termen la │ ││ │instituții de credit │ │instituții de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1313 │Depozite colaterale la │1313 │Depozite colaterale la │ ││ │instituții de credit │ │instituții de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1314 │Depozite la instituții de │121 │Conturi de │Cont nou ││ │credit rambursabile după │ │corespondent la │Preia parțial ││ │notificare │ │instituții de credit │conținutul contului ││ │ │ │(nostro) │121. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1317 │Creanțe atașate și sume de │1317 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │ │ │conținutul ││ │ │1271 │Creanțe atașate │conturilor 1271, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │376, respectiv 375. ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│13171│Creanțe atașate │1271 │Creanțe atașate │Cont nou ││ │ │1317 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │1271 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│13172│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│132 │Depozite ale instituțiilor │132 │Depozite ale │Preia parțial ││ │de credit │ │instituțiilor de credit │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 375, ││ │ │ │în avans │respectiv 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1321 │Depozite la vedere ale │1321 │Depozite la vedere ale │ ││ │instituțiilor de credit │ │instituțiilor de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1322 │Depozite la termen ale │1322 │Depozite la termen ale │ ││ │instituțiilor de credit │ │instituțiilor de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1323 │Depozite colaterale ale │1323 │Depozite colaterale ale │ ││ │instituțiilor de credit │ │instituțiilor de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1324 │Depozite ale instituțiilor │122 │Conturi de corespondent ale │Cont nou ││ │de credit rambursabile │ │instituțiilor de credit │Preia parțial ││ │după notificare │ │(loro) │conținutul contului ││ │ │ │ │122. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1327 │Datorii atașate și sume de │1272 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │ │ │conținutul ││ │ │1327 │Datorii atașate │conturilor 1272, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │375, respectiv 376. ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│13271│Datorii atașate │1272 │Datorii atașate │Cont nou ││ │ │1327 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │1272. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│13272│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 375, ││ │ │ │avans │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│141 │Credite acordate │141 │Credite acordate │Preia parțial ││ │instituțiilor de credit │ │instituțiilor de credit │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 376, ││ │ │ │avans │respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1411 │Credite de pe o zi pe alta │1411 │Credite de pe o zi pe │ ││ │acordate instituțiilor de │ │alta acordate │ ││ │credit │ │instituțiilor de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1412 │Credite la termen │1412 │Credite la termen │ ││ │acordate instituțiilor de │ │acordate instituțiilor de │ ││ │credit │ │credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1417 │Creanțe atașate și sume de │1417 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │ │ │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 376, ││ │ │ │avans │respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│14171│Creanțe atașate │1417 │Creanțe atașate Cont nou │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│14172│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│142 │Împrumuturi primite de la │142 │Împrumuturi primite de │Preia parțial ││ │instituții de credit │ │la instituții de credit │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 375, ││ │ │ │în avans │respectiv 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1421 │Împrumuturi de pe o zi pe │1421 │Împrumuturi de pe o zi │ ││ │alta primite de la │ │pe alta primite de la │ ││ │instituții de credit │ │instituții de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1422 │Împrumuturi la termen │1422 │Împrumuturi la termen │ ││ │primite de la instituții de │ │primite de la instituții │ ││ │credit │ │de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1427 │Datorii atașate și sume de │1427 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 375, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │respectiv 376. ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│14271│Datorii atașate │1427 │Datorii atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│14272│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375, ││ │ │ │ │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│151 │Operațiuni repo și titluri │152 │Valori date în pensiune │Preia parțial ││ │date cu împrumut │3012 │Titluri date în pensiune │conținutul ││ │ │ │livrată │conturilor 3012, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │376, respectiv 375. ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1511 │Operațiuni repo de pe o zi │1521 │Valori date în pensiune │Preia parțial ││ │pe alta │ │de pe o zi pe alta │conținutul contului ││ │ │30121│Titluri date în pensiune │30121 ││ │ │ │livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1512 │Operațiuni repo la termen │1522 │Valori date în pensiune │Preia parțial ││ │ │ │la termen │conținutul contului ││ │ │30121│Titluri date în pensiune │30121 ││ │ │ │livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1513 │Titluri date cu împrumut │ │ │Cont nou, modificare││ │de pe o zi pe alta │ │ │contabilizare ││ │ │ │ │împrumuturi de ││ │ │ │ │titluri │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1514 │Titluri date cu împrumut │ │ │Cont nou, modificare││ │la termen │ │ │contabilizare ││ │ │ │ │împrumuturi de ││ │ │ │ │titluri │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1517 │Datorii atașate și sume de │1527 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │30127│Datorii atașate │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 30127, ││ │ │ │avans │376, respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│15171│Datorii atașate │1527 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │ │30127│Datorii atașate │conținutul contului ││ │ │ │ │30127 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│15172│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│152 │Operațiuni reverse repo și │151 │Valori primite în │Preia parțial ││ │titluri luate cu împrumut │ │pensiune │conținutul ││ │ │3011 │Titluri primite în │conturilor 3011, ││ │ │ │pensiune livrată │375, respectiv 376. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1521 │Operațiuni reverse repo │1511 │Valori primite în │Preia parțial ││ │de pe o zi pe alta │ │pensiune de pe o zi pe alta │conținutul contului ││ │ │30111│Titluri primite în │30111 ││ │ │ │pensiune livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1522 │Operațiuni reverse repo la │1512 │Valori primite în │Preia parțial ││ │termen │ │pensiune la termen │conținutul contului ││ │ │30111│Titluri primite în │30111 ││ │ │ │pensiune livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1523 │Titluri luate cu împrumut │ │ │Cont nou, modificare││ │de pe o zi pe alta │ │ │contabilizare ││ │ │ │ │împrumuturi de ││ │ │ │ │titluri │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1524 │Titluri luate cu împrumut │ │ │Cont nou, modificare││ │la termen │ │ │contabilizare ││ │ │ │ │împrumuturi de ││ │ │ │ │titluri │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1527 │Creanțe atașate și sume de │1517 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │30117│Creanțe atașate │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 30117, ││ │ │ │în avans │375, respectiv 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│15271│Creanțe atașate │1517 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │ │30117 Creanțe atașate │conținutul contului ││ │ │ │ │30117 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│15272│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375, ││ │ │ │ │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│161 │Valori de recuperat │161 │Valori de recuperat │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1611 │Valori de recuperat │1611 │Valori de recuperat │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1617 │Creanțe atașate și sume de │1617 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│16171│Creanțe atașate │1617 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│16172│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│162 │Alte sume datorate │162 │Alte sume datorate │Preia parțial ││ │ │2521 │Conturi de factoring │conținutul ││ │ │2527 │Datorii atașate │conturilor 2521, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │2527, 375, ││ │ │ │în avans │respectiv 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1621 │Alte sume datorate │1621 │Alte sume datorate │Preia parțial ││ │ │2521 │Conturi de factoring │conținutul contului ││ │ │ │ │2521. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1627 │Datorii atașate și sume de │1627 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │2527 │Datorii atașate │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 2527, ││ │ │ │în avans │375, respectiv 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│16271│Datorii atașate │1627 │Datorii atașate │Cont nou ││ │ │2527 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │2527. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│16272│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375, ││ │ │ │ │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│171 │Conturi curente │171 │Conturi curente │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1711 │Cont curent la casa centrală│1711 │Cont curent la casa centrală│Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │1711. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1712 │Conturi curente ale │1712 │Conturi curente ale │Preia parțial ││ │cooperativelor de credit │ │cooperativelor de credit │conținutul contului ││ │afiliate │ │afiliate │1712. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1717 │Creanțe și datorii atașate │1717 │Creanțe și datorii atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │1717. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17171│Creanțe atașate │17171│Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │17171. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17172│Datorii atașate │17172│Datorii atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │17172. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│173 │Depozite între │1711 │Cont curent la casa │Preia parțial ││ │organizațiile cooperatiste │ │centrală │conținutul ││ │de credit din cadrul rețelei│173 │Depozite între │conturilor 1711, ││ │ │ │organizațiile │376, respectiv 375. ││ │ │ │cooperatiste de credit │ ││ │ │ │din cadrul rețelei │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1731 │Depozite la casa centrală │1711 │Cont curent la casa centrală│Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │1731 │Depozite la casa │conturilor 1711, ││ │ │ │centrală │376, respectiv 375. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17311│Depozite la vedere la casa │17311│Depozite la vedere la │ ││ │centrală │ │casa centrală │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17312│Depozite la termen la casa │17312│Depozite la termen la │ ││ │centrală │ │casa centrală │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17313│Depozite colaterale la │17313│Depozite colaterale la │ ││ │casa centrală │ │casa centrală │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17314│Depozite la casa centrală │1711 │Cont curent la casa │Cont nou ││ │rambursabile după │ │centrală │Preia parțial ││ │notificare │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │1711. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17317│Creanțe atașate și sume de │17171│Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │17317│Creanțe atașate │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 17171, ││ │ │ │avans │376, respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1732 │Depozite ale │1712 │Conturi curente ale │Preia parțial ││ │cooperativelor de credit │ │cooperativelor de credit │conținutul ││ │afiliate │ │afiliate │conturilor 1712, ││ │ │1732 │Depozite ale │375, respectiv 376. ││ │ │ │cooperativelor de credit │ ││ │ │ │afiliate │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17321│Depozite la vedere ale │17321│Depozite la vedere ale │ ││ │cooperativelor de credit │ │cooperativelor de credit │ ││ │afiliate │ │afiliate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17322│Depozite la termen ale │17322│Depozite la termen ale │ ││ │cooperativelor de credit │ │cooperativelor de credit │ ││ │afiliate │ │afiliate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17323│Depozite colaterale ale │17323│Depozite colaterale ale │ ││ │cooperativelor de credit │ │cooperativelor de credit │ ││ │afiliate │ │afiliate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17324│Depozite ale │1712 │Conturi curente ale │Cont nou ││ │cooperativelor de credit │ │cooperativelor de credit │Preia parțial ││ │afiliate rambursabile după │ │afiliate │conținutul contului ││ │notificare │ │ │1712. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17327│Datorii atașate și sume de │17172│Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │17327│Datorii atașate │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 17172, ││ │ │ │în avans │375, respectiv 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│174 │Credite și împrumuturi │174 │Credite și împrumuturi │Preia parțial ││ │între organizațiile │ │între organizațiile │conținutul ││ │cooperatiste de credit din │ │cooperatiste de credit │conturilor 376, ││ │cadrul rețelei │ │din cadrul rețelei │respectiv 375. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1741 │Credite acordate │1741 │Credite acordate │Preia parțial ││ │organizațiilor cooperatiste │ │organizațiilor │conținutul ││ │de credit din cadrul rețelei│ │cooperatiste de credit │conturilor 376, ││ │ │ │din cadrul rețelei │respectiv 375. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17411│Credite de pe o zi pe alta │17411│Credite de pe o zi pe │ ││ │acordate organizațiilor │ │alta acordate │ ││ │cooperatiste de credit din │ │organizațiilor │ ││ │cadrul rețelei │ │cooperatiste de credit │ ││ │ │ │din cadrul rețelei │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17412│Credite la termen │17412│Credite la termen │ ││ │acordate organizațiilor │ │acordate organizațiilor │ ││ │cooperatiste de credit din │ │cooperatiste de credit │ ││ │cadrul rețelei │ │din cadrul rețelei │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17417│Creanțe atașate și sume de │17417│Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1742 │Împrumuturi primite de la │1742 │Împrumuturi primite de │Preia parțial ││ │organizațiile cooperatiste │ │la organizațiile │conținutul ││ │de credit din cadrul rețelei│ │cooperatiste de credit │conturilor 375, ││ │ │ │din cadrul rețelei │respectiv 376. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17421│Împrumuturi de pe o zi pe │17421│Împrumuturi de pe o zi │ ││ │alta primite de la │ │pe alta primite de la │ ││ │organizațiile cooperatiste │ │organizațiile │ ││ │de credit din cadrul rețelei│ │cooperatiste de credit │ ││ │ │ │din cadrul rețelei │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17422│Împrumuturi la termen │17422│Împrumuturi la termen │ ││ │primite de la organizațiile │ │primite de la organizațiile │ ││ │cooperatiste de credit din │ │cooperatiste de credit │ ││ │cadrul rețelei │ │din cadrul rețelei │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17427│Datorii atașate și sume de │17427│Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 375, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │respectiv 376. ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│176 │Valori de recuperat și alte │176 │Valori de recuperat și │Preia parțial ││ │sume datorate │ │alte sume datorate │conținutul ││ │organizațiilor cooperatiste │ │organizațiilor │conturilor 376, ││ │de credit din cadrul rețelei│ │cooperatiste de credit │respectiv 375. ││ │ │ │din cadrul rețelei │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1761 │Valori de recuperat de la │1761 │Valori de recuperat de │Preia parțial ││ │organizațiile cooperatiste │ │la organizațiile │conținutul ││ │de credit din cadrul rețelei│ │cooperatiste de credit │conturilor 376, ││ │ │ │din cadrul rețelei │respectiv 375. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17611│Valori de recuperat │17611│Valori de recuperat │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17617│Creanțe atașate și sume de │17617│Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1762 │Alte sume datorate │1762 │Alte sume datorate │Preia parțial ││ │organizațiilor cooperatiste │ │organizațiilor │conținutul ││ │de credit din cadrul rețelei│ │cooperatiste de credit │conturilor 375 și ││ │ │ │din cadrul rețelei │376. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17621│Alte sume datorate │17621│Alte sume datorate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17627│Datorii atașate și sume de │17627│Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 375 și ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │376. ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│178 │Creanțe restante și creanțe │178 │Creanțe restante și │Cont nou ││ │depreciate privind │ │îndoielnice privind │Preia parțial ││ │operațiunile cu │ │operațiunile cu │conținutul ││ │organizațiile cooperatiste │ │organizațiile cooperatiste │conturilor 376 și ││ │de credit din cadrul rețelei│ │de credit din cadrul rețelei│375, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │creanțe curente. ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1781 │Creanțe restante │1781 │Creanțe restante │Cont nou ││ │nedepreciate │ │privind operațiunile cu │Preia parțial ││ │ │ │organizațiile │conținutul ││ │ │ │cooperatiste de credit │conturilor 1781, ││ │ │ │din cadrul rețelei │1782, 376 și 375, ││ │ │1782 │Creanțe îndoielnice │precum și al ││ │ │ │privind operațiunile cu │conturilor de ││ │ │ │organizațiile │creanțe curente. ││ │ │ │cooperatiste de credit │ ││ │ │ │din cadrul rețelei │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17811│Creanțe restante │17811│Creanțe restante │Cont nou ││ │nedepreciate │17821│Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 17811 și ││ │ │ │ │17821, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente ││ │ │ │ │(respectiv soldurile││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente ││ │ │ │ │aferente creanțelor ││ │ │ │ │pentru care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17817│Creanțe atasate și sume de │17812│Dobânzi restante │Cont nou ││ │amortizat │17817│Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │17822│Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │17827│Creanțe atașate │conturilor 17812, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │17817, 17822, ││ │ │ │avans │17827, 376 și 375, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │precum și al ││ │ │ │în avans │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente (respectiv ││ │ │ │ │soldurile conturilor││ │ │ │ │de creanțe atașate ││ │ │ │ │curente aferente ││ │ │ │ │creanțelor pentru ││ │ │ │ │care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1782 │Creanțe depreciate │1781 │Creanțe restante │Cont nou ││ │ │ │privind operațiunile cu │Preia parțial ││ │ │ │organizațiile │conținutul ││ │ │ │cooperatiste de credit │conturilor 1781, ││ │ │ │din cadrul rețelei │1782, 376 și 375, ││ │ │1782 │Creanțe îndoielnice │precum și al ││ │ │ │privind operațiunile cu │conturilor de ││ │ │ │organizațiile │creanțe curente. ││ │ │ │cooperatiste de credit │ ││ │ │ │din cadrul rețelei │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17821│Creanțe depreciate │17811│Creanțe restante │Cont nou ││ │ │17821│Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 17811 și ││ │ │ │ │17821, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17827│Creanțe atașate și sume de │17812│Dobânzi restante │Preia parțial ││ │amortizat │17817│Creanțe atașate │conținutul ││ │ │17822│Dobânzi îndoielnice │conturilor 17812, ││ │ │17827│Creanțe atașate │17817, 17822, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │17827, 376 și 375, ││ │ │ │în avans │precum și al ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor de ││ │ │ │avans │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│181 │Creanțe restante │181 │Creanțe restante │Cont nou ││ │nedepreciate │182 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 181, 182,││ │ │376 │Venituri înregistrate în │376 și 375, precum ││ │ │ │avans │și al conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1811 │Creanțe restante │1811 │Creanțe restante │Cont nou ││ │nedepreciate │1821 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 1811 și ││ │ │ │ │1821, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente ││ │ │ │ │(respectiv soldurile││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente ││ │ │ │ │aferente creanțelor ││ │ │ │ │pentru care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1817 │Creanțe atașate și sume de │1812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │amortizat │1817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │1822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │1827 │Creanțe atașate │conturilor 1812, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │1817, 1822, 1827, ││ │ │ │în avans │376 și 375, precum ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │și al conturilor de ││ │ │ │avans │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente (respectiv ││ │ │ │ │soldurile conturilor││ │ │ │ │de creanțe atașate ││ │ │ │ │curente aferente ││ │ │ │ │creanțelor pentru ││ │ │ │ │care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│18171│Creanțe atașate │1812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │ │1817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │1822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │1827 │Creanțe atașate │conturilor 1812, ││ │ │ │ │1817, 1822 și 1827, ││ │ │ │ │precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente (respectiv ││ │ │ │ │soldurile conturilor││ │ │ │ │de creanțe atașate ││ │ │ │ │curente aferente ││ │ │ │ │creanțelor pentru ││ │ │ │ │care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│18172│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376 și ││ │ │ │ │375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│182 │Creanțe depreciate │181 │Creanțe restante │Cont nou ││ │ │182 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 181, 182,││ │ │376 │Venituri înregistrate în │376 și 375, precum ││ │ │ │avans │și al conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1821 │Creanțe depreciate │1811 │Creanțe restante │Cont nou ││ │ │1821 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 1811 și ││ │ │ │ │1821, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1827 │Creanțe atașate și sume de │1812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │amortizat │1817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │1822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │1827 │Creanțe atașate │conturilor 1812, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │1817, 1822, 1827, ││ │ │ │avans │376 și 375, precum ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │și al conturilor de ││ │ │ │în avans │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│18271│Creanțe atașate │1812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │ │1817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │1822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │1827 │Creanțe atașate │conturilor 1812, ││ │ │ │ │1817, 1822 și 1827, ││ │ │ │ │precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│18272│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376 și ││ │ │ │ │375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│191 │Ajustări specifice pentru │191 │Ajustări pentru │Cont nou - preia ││ │deprecieri identificate la │ │deprecierea creanțelor │parțial conținutul ││ │nivel individual │ │din operațiuni │conturilor 1911, ││ │ │ │interbancare │1912 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│192 │Ajustări specifice pentru │191 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │deprecieri identificate la │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │nivelul grupurilor de │ │din operațiuni │conținutul ││ │active financiare │ │interbancare │conturilor 1911, ││ │ │ │ │1912. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│193 │Ajustări colective pentru │191 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │pierderi generate dar │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │neidentificate │ │din operațiuni │conținutul ││ │ │ │interbancare │conturilor 1911, ││ │ │ │ │1912. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│201 │Creanțe comerciale │201 │Creanțe comerciale │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2011 │Creanțe comerciale │2011 │Creanțe comerciale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20111│Scont │20111│Scont │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20112│Factoring cu recurs │20112│Factoring cu recurs │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20113│Forfetare │20113│Forfetare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20114│Factoring fără recurs │20114│Factoring fără recurs │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20119│Alte creanțe comerciale │20119│Alte creanțe comerciale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2017 │Creanțe atașate și sume de │2017 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20171│Creanțe atașate │2017 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20172│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│202 │Credite de trezorerie │202 │Credite de trezorerie │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2021 │Credite de trezorerie │2021 │Credite de trezorerie │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20211│Utilizări din deschideri de │20211│Utilizări din deschideri │ ││ │credite permanente │ │de credite permanente │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20212│Credit global de exploatare │20212│Credit global de exploatare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20213│Diferențe de rambursat │20213│Diferențe de rambursat │ ││ │legate de utilizarea │ │legate de utilizarea │ ││ │cardurilor │ │cardurilor │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20219│Alte credite de trezorerie │20219│Alte credite de trezorerie │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2027 │Creanțe atașate și sume de │2027 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20271│Creanțe atașate │2027 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20272│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│203 │Credite de consum și │203 │Credite de consum și │Preia parțial ││ │vânzări în rate │ │vânzări în rate │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 376, ││ │ │ │avans │respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2031 │Credite de consum │2031 │Credite de consum │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20311│Credite de consum pentru │20311│Credite de consum │ ││ │nevoi personale │ │pentru nevoi personale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20312│Credite de consum pentru │20312│Credite de consum │ ││ │achiziționarea de bunuri │ │pentru achiziționarea │ ││ │ │ │de bunuri │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2032 │Vânzări în rate │2032 │Vânzări în rate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2037 │Creanțe atașate și sume de │2037 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20371│Creanțe atașate │2037 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20372│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│204 │Credite pentru finanțarea │204 │Credite pentru │Preia parțial ││ │operațiunilor de comerț │ │finanțarea operațiunilor │conținutul ││ │exterior │ │de comerț exterior │conturilor 376, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │respectiv 375. ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2041 │Credite pentru import │2041 │Credite pentru import │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2042 │Credite pentru export │2042 │Credite pentru export │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2047 │Creanțe atașate și sume de │2047 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20471│Creanțe atașate │2047 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20472│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│205 │Credite pentru finanțarea │205 │Credite pentru │Preia parțial ││ │stocurilor și pentru │ │finanțarea stocurilor și │conținutul ││ │echipamente │ │pentru echipamente │conturilor 376, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │respectiv 375. ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2051 │Credite pentru finanțarea │2051 │Credite pentru │ ││ │stocurilor │ │finanțarea stocurilor │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2052 │Credite pentru │2052 │Credite pentru │ ││ │echipamente │ │echipamente │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2057 │Creanțe atașate și sume de │2057 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20571│Creanțe atașate │2057 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20572│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│206 │Credite pentru investiții │206 │Credite pentru investiții │Preia parțial ││ │imobiliare │ │imobiliare │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 376, ││ │ │ │avans │respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2061 │Credite pentru investiții │2061 │Credite pentru investiții │ ││ │imobiliare │ │imobiliare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20611│Credite ipotecare │20611│Credite ipotecare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20619│Alte credite pentru │20619│Alte credite pentru │ ││ │investiții imobiliare │ │investiții imobiliare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2067 │Creanțe atașate și sume de │2067 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20671│Creanțe atașate │2067 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20672│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│209 │Alte credite acordate │209 │Alte credite acordate │Preia parțial ││ │clientelei │ │clientelei │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 376, ││ │ │ │avans │respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2091 │Alte credite acordate │2091 │Alte credite acordate │ ││ │clientelei │ │clientelei │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2097 │Creanțe atașate și sume de │2097 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20971│Creanțe atașate │2097 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20972│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│231 │Credite acordate │231 │Credite acordate │Preia parțial ││ │instituțiilor financiare │ │instituțiilor financiare │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 376, ││ │ │ │avans │respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2311 │Credite de pe o zi pe alta │2311 │Credite de pe o zi pe │ ││ │acordate instituțiilor │ │alta acordate │ ││ │financiare │ │instituțiilor financiare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2312 │Credite la termen │2312 │Credite la termen │ ││ │acordate instituțiilor │ │acordate instituțiilor │ ││ │financiare │ │financiare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2317 │Creanțe atașate și sume de │2317 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│23171│Creanțe atașate │2317 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│23172│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│232 │Împrumuturi primite de la │232 │Împrumuturi primite de │Preia parțial ││ │instituțiile financiare │ │la instituțiile financiare │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 375, ││ │ │ │în avans │respectiv 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2321 │Împrumuturi de pe o zi pe │2321 │Împrumuturi de pe o zi │ ││ │alta de la instituțiile │ │pe alta de la instituțiile │ ││ │financiare │ │financiare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2322 │Împrumuturi la termen de │2322 │Împrumuturi la termen │ ││ │la instituțiile financiare │ │de la instituțiile │ ││ │ │ │financiare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2327 │Datorii atașate și sume de │2327 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 375, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │respectiv 376. ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│23271│Datorii atașate │2327 │Datorii atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│23272│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375, ││ │ │ │ │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│241 │Operațiuni repo și titluri │243 │Valori date în pensiune │Preia parțial ││ │date cu împrumut │3012 │Titluri date în pensiune │conținutul ││ │ │ │livrată │conturilor 3012, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │376, respectiv 375. ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2411 │Operațiuni repo de pe o zi │2431 │Valori date în pensiune │Preia parțial ││ │pe alta │ │de pe o zi pe alta │conținutul contului ││ │ │30121│Titluri date în pensiune │30121 ││ │ │ │livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2412 │Operațiuni repo la termen │2432 │Valori date în pensiune │Preia parțial ││ │ │ │la termen │conținutul contului ││ │ │30121│Titluri date în pensiune │30121 ││ │ │ │livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2413 │Titluri date cu împrumut │ │ │Cont nou, ││ │de pe o zi pe alta │ │ │modificare ││ │ │ │ │contabilizare ││ │ │ │ │împrumuturi de ││ │ │ │ │titluri │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2414 │Titluri date cu împrumut │ │ │Cont nou, ││ │la termen │ │ │modificare ││ │ │ │ │contabilizare ││ │ │ │ │împrumuturi de ││ │ │ │ │titluri │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2417 │Datorii atașate și sume de │2437 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │30127│Datorii atașate │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 30127, ││ │ │ │avans │376, respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│24171│Datorii atașate │2437 │Datorii atașate │Cont nou ││ │ │30127│Datorii atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │30127 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│24172│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│243 │Operațiuni reverse repo și │241 │Valori primite în │Preia parțial ││ │titluri luate cu împrumut │ │pensiune │conținutul ││ │ │3011 │Titluri primite în │conturilor 3011, ││ │ │ │pensiune livrată │375, respectiv 376. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2431 │Operațiuni reverse repo │2411 │Valori primite în │Preia parțial ││ │de pe o zi pe alta │ │pensiune de pe o zi pe │conținutul contului ││ │ │ │alta │30111 ││ │ │30111│Titluri primite în │ ││ │ │ │pensiune livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2432 │Operațiuni reverse repo la │2412 │Valori primite în │Preia parțial ││ │termen │ │pensiune la termen │conținutul contului ││ │ │30111│Titluri primite în │30111 ││ │ │ │pensiune livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2433 │Titluri luate cu împrumut │ │ │Cont nou, modificare││ │de pe o zi pe alta │ │ │contabilizare ││ │ │ │ │împrumuturi de ││ │ │ │ │titluri │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2434 │Titluri luate cu împrumut │ │ │Cont nou, modificare││ │la termen │ │ │contabilizare ││ │ │ │ │împrumuturi de ││ │ │ │ │titluri │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2437 │Creanțe atașate și sume de │2417 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │30117│Creanțe atașate │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 375, ││ │ │ │în avans │respectiv 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│24371│Creanțe atașate │2417 │Creanțe atașate │Cont nou ││ │ │30117│Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │30117 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│24372│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375, ││ │ │ │ │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│251 │Conturi curente │251 │Conturi curente │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 251, 376,││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2511 │Conturi curente │2511 │Conturi curente │Preia parțial ││ │ │2521 │Conturi de factoring │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 2511, ││ │ │ │ │2521. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2517 │Creanțe atașate, datorii │2517 │Creanțe și datorii │Preia parțial ││ │atașate și sume de │ │atașate │conținutul ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 2517, ││ │ │ │avans │376, respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│25171│Creanțe atașate și sume de │25171│Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│25172│Datorii atașate și sume de │25172│Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 25172, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │376, respectiv 375. ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│253 │Conturi de depozite │253 │Conturi de depozite │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 375, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │respectiv 376. ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2531 │Depozite la vedere │2531 │Depozite la vedere │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2532 │Depozite la termen │2532 │Depozite la termen │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2533 │Depozite colaterale │2533 │Depozite colaterale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│25331│Depozite pentru │25331│Depozite pentru │ ││ │deschiderea de acreditive │ │deschiderea de acreditive │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│25332│Depozite pentru emiterea │25332│Depozite pentru │ ││ │de scrisori de garanție │ │emiterea de scrisori de │ ││ │ │ │garanție │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│25333│Depozite pentru cecuri │25333│Depozite pentru cecuri │ ││ │certificate │ │certificate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│25335│Depozite pentru garanții │25335│Depozite pentru │ ││ │gestionari │ │garanții gestionari │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│25336│Alte depozite colaterale │25336│Alte depozite colaterale │ ││ │ │25334│Depozite pentru ordine │ ││ │ │ │de plată cu scadență │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2534 │Depozite rambursabile │2511 │Conturi curente │Cont nou ││ │după notificare │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │2511. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2537 │Datorii atașate și sume de │25172│Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │2537 │Datorii atașate │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 25172, ││ │ │ │în avans │375, respectiv 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│25371│Datorii atașate │25172│Datorii atașate │Cont nou ││ │ │2537 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │25172. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│25372│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375, ││ │ │ │ │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│254 │Certificate de depozit, │254 │Certificate de depozit, │Preia parțial ││ │carnete și librete de │ │carnete și librete de │conținutul ││ │economii │ │economii │conturilor 375, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 376. ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2541 │Certificate de depozit │2541 │Certificate de depozit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2542 │Carnete și librete de │2542 │Carnete și librete de │ ││ │economii │ │economii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2547 │Datorii atașate și sume de │2547 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 375, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │respectiv 376. ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│25471│Datorii atașate │2547 │Datorii atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│25472│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375, ││ │ │ │ │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│261 │Valori de recuperat │261 │Valori de recuperat │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2611 │Valori de recuperat │2611 │Valori de recuperat │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2617 │Creanțe atașate și sume de │2617 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│26171│Creanțe atașate │2617 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│26172│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│262 │Alte sume datorate │262 │Alte sume datorate │Preia parțial ││ │ │2521 │Conturi de factoring │conținutul ││ │ │2527 │Datorii atașate │conturilor 2521, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │2527, 375 și 376. ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2621 │Alte sume datorate │2621 │Alte sume datorate │Preia parțial ││ │ │2521 │Conturi de factoring │conținutul contului ││ │ │ │ │2521. ││ │ │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2627 │Datorii atașate și sume de │2627 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │2527 │Datorii atașate │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 2527, ││ │ │ │în avans │375 și 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│26271│Datorii atașate │2627 │Datorii atașate │Cont nou ││ │ │2527 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │2527. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│26272│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375, ││ │ │ │ │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│281 │Creanțe restante │281 │Creanțe restante │Cont nou ││ │nedepreciate │ │ │Preia parțial ││ │ │282 │Creanțe îndoielnice │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 281, 282 ││ │ │ │în avans │376 și 375, precum ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │și al conturilor de ││ │ │ │avans │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2811 │Creanțe restante │2811 │Creanțe restante │Cont nou ││ │nedepreciate │2821 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 2811 și ││ │ │ │ │2821, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente ││ │ │ │ │(respectiv soldurile││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente ││ │ │ │ │aferente creanțelor ││ │ │ │ │pentru care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2817 │Creanțe atașate și sume de │2812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │amortizat │2817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │2822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │2827 │Creanțe atașate │conturilor 2812, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │2817, 2822, 2827, ││ │ │ │în avans │376 și 375, precum ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │și al conturilor de ││ │ │ │avans │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente (respectiv ││ │ │ │ │soldurile conturilor││ │ │ │ │de creanțe atașate ││ │ │ │ │curente aferente ││ │ │ │ │creanțelor pentru ││ │ │ │ │care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│28171│Creanțe atașate │2812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │ │2817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │2822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │2827 │Creanțe atașate │conturilor 2812, ││ │ │ │ │2817, 2822, 2827, ││ │ │ │ │precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente (respectiv ││ │ │ │ │soldurile conturilor││ │ │ │ │de creanțe atașate ││ │ │ │ │curente aferente ││ │ │ │ │creanțelor pentru ││ │ │ │ │care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│28172│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376 și ││ │ │ │ │375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│282 │Creanțe depreciate │281 │Creanțe restante │Cont nou ││ │ │282 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 281, 282 ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │376 și 375, precum ││ │ │ │avans │și al conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2821 │Creanțe depreciate │2811 │Creanțe restante │Cont nou ││ │ │2821 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 2811, ││ │ │ │ │2812, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2827 │Creanțe atașate și sume de │2812 │Dobânzi restante │Preia parțial ││ │amortizat │2817 │Creanțe atașate │conținutul ││ │ │2822 │Dobânzi îndoielnice │conturilor 2812, ││ │ │2827 │Creanțe atașate │2817, 2822, 2827, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │376 și 375, precum ││ │ │ │avans │și al conturilor de ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │creanțe atașate ││ │ │ │în avans │curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│28271│Creanțe atașate │2812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │ │2817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │2822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │2827 │Creanțe atașate │conturilor 2812, ││ │ │ │ │2817, 2822 și 2827, ││ │ │ │ │precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│28272│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│291 │Ajustări specifice pentru │2911 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │deprecieri identificate la │ │deprecierea creditelor │Preia parțial ││ │nivel individual │2912 │Ajustări pentru │conținutul ││ │ │ │deprecierea dobânzilor │conturilor 2911, ││ │ │ │ │2912. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│292 │Ajustări specifice pentru │2911 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │deprecieri identificate la │ │deprecierea creditelor │Preia parțial ││ │nivelul grupurilor de │2912 │Ajustări pentru │conținutul ││ │active financiare │ │deprecierea dobânzilor │conturilor 2911, ││ │ │ │ │2912. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│293 │Ajustări colective pentru │2911 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │pierderi generate dar │ │deprecierea creditelor │Preia parțial ││ │neidentificate │2912 │Ajustări pentru │conținutul ││ │ │ │deprecierea dobânzilor │conturilor 2911, ││ │ │ │ │2912. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│301 │Active și datorii │ │ │Cont nou ││ │financiare deținute în │ │ │Preia parțial ││ │vederea tranzacționării │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de active││ │ │ │ │și datorii financiare│ │ │ │ │deținute în vederea ││ │ │ │ │tranzacționării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3011 │Active financiare deținute │ │ │Cont nou ││ │în vederea tranzacționării │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de active││ │ │ │ │financiare deținute ││ │ │ │ │în vederea ││ │ │ │ │tranzacționării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30111│Instrumente de capitaluri │30213│Acțiuni și alte titluri cu │Cont nou ││ │proprii │ │venit variabil │Preia parțial ││ │ │30253│Acțiuni și alte titluri cu │conținutul ││ │ │ │venit variabil │conturilor 30213 și ││ │ │ │ │30253. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30112│Instrumente de datorie │30211│Efecte publice și valori │ ││ │ │ │asimilate │ ││ │ │30212│Obligațiuni și alte │ ││ │ │ │titluri cu venit fix │ ││ │ │30251│Efecte publice și valori │ ││ │ │ │asimilate │ ││ │ │30252│Obligațiuni și alte │ ││ │ │ │titluri cu venit fix │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30113│Credite și creanțe │ │ │Cont nou ││ │ │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │credite și creanțe ││ │ │ │ │din clasele 1,2,3 și││ │ │ │ │4, respectiv ││ │ │ │ │creditele și ││ │ │ │ │creanțele deținute ││ │ │ │ │în vederea ││ │ │ │ │tranzacționării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3012 │Datorii financiare deținute │ │ │Cont nou ││ │în vederea tranzacționării │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de datori││ │ │ │ │financiare, ││ │ │ │ │respectiv datoriile ││ │ │ │ │financiare deținute ││ │ │ │ │în vederea ││ │ │ │ │tranzacționării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30121│Poziții scurte │30272│Alte datorii privind │Cont nou ││ │ │ │titlurile │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30122│Depozite │ │ │Cont nou ││ │ │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │depozite, respectiv ││ │ │ │ │depozitele deținute ││ │ │ │ │în vederea ││ │ │ │ │tranzacționării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30123│Datorii constituite prin │ │ │Cont nou ││ │titluri │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de datori││ │ │ │ │constituite prin ││ │ │ │ │titluri, respectiv ││ │ │ │ │cele deținute în ││ │ │ │ │vederea ││ │ │ │ │tranzacționării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30129│Alte datorii financiare │ │ │Cont nou ││ │ │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de alte ││ │ │ │ │datorii financiare, ││ │ │ │ │respectiv cele ││ │ │ │ │deținute în vederea ││ │ │ │ │tranzacționării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│302 │Active și datorii │ │ │Cont nou ││ │financiare desemnate ca │ │ │Preia parțial ││ │fiind evaluate la valoarea │ │ │conținutul ││ │justă prin profit sau │ │ │conturilor de active││ │pierdere │ │ │și datorii financiare│ │ │ │ │respectiv cele ││ │ │ │ │desemnate ca fiind ││ │ │ │ │evaluate la valoarea││ │ │ │ │justă prin profit ││ │ │ │ │sau pierdere. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3021 │Active financiare │ │ │Cont nou ││ │desemnate ca fiind │ │ │Preia parțial ││ │evaluate la valoarea justă │ │ │conținutul ││ │prin profit sau pierdere │ │ │conturilor de active││ │ │ │ │financiare, ││ │ │ │ │respectiv activele ││ │ │ │ │financiare ││ │ │ │ │desemnate ca fiind ││ │ │ │ │evaluate la valoarea││ │ │ │ │justă prin profit ││ │ │ │ │sau pierdere. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30211│Instrumente de capitaluri │30313│Acțiuni și alte titluri cu │Cont nou ││ │proprii │ │venit variabil │Preia parțial ││ │ │30353│Acțiuni și alte titluri cu │conținutul ││ │ │ │venit variabil │conturilor 30313, ││ │ │30373│Acțiuni și alte titluri cu │30353, 30373, 413 ││ │ │ │venit variabil │și 415, respectiv ││ │ │413 │Titluri ale activității de │instrumentele de ││ │ │ │portofoliu │capitaluri proprii ││ │ │415 │Titluri date cu │desemnate ca fiind ││ │ │ │împrumut │evaluate la valoarea││ │ │ │ │justă prin profit ││ │ │ │ │sau pierdere. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30212│Instrumente de datorie │30311│Efecte publice și valori │Cont nou ││ │ │ │asimilate │Preia parțial ││ │ │30312│Obligațiuni și alte │conținutul ││ │ │ │titluri cu venit fix │conturilor 30311, ││ │ │30351│Efecte publice și valori │30312, 30351, ││ │ │ │asimilate │30352, 30371, ││ │ │30352│Obligațiuni și alte │30372, 3041, 3045 ││ │ │ │titluri cu venit fix │și 3047, respectiv ││ │ │30371│Efecte publice și valori │instrumentele de ││ │ │ │asimilate │datorie desemnate ││ │ │30372│Obligațiuni și alte │ca fiind evaluate la││ │ │ │titluri cu venit fix │valoarea justă prin ││ │ │3041 │Titluri de investiții │profit sau pierdere.││ │ │3045 │Titluri date cu │ ││ │ │ │împrumut │ ││ │ │3047 │Creanțe atașate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30213│Credite și creanțe │ │ │Cont nou ││ │ │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │credite și creanțe ││ │ │ │ │din clasele 1,2,3 și││ │ │ │ │4, respectiv ││ │ │ │ │creditele și ││ │ │ │ │creanțele desemnate ││ │ │ │ │ca fiind evaluate la││ │ │ │ │valoarea justă prin ││ │ │ │ │profit sau pierdere.│├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3022 │Datorii financiare │ │ │Cont nou ││ │desemnate ca fiind │ │ │Preia parțial ││ │evaluate la valoarea justă │ │ │conținutul ││ │prin profit sau pierdere │ │ │conturilor de datori││ │ │ │ │financiare, ││ │ │ │ │respectiv datoriile ││ │ │ │ │financiare ││ │ │ │ │desemnate ca fiind ││ │ │ │ │evaluate la valoarea││ │ │ │ │justă prin profit ││ │ │ │ │sau pierdere. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30221│Depozite │ │ │Cont nou ││ │ │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │depozite, respectiv ││ │ │ │ │depozitele ││ │ │ │ │desemnate ca fiind ││ │ │ │ │evaluate la valoarea││ │ │ │ │justă prin profit ││ │ │ │ │sau pierdere. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30222│Datorii constituite prin │ │ │Cont nou ││ │titluri │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de datori││ │ │ │ │constituite prin ││ │ │ │ │titluri, respectiv ││ │ │ │ │cele desemnate ca ││ │ │ │ │fiind evaluate la ││ │ │ │ │valoarea justă prin ││ │ │ │ │profit sau pierdere.│├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30229│Alte datorii financiare │ │ │Cont nou ││ │ │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de alte ││ │ │ │ │datorii financiare, ││ │ │ │ │respectiv cele ││ │ │ │ │desemnate ca fiind ││ │ │ │ │evaluate la valoarea││ │ │ │ │justă prin profit ││ │ │ │ │sau pierdere. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ 3026│Titluri luate cu │Se închide prin ││ │ │ │împrumut │contul 30271 ││ │ │ │ │"Datorii privind ││ │ │ │ │titlurile luate cu ││ │ │ │ │împrumut" │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│303 │Active financiare │ │ │Cont nou ││ │disponibile în vederea │ │ │Preia parțial ││ │vânzării │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de active││ │ │ │ │financiare, ││ │ │ │ │respectiv cele ││ │ │ │ │disponibile în ││ │ │ │ │vederea vânzării, ││ │ │ │ │precum și ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │ajustări pentru ││ │ │ │ │depreciere aferente.│├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3031 │Instrumente de capitaluri │30313│Acțiuni și alte titluri cu │Cont nou ││ │proprii │ │venit variabil │Preia parțial ││ │ │30353│Acțiuni și alte titluri cu │conținutul ││ │ │ │venit variabil │conturilor 30313, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │30353, 375, 376, ││ │ │ │în avans │39113, 413, 415 și ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ 491. ││ │ │ │avans │ ││ │ │39113│Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea acțiunilor │ ││ │ │ │și a altor titluri cu venit │ ││ │ │ │variabil │ ││ │ │413 │Titluri ale activității de │ ││ │ │ │portofoliu │ ││ │ │415 │Titluri date cu │ ││ │ │ │împrumut │ ││ │ │491 │Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea părților │ ││ │ │ │deținute în cadrul │ ││ │ │ │societăților comerciale │ ││ │ │ │legate, a titlurilor de │ ││ │ │ │participare și a titlurilor │ ││ │ │ │activității de portofoliu │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3032 │Instrumente de datorie │30311│Efecte publice și valori │Cont nou ││ │ │ │asimilate │Preia parțial ││ │ │30312│Obligațiuni și alte │conținutul ││ │ │ │titluri cu venit fix │conturilor 30311, ││ │ │30351│Efecte publice și valori │30312, 30351, ││ │ │ │asimilate │30352, 375, 376, ││ │ │30352│Obligațiuni și alte │39111 și 39112. ││ │ │ │titluri cu venit fix │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ ││ │ │39111│Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea efectelor │ ││ │ │ │publice și a altor valori │ ││ │ │ │asimilate │ ││ │ │9112 │Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea │ ││ │ │ │obligațiunilor și a altor │ ││ │ │ │titluri cu venit fix │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3033 │Credite și creanțe │ │ │Cont nou ││ │ │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │credite și creanțe ││ │ │ │ │din clasele 1,2,3 și││ │ │ │ │4, respectiv ││ │ │ │ │creditele și ││ │ │ │ │creanțele ││ │ │ │ │disponibile în ││ │ │ │ │vederea vânzării, ││ │ │ │ │precum și ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │ajustări pentru ││ │ │ │ │depreciere aferente.│├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3037 │Creanțe atașate │3037 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │3037, precum și ││ │ │ │ │parțial conținutul ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe atașate în ││ │ │ │ │care erau ││ │ │ │ │înregistrate sumele ││ │ │ │ │aferente creditelor ││ │ │ │ │și creanțelor ││ │ │ │ │reclasificate drept ││ │ │ │ │active financiare ││ │ │ │ │disponibile în ││ │ │ │ │vederea vânzării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│304 │Investiții păstrate până la │ │ │Cont nou ││ │scadență │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de active││ │ │ │ │financiare, ││ │ │ │ │respectiv ││ │ │ │ │investițiile păstrat││ │ │ │ │până la scadență. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3041 │Instrumente de datorie │3041 │Titluri de investiții │Cont nou ││ │ │3045 │Titluri date cu │Preia parțial ││ │ │ │împrumut │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 3041, ││ │ │ │în avans │3045, 375 și 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3042 │Credite și creanțe │ │ │Cont nou ││ │ │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │credite și creanțe ││ │ │ │ │din clasele 1,2,3 și││ │ │ │ │4, respectiv ││ │ │ │ │creditele și ││ │ │ │ │creanțele clasificat││ │ │ │ │ca investiții păstra││ │ │ │ │te până la scadență.│├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3047 │Creanțe atașate │3047 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │3047. precum și ││ │ │ │ │parțial conținutul ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe atașate în ││ │ │ │ │care erau ││ │ │ │ │înregistrate sumele ││ │ │ │ │aferente creditelor ││ │ │ │ │și creanțelor ││ │ │ │ │reclasificate drept ││ │ │ │ │investiții păstrate ││ │ │ │ │până la scadență. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│305 │Instrumente de capitaluri │30213│Acțiuni și alte titluri cu │Cont nou ││ │proprii evaluate la cost │ │venit variabil │Preia parțial ││ │ │30253│Acțiuni și alte titluri cu │conținutul ││ │ │ │venit variabil │conturilor 30213, ││ │ │30313│Acțiuni și alte titluri cu │30253, 30313, ││ │ │ │venit variabil │30353, 413 și 415, ││ │ │ │ │respectiv ││ │ │30353│Acțiuni și alte titluri cu │instrumentele de ││ │ │ │venit variabil │capitaluri proprii ││ │ │413 │Titluri ale activității de │evaluate la cost. ││ │ │ │portofoliu │ ││ │ │415 │Titluri date cu │ ││ │ │ │împrumut │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│311 │Instrumente derivate │311 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │deținute în vederea │ │derivate ferme │Preia parțial ││ │tranzacționării │312 │Instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate condiționale │conturilor 311, 312,││ │ │ │cumpărate │313 și 319. ││ │ │313 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate condiționale │ ││ │ │ │vândute │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3111 │Instrumente derivate pe │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │rata dobânzii │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul ││ │ │3122 │Instrumente financiare │conturilor 3113, ││ │ │ │derivate pe rata │3122, 3132 și 319. ││ │ │ │dobânzii │ ││ │ │3132 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe rata │ ││ │ │ │dobânzii │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31111│Swap pe rata dobânzii │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │ │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul contului ││ │ │ │ │3113. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31112│Opțiuni pe piețe la buna │3122 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │înțelegere │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul ││ │ │3132 │Instrumente financiare │conturilor 3122 și ││ │ │ │derivate pe rata │3132. ││ │ │ │dobânzii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31113│Alte instrumente pe piețe │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │la buna înțelegere │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul ││ │ │319 │Alte instrumente │conturilor 3113 și ││ │ │ │financiare derivate │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31114│Opțiuni pe piețe │3122 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul ││ │ │3132 │Instrumente financiare │conturilor 3122 și ││ │ │ │derivate pe rata │3132. ││ │ │ │dobânzii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31115│Alte instrumente pe piețe │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul ││ │ │319 │Alte instrumente │conturilor 3113 și ││ │ │ │financiare derivate │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3112 │Instrumente derivate pe │3114 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │instrumente de capitaluri │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │proprii │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3119 │Alte instrumente │conturilor 3114, ││ │ │ │financiare derivate │3119, 3123, 3129, ││ │ │3123 │Instrumente financiare │3133, 3139 și 319. ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3129 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │3133 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3139 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31121│Opțiuni pe piețe la buna │3123 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │înțelegere │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3129 │Alte instrumente │conturilor 3123, ││ │ │ │financiare derivate │3129, 3133 și 3139. ││ │ │3133 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3139 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31122│Alte instrumente pe piețe │3114 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │la buna înțelegere │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3119 │Alte instrumente │conturilor 3114, ││ │ │ │financiare derivate │3119 și 319. ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31123│Opțiuni pe piețe │3123 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3129 │Alte instrumente │conturilor 3123, ││ │ │ │financiare derivate │3129, 3133 și 3139. ││ │ │3133 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3139 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31124│Alte instrumente pe piețe │3114 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3119 │Alte instrumente │conturilor 3114, ││ │ │ │financiare derivate │3119 și 319. ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3113 │Instrumente derivate pe │3111 │Operațiuni ferme de │Cont nou ││ │cursul de schimb │ │schimb la termen │Preia parțial ││ │ │3112 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate pe │conturilor 3111, ││ │ │ │cursul de schimb │3112, 3121, 3131 și ││ │ │3121 │Instrumente financiare │319. ││ │ │ │derivate pe cursul de │ ││ │ │ │schimb │ ││ │ │3131 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe cursul de │ ││ │ │ │schimb │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31131│Operațiuni ferme de │3111 │Operațiuni ferme de │Cont nou ││ │schimb la termen │ │schimb la termen │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │3111. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31132│Swap financiar de valute │3112 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate pe │Preia parțial ││ │ │ │cursul de schimb │conținutul contului ││ │ │ │ │3112. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31133│Opțiuni pe piețe la buna │3121 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │înțelegere │ │derivate pe cursul de │Preia parțial ││ │ │ │schimb │conținutul ││ │ │3131 │Instrumente financiare │conturilor 3121 și ││ │ │ │derivate pe cursul de │3131. ││ │ │ │schimb │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31134│Alte instrumente pe piețe │3112 │Alte instrumente │Cont nou ││ │la buna înțelegere │ │financiare derivate pe │Preia parțial ││ │ │ │cursul de schimb │conținutul ││ │ │319 │Alte instrumente │conturilor 3112 și ││ │ │ │financiare derivate │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31135│Opțiuni pe piețe │3121 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe cursul de │Preia parțial ││ │ │ │schimb │conținutul ││ │ │3131 │Instrumente financiare │conturilor 3121 și ││ │ │ │derivate pe cursul de │3131. ││ │ │ │schimb │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31136│Alte instrumente pe piețe │3112 │Alte instrumente │Cont nou ││ │organizate │ │financiare derivate pe │Preia parțial ││ │ │ │cursul de schimb │conținutul ││ │ │319 │Alte instrumente │conturilor 3112 și ││ │ │ │financiare derivate │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3114 │Instrumente derivate pe │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │riscul de credit │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31141│Credit default swap │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │3119. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31142│Credit spread option │3129 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3139 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3129 și ││ │ │ │ │3139. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31143│Total return swap │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │3119. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31144│Alte instrumente │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3115 │Instrumente derivate pe │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │mărfuri │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3116 │Alte instrumente derivate │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│312 │Instrumente derivate de │311 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │acoperire a valorii juste │ │derivate ferme │Preia parțial ││ │ │312 │Instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate condiționale │conturilor 311, 312,││ │ │ │cumpărate │313 și 319. ││ │ │313 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate condiționale │ ││ │ │ │vândute │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3121 │Instrumente derivate pe │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │rata dobânzii │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul ││ │ │3122 │Instrumente financiare │conturilor 3113, ││ │ │ │derivate pe rata │3122, 3132 și 319. ││ │ │ │dobânzii │ ││ │ │3132 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe rata │ ││ │ │ │dobânzii │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31211│Swap pe rata dobânzii │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │ │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul contului ││ │ │ │ │3113. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31212│Opțiuni pe piețe la buna │3122 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │înțelegere │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul ││ │ │3132 │Instrumente financiare │conturilor 3122 și ││ │ │ │derivate pe rata │3132. ││ │ │ │dobânzii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31213│Alte instrumente pe piețe │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │la buna înțelegere │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul ││ │ │319 │Alte instrumente │conturilor 3113 și ││ │ │ │financiare derivate │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31214│Opțiuni pe piețe │3122 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul ││ │ │3132 │Instrumente financiare │conturilor 3122 și ││ │ │ │derivate pe rata │3132. ││ │ │ │dobânzii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31215│Alte instrumente pe piețe │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul ││ │ │319 │Alte instrumente │conturilor 3113 și ││ │ │ │financiare derivate │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3122 │Instrumente derivate pe │3114 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │instrumente de capitaluri │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │proprii │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3119 │Alte instrumente │conturilor 3114, ││ │ │ │financiare derivate │3119, 3123, 3129, ││ │ │3123 │Instrumente financiare │3133, 3139 și 319. ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3129 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │3133 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3139 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31221│Opțiuni pe piețe la buna │3123 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │înțelegere │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3129 │Alte instrumente │conturilor 3123, ││ │ │ │financiare derivate │3129, 3133 și 3139. ││ │ │3133 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3139 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31222│Alte instrumente pe piețe │3114 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │la buna înțelegere │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3119 │Alte instrumente │conturilor 3114, ││ │ │ │financiare derivate │3119 și 319. ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31223│Opțiuni pe piețe │3123 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3129 │Alte instrumente │conturilor 3123, ││ │ │ │financiare derivate │3129, 3133 și 3139. ││ │ │3133 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3139 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31224│Alte instrumente pe piețe │3114 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3119 │Alte instrumente │conturilor 3114, ││ │ │ │financiare derivate │3119 și 319. ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3123 │Instrumente derivate pe │3111 │Operațiuni ferme de │Cont nou ││ │cursul de schimb │ │schimb la termen │Preia parțial ││ │ │3112 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate pe │conturilor 3111, ││ │ │ │cursul de schimb │3112, 3121, 3131 și ││ │ │3121 │Instrumente financiare │319. ││ │ │ │derivate pe cursul de │ ││ │ │ │schimb │ ││ │ │3131 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe cursul de │ ││ │ │ │schimb │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31231│Operațiuni ferme de │3111 │Operațiuni ferme de │Cont nou ││ │schimb la termen │ │schimb la termen │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │3111. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31232│Swap financiar de valute │3112 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate pe │Preia parțial ││ │ │ │cursul de schimb │conținutul contului ││ │ │ │ │3112. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31233│Opțiuni pe piețe la buna │3121 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │înțelegere │ │derivate pe cursul de │Preia parțial ││ │ │ │schimb │conținutul ││ │ │3131 │Instrumente financiare │conturilor 3121 și ││ │ │ │derivate pe cursul de │3131. ││ │ │ │schimb │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31234│Alte instrumente pe piețe │3112 │Alte instrumente │Cont nou ││ │la buna înțelegere │ │financiare derivate pe │Preia parțial ││ │ │ │cursul de schimb │conținutul ││ │ │319 │Alte instrumente │conturilor 3112 și ││ │ │ │financiare derivate │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31235│Opțiuni pe piețe organizate │3121 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │ │ │derivate pe cursul de schimb│Preia parțial ││ │ │3131 │Instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate pe cursul de │conturilor 3121 și ││ │ │ │schimb │3131. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31236│Alte instrumente pe piețe │3112 │Alte instrumente │Cont nou ││ │organizate │ │financiare derivate pe │Preia parțial ││ │ │ │cursul de schimb │conținutul ││ │ │319 │Alte instrumente │conturilor 3112 și ││ │ │ │financiare derivate │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3124 │Instrumente derivate pe │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │riscul de credit │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31241│Credit default swap │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │3119. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31242│Credit spread option │3129 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3139 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3129 și ││ │ │ │ │3139. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31243│Total return swap │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │3119. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31244│Alte instrumente │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3125 │Instrumente derivate pe │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │mărfuri │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3126 │Alte instrumente derivate │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│313 │Instrumente derivate de │311 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │acoperire a fluxurilor de │ │derivate ferme │Preia parțial ││ │trezorerie │312 │Instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate condiționale │conturilor 311, 312,││ │ │ │cumpărate │313 și 319. ││ │ │313 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate condiționale │ ││ │ │ │vândute │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3131 │Instrumente derivate pe │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │rata dobânzii │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul ││ │ │3122 │Instrumente financiare │conturilor 3113, ││ │ │ │derivate pe rata │3122, 3132 și 319. ││ │ │ │dobânzii │ ││ │ │3132 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe rata │ ││ │ │ │dobânzii │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31311│Swap pe rata dobânzii │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │ │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul contului ││ │ │ │ │3113. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31312│Opțiuni pe piețe la buna │3122 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │înțelegere │ │derivate pe rata dobânzii │Preia parțial ││ │ │3132 │Instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate pe rata │conturilor 3122 și ││ │ │ │dobânzii │3132. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31313│Alte instrumente pe piețe │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │la buna înțelegere │ │derivate pe rata dobânzii │Preia parțial ││ │ │319 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3113 și ││ │ │ │ │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31314│Opțiuni pe piețe │3122 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe rata dobânzii │Preia parțial ││ │ │3132 │Instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate pe rata │conturilor 3122 și ││ │ │ │dobânzii │3132. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31315│Alte instrumente pe piețe │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe rata dobânzii │Preia parțial ││ │ │319 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3113 și ││ │ │ │ │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3132 │Instrumente derivate pe │3114 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │instrumente de capitaluri │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │proprii │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3119 │Alte instrumente │conturilor 3114, ││ │ │ │financiare derivate │3119, 3123, 3129, ││ │ │3123 │Instrumente financiare │3133, 3139 și 319. ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3129 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │3133 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3139 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31321│Opțiuni pe piețe la buna │3123 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │înțelegere │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3129 │Alte instrumente │conturilor 3123, ││ │ │ │financiare derivate │3129, 3133 și 3139. ││ │ │3133 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3139 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31322│Alte instrumente pe piețe │3114 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │la buna înțelegere │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3119 │Alte instrumente │conturilor 3114, ││ │ │ │financiare derivate │3119 și 319. ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31323│Opțiuni pe piețe │3123 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3129 │Alte instrumente │conturilor 3123, ││ │ │ │financiare derivate │3129, 3133 și 3139. ││ │ │3133 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3139 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31324│Alte instrumente pe piețe │3114 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3119 │Alte instrumente │conturilor 3114, ││ │ │ │financiare derivate │3119 și 319. ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3133 │Instrumente derivate pe │3111 │Operațiuni ferme de │Cont nou ││ │cursul de schimb │ │schimb la termen │Preia parțial ││ │ │3112 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate pe │conturilor 3111, ││ │ │ │cursul de schimb │3112, 3121, 3131 și ││ │ │3121 │Instrumente financiare │319. ││ │ │ │derivate pe cursul de │ ││ │ │ │schimb │ ││ │ │3131 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe cursul de │ ││ │ │ │schimb │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31331│Operațiuni ferme de │3111 │Operațiuni ferme de │Cont nou ││ │schimb la termen │ │schimb la termen │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │3111. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31332│Swap financiar de valute │3112 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate pe │Preia parțial ││ │ │ │cursul de schimb │conținutul contului ││ │ │ │ │3112. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31333│Opțiuni pe piețe la buna │3121 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │înțelegere │ │derivate pe cursul de schimb│Preia parțial ││ │ │3131 │Instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate pe cursul de │conturilor 3121 și ││ │ │ │schimb │3131. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31334│Alte instrumente pe piețe │3112 │Alte instrumente │Cont nou ││ │la buna înțelegere │ │financiare derivate pe │Preia parțial ││ │ │ │cursul de schimb │conținutul ││ │ │319 │Alte instrumente │conturilor 3112 și ││ │ │ │financiare derivate │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31335│Opțiuni pe piețe │3121 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe cursul de schimb│Preia parțial ││ │ │3131 │Instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate pe cursul de │conturilor 3121 și ││ │ │ │schimb │3131. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31336│Alte instrumente pe piețe │3112 │Alte instrumente │Cont nou ││ │organizate │ │financiare derivate pe │Preia parțial ││ │ │ │cursul de schimb │conținutul ││ │ │319 │Alte instrumente │conturilor 3112 și ││ │ │ │financiare derivate │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3134 │Instrumente derivate pe │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │riscul de credit │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31341│Credit default swap │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │3119. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31342│Credit spread option │3129 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3139 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3129 și ││ │ │ │ │3139. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31343│Total return swap │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │3119. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31344│Alte instrumente │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3135 │Instrumente derivate pe │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │mărfuri │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3136 │Alte instrumente derivate │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│314 │Instrumente derivate de │311 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │acoperire a valorii juste a │ │derivate ferme │Preia parțial ││ │unui portofoliu împotriva │312 │Instrumente financiare │conținutul ││ │riscului de rată a dobânzii │ │derivate condiționale │conturilor 311, 312,││ │ │ │cumpărate │313 și 319. ││ │ │313 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate condiționale │ ││ │ │ │vândute │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│315 │Instrumente derivate de │311 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │acoperire a fluxurilor de │ │derivate ferme │Preia parțial ││ │trezorerie aferente unui │312 │Instrumente financiare │conținutul ││ │portofoliu împotriva │ │derivate condiționale │conturilor 311, 312,││ │riscului de rată a dobânzii │ │cumpărate │313 și 319. ││ │ │313 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate condiționale │ ││ │ │ │vândute │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│316 │Modificări de valoare │ │ │Cont nou ││ │justă aferente elementelor │ │ │ ││ │acoperite în cadrul unei │ │ │ ││ │operațiuni de acoperire a │ │ │ ││ │valorii juste a unui │ │ │ ││ │portofoliu împotriva │ │ │ ││ │riscului de rată a dobânzii │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│321 │Certificate de depozit │321 │Titluri de piață │Preia parțial ││ │ │ │interbancară │conținutul ││ │ │322 │Titluri de creanțe │conturilor 321, 322,││ │ │ │negociabile │3741, 3742, 3749, ││ │ │3741 │Prime de emisiune │precum și al ││ │ │ │privind titlurile cu │conturilor 375, ││ │ │ │venit fix │respectiv 376. ││ │ │3742 │Prime de rambursare │ ││ │ │ │privind titlurile cu │ ││ │ │ │venit fix │ ││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │ ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3211 │Certificate de depozit │3211 │Titluri de piață │Preia parțial ││ │ │ │interbancară │conținutul ││ │ │3221 │Titluri de creanțe │conturilor 3211 și ││ │ │ │negociabile │3221. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3217 │Datorii atașate și sume de │3217 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │3227 │Datorii atașate │conținutul ││ │ │3741 │Prime de emisiune │conturilor 3217, ││ │ │ │privind titlurile cu │3227, 3741, 3742, ││ │ │ │venit fix │3749, precum și al ││ │ │3742 │Prime de rambursare │conturilor 375, ││ │ │ │privind titlurile cu │respectiv 376. ││ │ │ │venit fix │ ││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │ ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│32171│Datorii atașate │3217 │Datorii atașate │Cont nou ││ │ │3227 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 3217 și ││ │ │ │ │3227. ││ │ │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│32172│Sume de amortizat │3741 │Prime de emisiune │Cont nou ││ │ │ │privind titlurile cu │Preia parțial ││ │ │ │venit fix │conținutul ││ │ │3742 │Prime de rambursare │conturilor 3741, ││ │ │ │privind titlurile cu │3742, 3749, precum ││ │ │ │venit fix │și al conturilor 375││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │respectiv 376. ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│322 │Carnete și librete de │321 │Titluri de piață │Preia parțial ││ │economii │ │interbancară │conținutul ││ │ │322 │Titluri de creanțe │conturilor 321, 322,││ │ │ │negociabile │3741, 3742, 3749, ││ │ │3741 │Prime de emisiune │precum și al ││ │ │ │privind titlurile cu │conturilor 375, ││ │ │ │venit fix │respectiv 376. ││ │ │3742 │Prime de rambursare │ ││ │ │ │privind titlurile cu │ ││ │ │ │venit fix │ ││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │ ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3221 │Carnete și librete de │3211 │Titluri de piață │Preia parțial ││ │economii │ │interbancară │conținutul ││ │ │3221 │Titluri de creanțe │conturilor 3211 și ││ │ │ │negociabile │3221. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3227 │Datorii atașate și sume de │3217 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │3227 │Datorii atașate │conținutul ││ │ │3741 │Prime de emisiune │conturilor 3217 și ││ │ │ │privind titlurile cu │3227, 3741, 3742, ││ │ │ │venit fix │3749, precum și al ││ │ │3742 │Prime de rambursare │conturilor 375, ││ │ │ │privind titlurile cu │respectiv 376. ││ │ │ │venit fix │ ││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │ ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│32271│Datorii atașate │3217 │Datorii atașate │Cont nou ││ │ │3227 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 3217 și ││ │ │ │ │3227. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│32272│Sume de amortizat │3741 │Prime de emisiune │Cont nou ││ │ │ │privind titlurile cu │Preia parțial ││ │ │ │venit fix │conținutul ││ │ │3742 │Prime de rambursare │conturilor 3741, ││ │ │ │privind titlurile cu │3742, 3749, precum ││ │ │ │venit fix │și al conturilor 375││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │respectiv 376. ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│325 │Obligațiuni │325 │Obligațiuni │Preia parțial ││ │ │3741 │Prime de emisiune │conținutul ││ │ │ │privind titlurile cu │conturilor 3741, ││ │ │ │venit fix │3742, 3749, precum ││ │ │3742 │Prime de rambursare │și al conturilor 375││ │ │ │privind titlurile cu │respectiv 376. ││ │ │ │venit fix │ ││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │ ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┬────────────────────────────┼────────────────────┤│3251 │Obligațiuni │3251 │Obligațiuni │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3257 │Datorii atașate și sume de │3257 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │3741 │Prime de emisiune │conținutul ││ │ │ │privind titlurile cu │conturilor 3741, ││ │ │ │venit fix │3742, 3749, precum ││ │ │3742 │Prime de rambursare │și al conturilor 375││ │ │ │privind titlurile cu │respectiv 376. ││ │ │ │venit fix │ ││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │ ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│32571│Datorii atașate │3257 │Datorii atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│32572│Sume de amortizat │3741 │Prime de emisiune │Cont nou ││ │ │ │privind titlurile cu │Preia parțial ││ │ │ │venit fix │conținutul ││ │ │3742 │Prime de rambursare │conturilor 3741, ││ │ │ │privind titlurile cu │3742, 3749, precum ││ │ │ │venit fix │și al conturilor ││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │375, respectiv 376. ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│326 │Alte datorii constituite │326 │Alte datorii constituite │Preia parțial ││ │prin titluri │ │prin titluri │conținutul ││ │ │3741 │Prime de emisiune │conturilor 3741, ││ │ │ │privind titlurile cu │3742, 3749, precum ││ │ │ │venit fix │și al conturilor ││ │ │3742 │Prime de rambursare │375, respectiv 376. ││ │ │ │privind titlurile cu │ ││ │ │ │venit fix │ ││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │ ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3261 │Alte datorii constituite │3261 │Alte datorii constituite │ ││ │prin titluri │ │prin titluri │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3267 │Datorii atașate și sume de │3267 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │3741 │Prime de emisiune │conținutul ││ │ │ │privind titlurile cu │conturilor 3741, ││ │ │ │venit fix │3742, 3749, precum ││ │ │3742 │Prime de rambursare │și al conturilor ││ │ │ │privind titlurile cu │375, respectiv 376. ││ │ │ │venit fix │ ││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │ ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│32671│Datorii atașate │3267 │Datorii atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│32672│Sume de amortizat │3741 │Prime de emisiune │Cont nou ││ │ │ │privind titlurile cu │Preia parțial ││ │ │ │venit fix │conținutul ││ │ │3742 │Prime de rambursare │conturilor 3741, ││ │ │ │privind titlurile cu │3742, 3749, precum ││ │ │ │venit fix │și al conturilor ││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │375, respectiv 376. ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│331 │Conturile instituțiilor de │331 │Conturile instituțiilor │ ││ │credit │ │de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│332 │Conturile organismelor de │332 │Conturile organismelor │ ││ │plasament colectiv de │ │de plasament colectiv │ ││ │valori mobiliare │ │în valori mobiliare │ ││ │(OPCVM) │ │(OPCVM) │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│333 │Conturile societăților de │333 │Conturile societăților │ ││ │bursă │ │de bursă │ ││ │ │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│334 │Conturile altor instituții │334 │Conturile altor instituții │ ││ │financiare │ │financiare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│335 │Conturile clientelei │335 │Conturile clientelei │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│336 │Alte conturi de decontare │336 │Alte conturi de │ ││ │privind operațiunile cu │ │decontare privind │ ││ │titluri │ │operațiunile cu titluri │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3361 │Alte sume de plătit │3361 │Alte sume de plătit │ ││ │privind operațiunile cu │ │privind operațiunile cu │ ││ │titluri │ │titluri │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3362 │Alte sume de încasat │3362 │Alte sume de încasat │ ││ │privind operațiunile cu │ │privind operațiunile cu │ ││ │titluri │ │titluri │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│337 │Creanțe și datorii atașate │337 │Creanțe și datorii │ ││ │ │ │atașate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3371 │Creanțe atașate │3371 │Creanțe atașate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3372 │Datorii atașate │3372 │Datorii atașate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│341 │Decontări intrabancare │341 │Decontări intrabancare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│342 │Decontări între │342 │Decontări între │ ││ │organizațiile cooperatiste │ │organizațiile │ ││ │de credit din cadrul rețelei│ │cooperatiste de credit │ ││ │ │ │din cadrul rețelei │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│351 │Beneficii ale angajaților │351 │Personal și conturi │ ││ │ │ │asimilate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3511 │Indemnizații și salarii │3511 │Personal - salarii │Preia parțial ││ │datorate │ │datorate │conținutul ││ │ │35191│Alte datorii în legatură │conturilor 3511 și ││ │ │ │cu personalul │35191 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3512 │Absențe pe termen scurt │3511 │Personal - salarii │Cont nou ││ │compensate │ │datorate │Preia parțial ││ │ │3512 │Personal - ajutoare │conținutul ││ │ │ │materiale datorate │conturilor 3511, ││ │ │35191│Alte datorii în legătură │3512 și 35191 ││ │ │ │cu personalul │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3513 │Participarea angajaților la │3511 │Personal - salarii │Preia parțial ││ │profit și prime de plătit │ │datorate │conținutul ││ │ │3513 │Prime reprezentând │conturilor 3511, ││ │ │ │participarea │respectiv 3513 ││ │ │ │personalului la profit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3514 │Beneficii nemonetare │3512 │Personal - ajutoare │Cont nou ││ │ │ │materiale datorate │Preia parțial ││ │ │35191│Alte datorii în │conținutul ││ │ │ │legătură cu personalul │conturilor 3512 și ││ │ │ │ │35191 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35141│Angajați ajutoare │3512 │Personal - ajutoare │Preia parțial ││ │materiale datorate │ │materiale datorate │conținutul contului ││ │ │ │ │3512 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35149│Alte beneficii nemonetare │35191│Alte datorii în legătură │Cont nou ││ │ │ │cu personalul │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │35191 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3515 │Avansuri acordate │3514 │Avansuri acordate │ ││ │angajaților │ │personalului │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3516 │Beneficii ale angajaților │3515 │Drepturi de personal │ ││ │neridicate │ │neridicate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3517 │Rețineri din salarii │3516 │Rețineri din salarii │ ││ │datorate terților │ │datorate terților │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3518 │Alte beneficii ale │35191│Alte datorii în legătură │Cont nou ││ │angajaților │ │cu personalul │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │35191 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35181│Beneficii postangajare │35191│Alte datorii în legătură │Cont nou ││ │ │ │cu personalul │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │35191 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35182│Alte beneficii pe termen │3513 │Prime reprezentând │Cont nou ││ │lung ale angajaților │ │participarea │Preia parțial ││ │ │ │personalului la profit │conținutul ││ │ │35191│Alte datorii în legătură │conturilor 3513, ││ │ │ │cu personalul │respectiv 35191 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35183│Beneficii pentru │3511 │Personal - salarii datorate │Cont nou ││ │terminarea contractului de │35191│Alte datorii în legătură │Preia parțial ││ │muncă │ │cu personalul │conținutul contului ││ │ │ │ │3511, respectiv ││ │ │ │ │35191 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3519 │Alte datorii și creanțe în │3519 │Alte datorii și creanțe │Preia parțial ││ │legătură cu angajații │ │în legătură cu personalul │conținutul contului ││ │ │ │ │3519 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35191│Alte datorii în legătură cu │35191│Alte datorii în legătură │Preia parțial ││ │angajații │ │cu personalul │conținutul contului ││ │ │ │ │35191 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35192│Alte creanțe în legătură cu │35192│Alte creanțe în legătură │ ││ │angajații │ │cu personalul │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│352 │Asigurări sociale, │352 │Asigurări sociale, │ ││ │protecția socială și conturi│ │protecția socială și │ ││ │asimilate │ │conturi asimilate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3521 │Asigurări sociale │3521 │Asigurări sociale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35211│Contribuția unității la │35211│Contribuția unității la │ ││ │asigurările sociale │ │asigurările sociale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35212│Contribuția angajaților la │35212│Contribuția │ ││ │asigurările sociale │ │personalului la │ ││ │ │ │asigurările sociale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35213│Contribuția angajaților │35213│Contribuția angajaților │ ││ │pentru asigurările sociale │ │pentru asigurările │ ││ │de sănătate │ │sociale de sănătate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35214│Contribuția angajatorului │35214│Contribuția │ ││ │pentru asigurările sociale │ │angajatorului pentru │ ││ │de sănătate │ │asigurările sociale de │ ││ │ │ │sănătate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3522 │Ajutor de șomaj │3522 │Ajutor de șomaj │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35221│Contribuția unității la │35221│Contribuția unității la │ ││ │fondul de șomaj │ │fondul de șomaj │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35222│Contribuția angajaților la │35222│Contribuția │ ││ │fondul de șomaj │ │personalului la fondul │ ││ │ │ │de șomaj │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3526 │Alte datorii și creanțe │3526 │Alte datorii și creanțe │ ││ │sociale │ │sociale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35261│Alte datorii sociale │35261│Alte datorii sociale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35262│Alte creanțe sociale │35262│Alte creanțe sociale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│353 │Bugetul statului, fonduri │353 │Bugetul statului, │ ││ │speciale și conturi │ │fonduri speciale și │ ││ │asimilate │ │conturi asimilate │ ││ │ │556 │Provizioane pentru │ ││ │ │ │impozite │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3531 │Impozitul pe profit │3531 │Impozitul pe profit │ ││ │ │556 │Provizioane pentru │ ││ │ │ │impozite │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35311│Impozitul pe profit curent │3531 │Impozitul pe profit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35312│Impozitul pe profit amânat │556 │Provizioane pentru impozite │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3532 │axa pe valoarea adăugată │3532 │Taxa pe valoarea adăugată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35323│TVA de plată │35323│TVA de plată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35324│TVA de recuperat │35324│TVA de recuperat │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35326│TVA deductibilă │35326│TVA deductibilă │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35327│TVA colectată │35327│TVA colectată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35328│TVA neexigibilă │35328│TVA neexigibilă │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3533 │Impozitul pe venituri de │3533 │Impozitul pe venituri │ ││ │natura salariilor │ │de natura salariilor │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│ 3534│Subvenții guvernamentale │3534 │Subvenții │ ││ │de primit │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3536 │Alte impozite, taxe și │3536 │Alte impozite, taxe și │ ││ │vărsăminte asimilate │ │vărsăminte asimilate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3538 │Fonduri speciale - taxe și │3538 │Fonduri speciale - taxe │ ││ │vărsăminte asimilate │ │și vărsăminte asimilate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3539 │Alte datorii și creanțe cu │3539 │Alte datorii și creanțe │ ││ │bugetul statului │ │cu bugetul statului │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35391│Alte datorii față de bugetul│35391│Alte datorii față de │ ││ │statului │ │bugetul statului │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35392│Alte creanțe privind │35392│Alte creanțe privind │ ││ │bugetul statului │ │bugetul statului │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│354 │Dividende de plată │354 │Dividende de plată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│355 │Debitori diverși │355 │Debitori diverși │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375, 376,││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │433 respectiv 434. ││ │ │ │în avans │ ││ │ │433 │Avansuri acordate │ ││ │ │ │pentru imobilizări │ ││ │ │ │necorporale │ ││ │ │434 │Avansuri acordate │ ││ │ │ │pentru imobilizări │ ││ │ │ │corporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3551 │Depozite de garanții vărsate│3551 │Depozite de garanții vărsate│ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35511│Depozite aferente │35511│Depozite aferente │ ││ │operațiunilor pe piețele │ │operațiunilor pe piețele │ ││ │organizate de instrumente │ │organizate de │ ││ │derivate │ │instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35512│Depozite aferente altor │35512│Depozite aferente altor │ ││ │operațiuni cu instrumente │ │operațiuni cu │ ││ │derivate │ │instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35516│Alte depozite │35516│Alte depozite │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3552 │Debitori din avansuri spre │3552 │Debitori din avansuri │ ││ │decontare │ │spre decontare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3556 │Alți debitori diverși │3556 │Alți debitori diverși │ ││ │ │433 │Avansuri acordate │ ││ │ │ │pentru imobilizări │ ││ │ │ │necorporale │ ││ │ │434 │Avansuri acordate │ ││ │ │ │pentru imobilizări │ ││ │ │ │corporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3557 │Creanțe atașate și sume de │3557 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35571│Creanțe atașate │3557 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35572│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│356 │Creditori diverși │356 │Creditori diverși │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 375, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │respectiv 376. ││ │ │ │avans │ ││ │ │3036 │Vărsăminte de efectuat │ ││ │ │ │privind titlurile de │ ││ │ │ │plasament │ ││ │ │418 │Vărsăminte de efectuat │ ││ │ │ │pentru părți în societăți │ ││ │ │ │comerciale legate, │ ││ │ │ │pentru titluri de │ ││ │ │ │participare și pentru │ ││ │ │ │titluri ale activității de │ ││ │ │ │portofoliu │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3561 │Depozite de garanții │3561 │Depozite de garanții │ ││ │pentru leasing │ │pentru leasing │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3562 │Alte depozite de garanții │3562 │Alte depozite de │ ││ │primite │ │garanții primite │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3566 │Alți creditori diverși │3566 │Alți creditori diverși │ ││ │ │3036 │Vărsăminte de efectuat │ ││ │ │ │privind titlurile de │ ││ │ │ │plasament │ ││ │ │418 │Vărsăminte de efectuat │ ││ │ │ │pentru părți în societăți │ ││ │ │ │comerciale legate, │ ││ │ │ │pentru titluri de │ ││ │ │ │participare și pentru │ ││ │ │ │titluri ale activității de │ ││ │ │ │portofoliu │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3567 │Datorii atașate și sume de │3567 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 375, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │respectiv 376. ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35671│Datorii atașate │3567 │Datorii atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35672│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375, ││ │ │ │ │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│357 │Decontări din operațiuni │357 │Decontări din │ ││ │în asocieri în participație │ │operațiuni în asocieri în │ ││ │ │ │participație │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3571 │Creanțe din operațiuni în │3571 │Creanțe din operațiuni │ ││ │asocieri în participație │ │în asocieri în participație │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3572 │Datorii din operațiuni în │3572 │Datorii din operațiuni │ ││ │asocieri în participație │ │în asocieri în participație │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│361 │Active deținute în vederea │361 │Valori din aur, metale │Preia parțial ││ │vânzării │ │și pietre prețioase │conținutul ││ │ │365 │Stocuri aflate la terți │conturilor 365, 367 ││ │ │367 │Alte stocuri și asimilate │și 368 ││ │ │368 │Alte bunuri diverse │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3611 │Valori din aur, metale și │361 │Valori din aur, metale │Preia parțial ││ │pietre prețioase │ │și pietre prețioase │conținutul contului ││ │ │365 │Stocuri aflate la terți │365 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3612 │Alte active deținute în │368 │Alte bunuri diverse │Preia parțial ││ │vederea vânzării │365 │Stocuri aflate la terți │conținutul ││ │ │367 │Alte stocuri și asimilate │conturilor 365, 367 ││ │ │ │ │și 368 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3613 │Bunuri la valoare justă │ │ │Cont nou ││ │ │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │stocuri, respectiv ││ │ │ │ │bunurile deținute în││ │ │ │ │calitate de broker- ││ │ │ │ │trader │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│362 │Materiale și alte │362 │Materiale │Preia parțial ││ │consumabile │363 │Materiale de natura │conținutul ││ │ │ │obiectelor de inventar │conturilor 363, 365 ││ │ │365 │Stocuri aflate la terți │și 367. ││ │ │367 │Alte stocuri și asimilate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3621 │Materiale │362 │Materiale │Preia parțial ││ │ │365 │Stocuri aflate la terți │conținutul ││ │ │367 │Alte stocuri și asimilate │conturilor 365 și ││ │ │ │ │367 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3622 │Alte consumabile │363 │Materiale de natura │Preia parțial ││ │ │ │obiectelor de inventar │conținutul ││ │ │365 │Stocuri aflate la terți │conturilor 363, 365 ││ │ │367 │Alte stocuri și asimilate │și 367 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│363 │Active imobilizate │368 │Alte bunuri diverse │Preia parțial ││ │deținute în vederea vânzării│ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │368 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│371 │Valori primite la încasare │371 │Valori primite la încasare │ ││ │ │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│372 │Conturi de ajustare │372 │Conturi de ajustare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3721 │Poziție de schimb │3721 │Poziție de schimb │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3722 │Contravaloarea poziției de │3722 │Contravaloarea poziției │ ││ │schimb │ │de schimb │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3723 │Conturi de ajustare valută │3723 │Conturi de ajustare devize │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3729 │Conturi de ajustare │3729 │Conturi de ajustare │ ││ │privind alte elemente din │ │privind alte elemente │ ││ │afara bilanțului │ │din afara bilanțului │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│375 │Cheltuieli înregistrate în │375 │Cheltuieli înregistrate │Preia parțial ││ │avans │ │în avans │conținutul contului ││ │ │ │ │375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│376 │Venituri înregistrate în │376 │Venituri înregistrate în │Preia parțial ││ │avans │ │avans │conținutul contului ││ │ │ │ │376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│377 │Cheltuieli de plătit │377 │Cheltuieli de plătit │ ││ │ │30277│Datorii atașate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│378 │Venituri de primit │378 │Venituri de primit │ ││ │ │30257│Creanțe atașate │ ││ │ │417 │Creanțe atașate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│379 │Subvenții guvernamentale │373 │Conturi de diferențe │ ││ │și alte conturi de │3799 │Alte conturi de │ ││ │regularizare │ │regularizare │ ││ │ │541 │Subvenții pentru │ ││ │ │ │investiții │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3791 │Subvenții guvernamentale │541 │Subvenții pentru investiții │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│37911│Subvenții privind activele │37921│Subvenții guvernamentale │Preia parțial ││ │ │ │pentru investiții │conținutul ││ │ │37923│Donații pentru investiții │conturilor 37921, ││ │ │37924│Plusuri de inventar de │37923, 37924, ││ │ │ │natura imobilizărilor │respectiv 37929 ││ │ ├─────┼────────────────────────────┤ ││ │ │37929│Alte sume primite cu │ ││ │ │ │caracter de subvenții │ ││ │ │ │pentru investiții │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│37912│Subvenții privind veniturile│37929│Alte sume primite cu │Preia parțial ││ │ │ │caracter de subvenții │conținutul contului ││ │ │ │pentru investiții │37929 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│37913│Împrumuturi nerambursabile │37922│Împrumuturi nerambursabile │Preia parțial ││ │cu caracter de subvenții │ │cu caracter de subvenții │conținutul contului ││ │ │ │pentru investiții │37922 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3799 │Alte conturi de regularizare│373 │Conturi de diferențe │ ││ │ │3799 │Alte conturi de regularizare│ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│381 │Creanțe restante │381 │Creanțe restante │Cont nou ││ │nedepreciate │382 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376,375, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │381 și 382, precum ││ │ │ │în avans │și al conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3811 │Creanțe restante │3811 │Creanțe restante │Cont nou ││ │nedepreciate │3821 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 3811 și ││ │ │ │ │3821, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente ││ │ │ │ │(respectiv soldurile││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente ││ │ │ │ │aferente creanțelor ││ │ │ │ │pentru care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3817 │Creanțe atașate și sume de │3812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │amortizat │3817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │3822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │3827 │Creanțe atașate │conturilor 376, 375,││ │ │376 │Venituri înregistrate în │3812, 3817, 3822 și ││ │ │ │avans │3827, precum și al ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor de ││ │ │ │în avans │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente (respectiv ││ │ │ │ │soldurile conturilor││ │ │ │ │de creanțe atașate ││ │ │ │ │curente aferente ││ │ │ │ │creanțelor pentru ││ │ │ │ │care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│38171│Creanțe atașate │3812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │ │3817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │3822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │3827 │Creanțe atașate │conturilor 3812, ││ │ │ │ │3817, 3822 și 3827, ││ │ │ │ │precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente (respectiv ││ │ │ │ │soldurile conturilor││ │ │ │ │de creanțe atașate ││ │ │ │ │curente aferente ││ │ │ │ │creanțelor pentru ││ │ │ │ │care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│38172│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│382 │Creanțe depreciate │381 │Creanțe restante │Cont nou ││ │ │382 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, 375,││ │ │376 │Venituri înregistrate în │381 și 382, precum ││ │ │ │avans │și al conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3821 │Creanțe depreciate │3811 │Creanțe restante │Cont nou ││ │ │3821 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 3811 și ││ │ │ │ │3821, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3827 │Creanțe atașate și sume de │3812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │amortizat │3817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │3822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │3827 │Creanțe atașate │conturilor 376, 375,││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │3812, 3817, 3822 și ││ │ │ │în avans │3827, precum și al ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor de ││ │ │ │avans │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│38271│Creanțe atașate │3812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │ │3817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │3822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │3827 │Creanțe atașate │conturilor 3812, ││ │ │ │ │3817, 3822 și 3827, ││ │ │ │ │precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│38272│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375 și ││ │ │ │ │376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│391 │Ajustări pentru │191 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │deprecierea titlurilor și │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │altor active financiare │ │din operațiuni │conținutul ││ │ │ │interbancare │conturilor 191, 291,││ │ │291 │Ajustări pentru │391, 491, 493 și ││ │ │ │deprecierea creanțelor │499. ││ │ │ │din operațiuni cu │ ││ │ │ │clientela, operațiuni │ ││ │ │ │între instituțiile │ ││ │ │ │financiare nebancare și │ ││ │ │ │instituțiile de credit, │ ││ │ │ │precum și între Fondul │ ││ │ │ │de garantare a │ ││ │ │ │depozitelor în sistemul │ ││ │ │ │bancar și instituțiile de │ ││ │ │ │credit, societățile │ ││ │ │ │financiare sau alte │ ││ │ │ │instituții │ ││ │ │391 │Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea titlurilor │ ││ │ │491 │Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea părților │ ││ │ │ │deținute în cadrul │ ││ │ │ │societăților comerciale │ ││ │ │ │legate, a titlurilor de │ ││ │ │ │participare și a titlurilor │ ││ │ │ │activității de portofoliu │ ││ │ │493 │Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea creanțelor │ ││ │ │ │aferente operațiunilor │ ││ │ │ │de leasing financiar │ ││ │ │499 │Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea creanțelor │ ││ │ │ │aferente valorilor │ ││ │ │ │imobilizate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3911 │Ajustări pentru deprecierea │191 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │investițiilor păstrate până │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │la scadență │ │din operațiuni │conținutul ││ │ │ │interbancare │conturilor 191, 291,││ │ │291 │Ajustări pentru │3912, 493 și 499. ││ │ │ │deprecierea creanțelor │ ││ │ │ │din operațiuni cu │ ││ │ │ │clientela, operațiuni │ ││ │ │ │între instituțiile │ ││ │ │ │financiare nebancare și │ ││ │ │ │instituțiile de credit, │ ││ │ │ │precum și între Fondul │ ││ │ │ │de garantare a │ ││ │ │ │depozitelor în sistemul │ ││ │ │ │bancar și instituțiile de │ ││ │ │ │credit, societățile │ ││ │ │ │financiare sau alte │ ││ │ │ │instituții │ ││ │ │3912 │Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea titlurilor de │ ││ │ │ │investiții │ ││ │ │493 │Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea creanțelor │ ││ │ │ │aferente operațiunilor │ ││ │ │ │de leasing financiar │ ││ │ │499 │Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea creanțelor │ ││ │ │ │aferente valorilor │ ││ │ │ │imobilizate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│39111│Ajustări pentru deprecierea │3912 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │instrumentelor de datorie │ │deprecierea titlurilor de │ ││ │ │ │investiții │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│39112│Ajustări pentru deprecierea │191 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │creditelor și creanțelor │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │ │ │din operațiuni │conținutul ││ │ │ │interbancare │conturilor 191, 291,││ │ │291 │Ajustări pentru │493 și 499. ││ │ │ │deprecierea creanțelor │ ││ │ │ │din operațiuni cu │ ││ │ │ │clientela, operațiuni │ ││ │ │ │între instituțiile │ ││ │ │ │financiare nebancare și │ ││ │ │ │instituțiile de credit, │ ││ │ │ │precum și între Fondul │ ││ │ │ │de garantare a │ ││ │ │ │depozitelor în sistemul │ ││ │ │ │bancar și instituțiile de │ ││ │ │ │credit, societățile │ ││ │ │ │financiare sau alte │ ││ │ │ │instituții │ ││ │ │493 │Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea creanțelor │ ││ │ │ │aferente operațiunilor │ ││ │ │ │de leasing financiar │ ││ │ │499 │Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea creanțelor │ ││ │ │ │aferente valorilor │ ││ │ │ │imobilizate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3912 │Ajustări pentru deprecierea │39113│Ajustări pentru │Cont nou ││ │instrumentelor de capitaluri│ │deprecierea acțiunilor │Preia parțial ││ │proprii evaluate la cost │ │și a altor titluri cu venit │conținutul ││ │ │ │variabil │conturilor 39113 și ││ │ │491 │Ajustări pentru │491. ││ │ │ │deprecierea părților │ ││ │ │ │deținute în cadrul │ ││ │ │ │societăților comerciale │ ││ │ │ │legate, a titlurilor de │ ││ │ │ │participare și a titlurilor │ ││ │ │ │activității de portofoliu │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│392 │Ajustări pentru deprecierea │399 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │creanțelor din operațiuni │ │deprecierea creanțelor │ ││ │cu titluri și operațiuni │ │din operațiuni cu titluri │ ││ │diverse │ │și operațiuni diverse │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3921 │Ajustări specifice pentru │399 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │deprecieri identificate la │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │nivel individual │ │din operațiuni cu titluri │conținutul contului ││ │ │ │și operațiuni diverse │399 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3922 │Ajustări specifice pentru │399 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │deprecieri identificate la │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │nivelul grupurilor de │ │din operațiuni cu titluri │conținutul contului ││ │active financiare │ │și operațiuni diverse │399 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3923 │Ajustări colective pentru │399 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │pierderi generate dar │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │neidentificate │ │din operațiuni cu titluri │conținutul contului ││ │ │ │și operațiuni diverse │399 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│393 │Ajustări pentru │393 │Ajustări pentru │Preia parțial ││ │deprecierea stocurilor și │ │deprecierea stocurilor │conținutul contului ││ │activelor asimilate │ │ │393. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│401 │Credite subordonate la │401 │Credite subordonate la │ ││ │termen │ │termen │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│402 │Credite subordonate pe │402 │Credite subordonate pe │ ││ │durată nedeterminată │ │durată nedeterminată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│407 │Creanțe atașate și sume de │407 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4071 │Creanțe atașate │407 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4072 │Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│411 │Titluri contabilizate la │411 │Părți în societățile │Preia parțial ││ │cost │ │comerciale legate │conținutul ││ │ │412 │Titluri de participare │conturilor 411, 412,││ │ │413 │Titluri ale activității de │413 și 415. ││ │ │ │portofoliu │ ││ │ │415 │Titluri date cu împrumut │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4111 │Titluri de participare │411 │Părți în societățile │Preia parțial ││ │deținute în filiale │ │comerciale legate │conținutul ││ │ │415 │Titluri date cu împrumut │conturilor 411 și ││ │ │ │ │415. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4112 │Titluri de participare │412 │Titluri de participare │Preia parțial ││ │deținute în entități │415 │Titluri date cu împrumut │conținutul ││ │asociate │ │ │conturilor 412 și ││ │ │ │ │415. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4113 │Titluri de participare │413 │Titluri ale activității de │Preia parțial ││ │deținute în entități │ │portofoliu │conținutul ││ │controlate în comun │415 │Titluri date cu │conturilor 413 și ││ │ │ │împrumut │415. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│412 │Titluri evaluate la │411 │Părți în societățile │Preia parțial ││ │valoarea justă prin profit │ │comerciale legate │conținutul ││ │pierdere │412 │Titluri de participare │conturilor 411, 412,││ │ │413 │Titluri ale activității de │413 și 415. ││ │ │ │portofoliu │ ││ │ │415 │Titluri date cu împrumut │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4121 │Titluri de participare │411 │Părți în societățile │Preia parțial ││ │deținute în filiale │ │comerciale legate │conținutul ││ │ │415 │Titluri date cu │conturilor 411 și ││ │ │ │împrumut │415. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4122 │Titluri de participare │412 │Titluri de participare │Preia parțial ││ │deținute în entități │415 │Titluri date cu │conținutul ││ │asociate │ │împrumut │conturilor 412 și ││ │ │ │ │415. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4123 │Titluri de participare │413 │Titluri ale activității de │Preia parțial ││ │deținute în entități │ │portofoliu │conținutul ││ │controlate în comun │415 │Titluri date cu │conturilor 413 și ││ │ │ │împrumut │415. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│413 │Titluri disponibile în │411 │Părți în societățile │Preia parțial ││ │vederea vânzării │ │comerciale legate │conținutul ││ │ │412 │Titluri de participare │conturilor 411, 412,││ │ │413 │Titluri ale activității de │413 și 415. ││ │ │ │portofoliu │ ││ │ │415 │Titluri date cu │ ││ │ │ │împrumut │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4131 │Titluri de participare │411 │Părți în societățile │Preia parțial ││ │deținute în filiale │ │comerciale legate │conținutul ││ │ │415 │Titluri date cu │conturilor 411 și ││ │ │ │împrumut │415. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4132 │Titluri de participare │412 │Titluri de participare │Preia parțial ││ │deținute în entități │415 │Titluri date cu │conținutul ││ │asociate │ │împrumut │conturilor 412 și ││ │ │ │ │415. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4133 │Titluri de participare │413 │Titluri ale activității de │Preia parțial ││ │deținute în entități │ │portofoliu │conținutul ││ │controlate în comun │415 │Titluri date cu │conturilor 413 și ││ │ │ │împrumut │415. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│421 │Dotări pentru unitățile │421 │Dotări pentru unitățile │ ││ │proprii din străinătate │ │proprii din străinătate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│431 │Imobilizări necorporale în │431 │Imobilizări necorporale │ ││ │curs │ │în curs │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│432 │Imobilizări corporale în │432 │Imobilizări corporale în │ ││ │curs │ │curs │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4321 │Amenajări de terenuri și │4321 │Amenajări de terenuri │ ││ │construcții │ │și construcții │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4322 │Instalații tehnice și │4322 │Instalații tehnice și │ ││ │mijloace de transport │ │mașini │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4323 │Alte imobilizări corporale │4323 │Alte imobilizări │ ││ │ │ │corporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│441 │Imobilizări necorporale │441 │Imobilizări necorporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4411 │Fondul comercial │4411 │Fondul comercial │ ││ │Conturile de cheltuieli │4412 │Cheltuieli de │ ││ │corespunzătoare │ │constituire │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4419 │Alte imobilizări │4419 │Alte imobilizări │ ││ │necorporale │ │necorporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│442 │Imobilizări corporale │442 │Imobilizări corporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4421 │Terenuri și amenajări de │4421 │Terenuri și amenajări │Preia parțial ││ │terenuri │ │de terenuri │conținutul contului ││ │ │ │ │4421. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│44211│Terenuri │44211│Terenuri │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │44211. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│44212│Amenajări de terenuri │44212│Amenajări de terenuri │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │44212. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4422 │Construcții │4422 │Construcții │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │4422. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4423 │Instalații tehnice și │4423 │Instalații tehnice și │ ││ │mijloace de transport │ │mijloace de transport │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4424 │Mobilier, aparatură │4424 │Mobilier, aparatură │Preia parțial ││ │birotică, echipamente de │ │birotică, echipamente │conținutul contului ││ │protecție a valorilor │ │de protecție a valorilor │363. ││ │umane și materiale și alte │ │umane și materiale și │ ││ │active corporale │ │alte active corporale │ ││ │ │363 │Materiale de natura │ ││ │ │ │obiectelor de inventar │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4425 │Investiții imobiliare │4421 │Terenuri și amenajări │Cont nou ││ │ │ │de terenuri │Preia parțial ││ │ │4422 │Construcții │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 4421 și ││ │ │ │ │4422. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│461 │Amortizări privind │461 │Amortizări privind │ ││ │imobilizările necorporale │ │imobilizările │ ││ │și corporale │ │necorporale și corporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4611 │Amortizarea imobilizărilor │4611 │Amortizarea │ ││ │necorporale │ │imobilizărilor │ ││ │ │ │necorporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4612 │Amortizarea imobilizărilor │4612 │Amortizarea │ ││ │corporale │ │imobilizărilor corporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│46121│Amortizarea amenajărilor │46121│Amortizarea │Preia parțial ││ │de terenuri │ │amenajărilor de terenuri │conținutul contului ││ │ │ │ │46121. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│46122│Amortizarea construcțiilor │46122│Amortizarea construcțiilor │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │46122. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│46123│Amortizarea instalațiilor │46123│Amortizarea │ ││ │tehnice și mijloacelor de │ │instalațiilor tehnice și │ ││ │transport │ │mijloacelor de transport │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│46124│Amortizarea altor active │46124│Amortizarea altor │ ││ │corporale (mobilier, │ │active corporale │ ││ │aparatură birotică, │ │ │ ││ │echipamente de protecție │ │ │ ││ │a valorilor umane și │ │ │ ││ │materiale și alte active │ │ │ ││ │corporale) │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│46125│Amortizarea investițiilor │46121│Amortizarea │Cont nou ││ │imobiliare │ │amenajărilor de terenuri │Preia parțial ││ │ │46122│Amortizarea │conținutul ││ │ │ │construcțiilor │conturilor 46121 și ││ │ │ │ │46122. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│471 │Creanțe din operațiuni de │471 │Creanțe din operațiuni │ ││ │leasing financiar │ │de leasing financiar │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4711 │Creanțe din operațiuni de │4711 │Creanțe din operațiuni │ ││ │leasing financiar cu │ │de leasing financiar cu │ ││ │imobilizări necorporale │ │imobilizări necorporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4712 │Creanțe din operațiuni de │4712 │Creanțe din operațiuni │ ││ │leasing financiar cu │ │de leasing financiar cu │ ││ │imobilizări corporale │ │imobilizări corporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4713 │Creanțe din operațiuni de │ │ │Cont nou ││ │leasing financiar cu alte │ │ │ ││ │active │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4717 │Creanțe atașate și sume de │4717 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ ││ │ │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│47171│Creanțe atașate │4717 │Creanțe atașate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│47172│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│472 │Datorii din operațiuni de │472 │Datorii din operațiuni │Preia parțial ││ │leasing financiar │ │de leasing financiar │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 376, ││ │ │ │avans │respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4721 │Datorii din operațiuni de │4721 │Datorii din operațiuni │ ││ │leasing financiar cu │ │de leasing financiar cu │ ││ │imobilizări necorporale │ │imobilizări necorporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4722 │Datorii din operațiuni de │4722 │Datorii din operațiuni │ ││ │leasing financiar cu │ │de leasing financiar cu │ ││ │imobilizări corporale │ │imobilizări corporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4723 │Datorii din operațiuni de │ │ │Cont nou ││ │leasing financiar cu alte │ │ │ ││ │active │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4727 │Datorii atașate și sume de │4727 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│47271│Datorii atașate │4727 │Datorii atașate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│47272│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│481 │Creanțe restante │481 │Creanțe restante │Cont nou ││ │nedepreciate │482 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 481, 482,││ │ │376 │Venituri înregistrate în │376 și 375, precum ││ │ │ │avans │și al conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4811 │Creanțe restante │4811 │Creanțe restante │Cont nou ││ │nedepreciate │4821 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 4811 și ││ │ │ │ │4821, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente ││ │ │ │ │(respectiv soldurile││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente ││ │ │ │ │aferente creanțelor ││ │ │ │ │pentru care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4817 │Creanțe atașate și sume de │4812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │amortizat │4817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │4822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │4827 │Creanțe atașate │conturilor 4812, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │4817, 4822, 4827, ││ │ │ │în avans │376 și 375, precum ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │și al conturilor de ││ │ │ │avans │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente (respectiv ││ │ │ │ │soldurile conturilor││ │ │ │ │de creanțe atașate ││ │ │ │ │curente aferente ││ │ │ │ │creanțelor pentru ││ │ │ │ │care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│48171│Creanțe atașate │4812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │ │4817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │4822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │4827 │Creanțe atașate │conturilor 4812, ││ │ │ │ │4817, 4822 și 4827, ││ │ │ │ │precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente (respectiv ││ │ │ │ │soldurile conturilor││ │ │ │ │de creanțe atașate ││ │ │ │ │curente aferente ││ │ │ │ │creanțelor pentru ││ │ │ │ │care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│48172│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376 și ││ │ │ │ │375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│482 │Creanțe depreciate │481 │Creanțe restante │Cont nou ││ │ │482 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 481, 482,││ │ │376 │Venituri înregistrate în │376 și 375, precum ││ │ │ │avans │și al conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4821 │Creanțe depreciate │4811 │Creanțe restante │Cont nou ││ │ │4821 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 4811 și ││ │ │ │ │4821, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4827 │Creanțe atașate și sume de │4812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │amortizat │4817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │4822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │4827 │Creanțe atașate │conturilor 4812, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │4817, 4822, 4827, ││ │ │ │în avans │376 și 375, precum ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │și al conturilor de ││ │ │ │avans │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│48271│Creanțe atașate │4812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │ │4817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │4822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │4827 │Creanțe atașate │conturilor 4812, ││ │ │ │ │4817, 4822 și 4827, ││ │ │ │ │precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│48272│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│491 │Ajustări pentru deprecierea │491 │Ajustări pentru │Preia parțial ││ │titlurilor de participare │ │deprecierea părților │conținutul contului ││ │deținute în filiale, în │ │deținute în cadrul │491. ││ │entități asociate și în │ │societăților comerciale │ ││ │entități controlate în │ │legate, a titlurilor de │ ││ │comun │ │participare și a titlurilor │ ││ │ │ │activității de portofoliu │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│492 │Ajustări pentru │492 │Ajustări pentru │Preia parțial ││ │deprecierea imobilizărilor │ │deprecierea imobilizărilor │conținutul contului ││ │ │393 │Ajustări pentru │393. ││ │ │ │deprecierea stocurilor │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4921 │Ajustări pentru deprecierea │4921 │Ajustări pentru deprecierea │ ││ │imobilizărilor în curs │ │imobilizărilor în curs │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│49211│Ajustări pentru │49211│Ajustări pentru deprecierea │ ││ │deprecierea imobilizărilor │ │imobilizărilor necorporale │ ││ │necorporale în curs │ │în curs │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│49212│Ajustări pentru deprecierea │49212│Ajustări pentru deprecierea │ ││ │imobilizărilor corporale în │ │imobilizărilor corporale în │ ││ │curs │ │curs │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4922 │Ajustări pentru deprecierea │4922 │Ajustări pentru deprecierea │ ││ │imobilizărilor necorporale │ │imobilizărilor necorporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│49221│Ajustări pentru deprecierea │49221│Ajustări pentru deprecierea │ ││ │fondului comercial │ │fondului comercial │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│49222│Ajustări pentru deprecierea │49222│Ajustări pentru deprecierea │ ││ │altor imobilizări │ │altor imobilizări │ ││ │necorporale │ │necorporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4923 │Ajustări pentru deprecierea │4923 │Ajustări pentru deprecierea │Preia parțial ││ │imobilizărilor corporale │ │imobilizărilor corporale │conținutul contului ││ │ │393 │Ajustări pentru │393. ││ │ │ │deprecierea stocurilor │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│49231│Ajustări pentru deprecierea │49231│Ajustări pentru deprecierea │Preia parțial ││ │terenurilor și amenajărilor │ │terenurilor și amenajărilor │conținutul contului ││ │de terenuri │ │de terenuri │49231. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│49232│Ajustări pentru deprecierea │49232│Ajustări pentru deprecierea │Preia parțial ││ │construcțiilor │ │construcțiilor │conținutul contului ││ │ │ │ │49232. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│49233│Ajustări pentru deprecierea │49233│Ajustări pentru deprecierea │ ││ │instalațiilor tehnice și │ │instalațiilor tehnice și │ ││ │mijloacelor de transport │ │mijloacelor de transport │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│49234│Ajustări pentru deprecierea │49234│Ajustări pentru deprecierea │Preia parțial ││ │altor active corporale │ │altor active corporale │conținutul contului ││ │(mobilier, aparatură │393 │Ajustări pentru │393. ││ │birotică, echipamente de │ │deprecierea stocurilor │ ││ │protecție c valorilor umane │ │ │ ││ │și materiale și alte active │ │ │ ││ │corporale) │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│49235│Ajustări pentru deprecierea │49231│Ajustări pentru deprecierea │Cont nou ││ │investițiilor imobiliare │ │terenurilor și amenajărilor │Preia parțial ││ │ │ │de terenuri │conținutul ││ │ │49232│Ajustări pentru │conturilor 49231 și ││ │ │ │deprecierea construcțiilor │49232. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│493 │Ajustări pentru deprecierea │493 │Ajustări pentru deprecierea │ ││ │creanțelor aferente │ │creanțelor aferente │ ││ │operațiunilor de leasing │ │operațiunilor de leasing │ ││ │financiar │ │financiar │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4931 │Ajustări specifice pentru │493 │Ajustări pentru deprecierea │Cont nou ││ │deprecieri identificate la │ │creanțelor aferente │Preia parțial ││ │nivel individual │ │operațiunilor de leasing │conținutul contului ││ │ │ │financiar │493 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4932 │Ajustări specifice pentru │493 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │deprecieri identificate la │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │nivelul grupurilor de active│ │aferente operațiunilor │conținutul contului ││ │financiare │ │de leasing financiar │493 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4933 │Ajustări colective pentru │493 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │pierderi generate dar │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │neidentificate │ │aferente operațiunilor de │conținutul contului ││ │ │ │leasing financiar │493 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│494 │Ajustări pentru deprecierea │499 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │creanțelor aferente │ │deprecierea creanțelor │ ││ │activelor imobilizate │ │aferente valorilor │ ││ │ │ │imobilizate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4941 │Ajustări specifice pentru │499 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │deprecieri identificate la │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │nivel individual │ │aferente valorilor │conținutul contului ││ │ │ │imobilizate │499 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4942 │Ajustări specifice pentru │499 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │deprecieri identificate la │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │nivelul grupurilor de │ │aferente valorilor │conținutul contului ││ │active financiare │ │imobilizate │499 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4943 │Ajustări colective pentru │499 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │pierderi generate dar │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │neidentificate │ │aferente valorilor │conținutul contului ││ │ │ │imobilizate │499 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│501 │Capital social │501 │Capital social │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5011 │Capital subscris nevărsat │5011 │Capital subscris nevărsat │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5012 │Capital subscris vărsat │5012 │Capital subscris vărsat │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│502 │Elemente asimilate │502 │Elemente asimilate │ ││ │capitalului │ │capitalului │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│503 │Acțiuni proprii │503 │Acțiuni proprii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│504 │Ajustări ale capitalului │ │ │Cont nou ││ │social/capitalului de dotare│ │ │Înregistrează ││ │ │ │ │diferențe dintre ││ │ │ │ │valoarea capitalului││ │ │ │ │social/capitalului ││ │ │ │ │de dotare conform ││ │ │ │ │IFRS și valoarea ││ │ │ │ │înregistrată la ││ │ │ │ │Oficiul Registrului ││ │ │ │ │Comerțului │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│508 │Acționari sau asociați │508 │Acționari sau asociați │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│511 │Prime de capital │511 │Prime de capital │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5111 │Prime de emisiune │5111 │Prime de emisiune │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5112 │Prime de fuziune │5112 │Prime de fuziune │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5113 │Prime de aport │5113 │Prime de aport │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5114 │Prime de conversie a │5115 │Prime de conversie a │ ││ │obligațiunilor în acțiuni │ │obligațiunilor în acțiuni │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5119 │Alte prime │5119 │Alte prime │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│512 │Rezerve legale │512 │Rezerve legale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5121 │Rezerve legale din │5121 │Rezerve legale din │ ││ │profitul determinat înainte │ │profitul determinat │ ││ │de deducerea impozitului │ │înainte de deducerea │ ││ │pe profit │ │impozitului pe profit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5122 │Rezerve legale din │5122 │Rezerve legale din │ ││ │profitul determinat după │ │profitul determinat │ ││ │deducerea impozitului pe │ │după deducerea │ ││ │profit │ │impozitului pe profit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│513 │Rezerve statutare sau │513 │Rezerve statutare sau │ ││ │contractuale │ │contractuale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│514 │Rezerve pentru riscuri │514 │Rezerve pentru riscuri │ ││ │bancare │ │bancare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5141 │Rezerva generală pentru │5141 │Rezerva generală │ ││ │riscul de credit din │ │pentru riscul de credit │ ││ │profitul determinat înainte │ │din profitul determinat │ ││ │de deducerea impozitului │ │înainte de deducerea │ ││ │pe profit │ │impozitului pe profit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5142 │Rezerva generală pentru │5142 │Rezerva generală │ ││ │riscul de credit din │ │pentru riscul de credit │ ││ │profitul determinat după │ │din profitul determinat │ ││ │deducerea impozitului pe │ │după deducerea │ ││ │profit │ │impozitului pe profit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5143 │Rezerva reprezentând │5143 │Rezerva reprezentând │ ││ │fondul pentru riscuri │ │fondul pentru riscuri │ ││ │bancare generale │ │bancare generale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│516 │Rezerve din reevaluarea │516 │Rezerve din reevaluare │ ││ │imobilizărilor │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5161 │Rezerve din reevaluarea │ │ │Cont nou ││ │imobilizărilor necorporale │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5162 │Rezerve din reevaluarea │5161 │Rezerve din reevaluări │Cont nou. ││ │imobilizărilor corporale │ │dispuse prin acte │Preia conținutul ││ │ │ │normative │conturilor 5161 și ││ │ │5169 │Alte rezerve din │5169. ││ │ │ │reevaluări │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│517 │Rezerve specifice │517 │Rezerve specifice │ ││ │organizațiilor cooperatiste │ │organizațiilor │ ││ │de credit │ │cooperatiste de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5171 │Rezerva de întrajutorare │5171 │Rezerva de întrajutorare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5172 │Rezerva mutuală de │5172 │Rezerva mutuală de │ ││ │garantare │ │garantare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│51721│Rezerva mutuală de │51721│Rezerva mutuală de │ ││ │garantare constituită din │ │garantare constituită │ ││ │profitul casei centrale │ │din profitul casei │ ││ │determinat înainte de │ │centrale determinat │ ││ │deducerea impozitului pe │ │înainte de deducerea │ ││ │profit │ │impozitului pe profit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│51722│Rezerva mutuală de │51722│Rezerva mutuală de │ ││ │garantare constituită din │ │garantare constituită │ ││ │cotizațiile cooperativelor │ │din cotizațiile │ ││ │de credit afiliate │ │cooperativelor de credit │ ││ │ │ │afiliate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│519 │Alte rezerve │519 │Alte rezerve │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │519. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│521 │Diferențe de curs valutar │6061 │Cheltuieli din diferențe │Cont nou ││ │aferente activelor │ │de curs valutar aferente │Preia parțial ││ │financiare nemonetare │ │tranzacțiilor în valută │conținutul ││ │disponibile în vederea │7061 │Venituri din diferențe │conturilor 6061 și ││ │vânzării │ │de curs valutar aferente │7061. ││ │ │ │tranzacțiilor în valută │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│522 │Diferențe din modificarea │66311│Cheltuieli cu ajustări │Cont nou ││ │valorii juste a activelor │ │pentru deprecierea │Preia parțial ││ │financiare disponibile în │ │titlurilor de plasament │conținutul ││ │vederea vânzării │76311│Venituri din ajustări │conturilor 66311 și ││ │ │ │pentru deprecierea │76311. ││ │ │ │titlurilor de plasament │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│523 │Diferențe privind │3791 │Conturi de regularizare │Cont nou ││ │instrumentele de │ │privind instrumentele │Preia parțial ││ │acoperire a fluxurilor de │ │de acoperire │conținutul contului ││ │trezorerie (partea │ │ │3791. ││ │eficientă) │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│524 │Impozit pe profit curent și │ │ │Cont nou ││ │impozit pe profit amânat │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5241 │Impozit pe profit curent │ │ │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5242 │Impozit pe profit amânat │ │ │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│525 │Beneficii acordate │519 │Alte rezerve │Cont nou. ││ │angajaților sub forma │ │ │Preia parțial ││ │instrumentelor de │ │ │conținutul contului ││ │capitaluri proprii │ │ │519. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│526 │Diferențe aferente │ │ │Cont nou ││ │activelor imobilizate │ │ │ ││ │deținute în vederea │ │ │ ││ │vânzării │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│527 │Componenta de capitaluri │ │ │Cont nou ││ │proprii a instrumentelor │ │ │ ││ │financiare compuse │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│529 │Alte conturi de capitaluri │ │ │Cont nou ││ │proprii │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│531 │Datorii subordonate la │531 │Datorii subordonate la │ ││ │termen │ │termen │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5311 │Titluri subordonate la │5311 │Titluri subordonate la │ ││ │termen │ │termen │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5312 │Împrumuturi subordonate │5312 │Împrumuturi │ ││ │la termen │ │subordonate la termen │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│532 │Datorii subordonate pe │532 │Datorii subordonate pe │ ││ │durată nedeterminată │ │durată nedeterminată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5321 │Titluri subordonate pe │5321 │Titluri subordonate pe │ ││ │durată nedeterminată │ │durată nedeterminată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5322 │Împrumuturi subordonate │5322 │Împrumuturi │ ││ │pe durată nedeterminată │ │subordonate pe durată │ ││ │ │ │nedeterminată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│537 │Datorii atașate și sume de │537 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 375, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │respectiv 376. ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5371 │Datorii atașate │537 │Datorii atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5372 │Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375, ││ │ │ │ │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│551 │Provizioane pentru │551 │Provizioane pentru │ ││ │angajamente de creditare, │ │riscuri de executare a │ ││ │garanții financiare și alte │ │angajamentelor prin │ ││ │angajamente date │ │semnătură │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│552 │Provizioane pentru │552 │Provizioane pentru │Preia parțial ││ │beneficiile angajaților │ │pensii și obligații │conținutul contului ││ │ │ │similare │559 ││ │ │559 │Alte provizioane │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5521 │Provizioane pentru │559 │Alte provizioane │Cont nou ││ │beneficii ale angajaților │ │ │Preia parțial ││ │sub forma absențelor │ │ │conținutul contului ││ │compensate pe termen │ │ │559 ││ │scurt │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5522 │Provizioane pentru │557 │Provizioane pentru │Cont nou ││ │participarea angajaților la │ │prime reprezentând │Preia parțial ││ │profit și prime de plătit │ │participarea salariaților │conținutul contului ││ │ │ │la profit │557 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5523 │Provizioane pentru pensii │552 │Provizioane pentru │Cont nou ││ │și alte obligații similare │ │pensii și obligații │ ││ │ │ │similare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5525 │Provizioane pentru alte │559 │Alte provizioane │Cont nou ││ │beneficii postangajare │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │559 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5526 │Provizioane pentru alte │559 │Alte provizioane │Cont nou ││ │beneficii pe termen lung │ │ │Preia parțial ││ │ale angajaților │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │559 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5527 │Provizioane pentru │559 │Alte provizioane │Cont nou ││ │beneficii ale angajaților la│ │ │Preia parțial ││ │terminarea contractului de │ │ │conținutul contului ││ │muncă │ │ │559 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5529 │Provizioane pentru alte │559 │Alte provizioane │Cont nou ││ │beneficii ale angajaților │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │559 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│553 │Provizioane pentru litigii │559 │Alte provizioane │Cont nou ││ │ │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │559. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│554 │Provizioane pentru │554 │Provizioane pentru │ ││ │restructurare │ │restructurare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│555 │Provizioane pentru │555 │Provizioane pentru │ ││ │dezafectarea │ │dezafectarea │ ││ │imobilizărilor corporale și │ │imobilizărilor │ ││ │alte acțiuni similare legate│ │corporale și alte acțiuni │ ││ │de acestea │ │similare legate de acestea │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│559 │Alte provizioane │553 │Provizioane pentru │Preia parțial ││ │ │ │riscuri de țară │conținutul contului ││ │ │559 │Alte provizioane │559. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│581 │Rezultatul reportat │581 │Rezultatul reportat │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5811 │Rezultatul reportat │5811 │Rezultatul reportat │ ││ │reprezentând profitul │ │reprezentând profitul │ ││ │nerepartizat, respectiv │ │nerepartizat, respectiv │ ││ │pierderea neacoperită │ │pierderea neacoperită │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5812 │Rezultatul reportat │5812 │Rezultatul reportat │ ││ │provenit din adoptarea │ │provenit din adoptarea │ ││ │pentru prima dată a IFRS, │ │pentru prima dată a │ ││ │mai puțin IAS 29 │ │IAS, mai puțin IAS 29 │ ││ │ │5816 │Rezultatul reportat │ ││ │ │ │provenit din trecerea la │ ││ │ │ │aplicarea │ ││ │ │ │Reglementărilor │ ││ │ │ │contabile conforme cu │ ││ │ │ │directivele europene │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5813 │Rezultatul reportat │ │ │Cont nou ││ │provenit din adoptarea │ │ │ ││ │pentru prima dată a IAS 29 │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5814 │Rezultatul reportat │5814 │Rezultatul reportat │ ││ │provenit din corectarea │ │provenit din corectarea │ ││ │erorilor │ │erorilor contabile │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5815 │Rezultatul reportat │ │ │Cont nou ││ │provenit din modificările │ │ │ ││ │politicilor contabile │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5816 │Rezultatul reportat │5815 │Rezultatul reportat │ ││ │reprezentând surplusul │ │reprezentând surplusul │ ││ │realizat din rezerve din │ │realizat din rezerve din │ ││ │reevaluare │ │reevaluare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5817 │Rezultatul reportat │ │ │Cont nou ││ │provenit din │ │ │ ││ │implementarea IFRS ca │ │ │ ││ │bază a contabilității │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│591 │Profit sau pierdere │591 │Profit sau pierdere │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│592 │Repartizarea profitului │592 │Repartizarea profitului │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│601 │Cheltuieli cu operațiunile │601 │Cheltuieli cu │ ││ │de trezorerie și │ │operațiunile de │ ││ │operațiunile interbancare │ │trezorerie și │ ││ │ │ │operațiunile │ ││ │ │ │interbancare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6011 │Dobânzi la Banca │6011 │Dobânzi la Banca │ ││ │Națională a României │ │Națională a României │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6012 │Dobânzi la conturile de │6012 │Dobânzi la conturile de │ ││ │corespondent │ │corespondent │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6013 │Dobânzi la depozitele │6013 │Dobânzi la depozitele │ ││ │instituțiilor de credit │ │instituțiilor de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60131│Dobânzi la depozitele la │60131│Dobânzi la depozitele │ ││ │vedere │ │la vedere │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60132│Dobânzi la depozitele la │60132│Dobânzi la depozitele │ ││ │termen │ │la termen │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60133│Dobânzi la depozitele │60133│Dobânzi la depozitele │ ││ │colaterale │ │colaterale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60134│Dobânzi la depozitele │ │ │Cont nou ││ │rambursabile după notificare│ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6014 │Dobânzi la împrumuturile │6014 │Dobânzi la │ ││ │de la instituții de credit │ │împrumuturile de la │ ││ │ │ │instituții de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60141│Dobânzi la împrumuturile │60141│Dobânzi la │ ││ │de pe o zi pe alta │ │împrumuturile de pe o │ ││ │ │ │zi pe alta │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60142│Dobânzi la împrumuturile │60142│Dobânzi la │ ││ │la termen │ │împrumuturile la termen │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6015 │Dobânzi la operațiunile │6015 │Dobânzi la valorile │Preia parțial ││ │repo și titlurile date cu │ │date în pensiune │conținutul contului ││ │împrumut │6031 │Dobânzi la titlurile date │6031 ││ │ │ │în pensiune livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60151│Dobânzi la operațiunile │60151│Dobânzi la valorile │Preia parțial ││ │repo de pe o zi pe alta │ │date în pensiune de pe │conținutul contului ││ │ │ │o zi pe alta │6031 ││ │ │6031 │Dobânzi la titlurile date │ ││ │ │ │în pensiune livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60152│Dobânzi la operațiunile │60152│Dobânzi la valorile │Preia parțial ││ │repo la termen │ │date în pensiune la termen │conținutul contului ││ │ │6031 │Dobânzi la titlurile date │6031 ││ │ │ │în pensiune livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60153│Dobânzi la titlurile date │ │ │Cont nou, ││ │cu împrumut de pe o zi pe │ │ │modificare ││ │alta │ │ │contabilizare ││ │ │ │ │împrumuturi de ││ │ │ │ │titluri │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60154│Dobânzi la titlurile date │ │ │Cont nou, ││ │cu împrumut la termen │ │ │modificare ││ │ │ │ │contabilizare ││ │ │ │ │împrumuturi de ││ │ │ │ │titluri │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6016 │Cheltuieli cu operațiunile │6016 │Cheltuieli cu │ ││ │organizațiilor cooperatiste │ │operațiunile │ ││ │de credit din cadrul rețelei│ │organizațiilor │ ││ │ │ │cooperatiste de credit │ ││ │ │ │din cadrul rețelei │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60161│Dobânzi la conturile │60161│Dobânzi la conturile │ ││ │curente ale cooperativelor │ │curente ale │ ││ │de credit afiliate │ │cooperativelor de credit │ ││ │ │ │afiliate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60162│Dobânzi la depozitele │60162│Dobânzi la depozitele │ ││ │cooperativelor de credit │ │cooperativelor de credit │ ││ │afiliate │ │afiliate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60163│Dobânzi la împrumuturile │60163│Dobânzi la │ ││ │de la organizațiile │ │împrumuturile de la │ ││ │cooperatiste de credit din │ │organizațiile │ ││ │cadrul rețelei │ │cooperatiste de credit │ ││ │ │ │din cadrul rețelei │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60164│Dobânzi privind alte │60164│Dobânzi privind alte │ ││ │sume datorate organizațiilor│ │sume datorate │ ││ │cooperatiste de credit din │ │organizațiilor │ ││ │cadrul rețelei │ │cooperatiste de credit │ ││ │ │ │din cadrul rețelei │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60169│Comisioane │60169│Comisioane │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6017 │Alte cheltuieli cu dobânzile│6017 │Alte cheltuieli cu dobânzile│ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6019 │Comisioane │6019 │Comisioane │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│602 │Cheltuieli cu operațiunile │602 │Cheltuieli cu │ ││ │cu clientela │ │operațiunile cu │ ││ │ │ │clientela │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6022 │Dobânzi la împrumuturile │6022 │Dobânzi la │Preia parțial ││ │primite de la instituții │ │împrumuturile primite │conținutul contului ││ │financiare │ │de la instituții │64951. ││ │ │ │financiare │ ││ │ │64951│Dobânzi la │ ││ │ │ │împrumuturile primite │ ││ │ │ │de la acționari │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60221│Dobânzi la împrumuturile │60221│Dobânzi la │ ││ │de pe o zi pe alta │ │împrumuturile de pe o │ ││ │ │ │zi pe alta │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60222│Dobânzi la împrumuturile │60222│Dobânzi la │ ││ │la termen │ │împrumuturile la │ ││ │ │ │termen │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6023 │Dobânzi la operațiunile │6023 │Dobânzi la valorile │Preia parțial ││ │repo și titlurile date cu │ │date în pensiune │conținutul contului ││ │împrumut │6031 │Dobânzi la titlurile date │6031 ││ │ │ │în pensiune livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60231│Dobânzi la operațiunile │60231│Dobânzi la valorile │Preia parțial ││ │repo de pe o zi pe alta │ │date în pensiune de pe │conținutul contului ││ │ │ │o zi pe alta │6031 ││ │ │6031 │Dobânzi la titlurile date │ ││ │ │ │în pensiune livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60232│Dobânzi la operațiunile │60232│Dobânzi la valorile │Preia parțial ││ │repo la termen │ │date în pensiune la │conținutul contului ││ │ │ │termen │6031 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60233│Dobânzi la titlurile date │ │ │Cont nou ││ │cu împrumut de pe o zi pe │ │ │ ││ │alta │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60234│Dobânzi la titlurile date │ │ │Cont nou ││ │cu împrumut la termen │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6024 │Dobânzi la conturile │6024 │Dobânzi la conturile │ ││ │curente │ │curente │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6025 │Dobânzi la conturile de │6025 │Dobânzi la conturile de │ ││ │depozite │ │depozite │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60251│Dobânzi la depozitele la │60251│Dobânzi la depozitele │ ││ │vedere │ │la vedere │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60252│Dobânzi la depozitele la │60252│Dobânzi la depozitele la │ ││ │termen │ │termen │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60253│Dobânzi la depozitele │60253│Dobânzi la depozitele │ ││ │colaterale │ │colaterale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60254│Dobânzi la depozitele │ │ │Cont nou ││ │rambursabile după notificare│ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6026 │Dobânzi la certificatele de │6026 │Dobânzi la certificatele │ ││ │depozit, carnetele și │ │de depozit, carnetele și │ ││ │libretele de economii │ │libretele de economii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6027 │Alte cheltuieli cu dobânzile│6027 │Alte cheltuieli cu dobânzile│ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6029 │Comisioane │6029 │Comisioane │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│603 │Cheltuieli privind │603 │Cheltuieli pentru │Preia parțial ││ │operațiunile cu titluri și │ │operațiunile cu titluri │conținutul contului ││ │alte instrumente financiare │645 │Pierderi din cedarea │645, precum și al ││ │ │ │părților în cadrul │conturilor de ││ │ │ │societăților comerciale │dobânzi/alte ││ │ │ │legate, a titlurilor de │cheltuieli/pierderi ││ │ │ │participare și a titlurilor │aferente ││ │ │ │activității de portofoliu │operațiunilor cu ││ │ │ │ │alte instrumente ││ │ │ │ │financiare. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6031 │Pierderi aferente activelor │6032 │Pierderi la titlurile de │Cont nou ││ │și datoriilor financiare │ │tranzacție │Preia parțial ││ │deținute în vederea │6036 │Cheltuieli privind │conținutul ││ │tranzacționării │ │datorii constituite prin │conturilor 6032 și ││ │ │ │titluri │6036, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │cheltuieli/pierderi ││ │ │ │ │aferente altor ││ │ │ │ │active și datorii ││ │ │ │ │financiare deținute ││ │ │ │ │în vederea ││ │ │ │ │tranzacționării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60311│Pierderi din reevaluarea și │60321│Pierderi din reevaluări │Cont nou ││ │cesiunea activelor │ │și cesiune │Preia parțial ││ │financiare deținute în │ │ │conținutul contului ││ │vederea tranzacționării │ │ │60321, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │cheltuieli/pierderi ││ │ │ │ │aferente altor active│ │ │ │ │financiare deținute ││ │ │ │ │în vederea ││ │ │ │ │tranzacționării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60312│Pierderi din reevaluarea și │6036 │Cheltuieli privind │Cont nou ││ │cesiunea datoriilor │ │datorii constituite prin │Preia parțial ││ │financiare deținute în │ │titluri │conținutul contului ││ │vederea tranzacționării │ │ │6036, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │cheltuieli/pierderi ││ │ │ │ │aferente altor ││ │ │ │ │datorii financiare ││ │ │ │ │deținute în vederea ││ │ │ │ │tranzacționării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60313│Costuri de tranzacționare │60322│Costuri de │Preia parțial ││ │ │ │tranzacționare │conținutul contului ││ │ │ │ │60322. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6032 │Pierderi aferente activelor │6033 │Pierderi din cesiunea │Cont nou ││ │și datoriilor financiare │ │titlurilor de plasament │Preia parțial ││ │desemnate ca fiind │6034 │Cheltuieli cu titlurile │conținutul ││ │evaluate la valoarea justă │ │de investiții │conturilor 6033, ││ │prin profit sau pierdere │6036 │Cheltuieli privind │6034, 6036 și 645, ││ │ │ │datorii constituite prin │precum și al ││ │ │ │titluri │conturilor de ││ │ │645 │Pierderi din cedarea │cheltuieli/pierderi ││ │ │ │părților în cadrul │aferente altor ││ │ │ │societăților comerciale │active și datorii ││ │ │ │legate, a titlurilor de │financiare desemnate││ │ │ │participare și a titlurilor │ca fiind evaluate la││ │ │ │activității de portofoliu │valoarea justă prin ││ │ │ │ │profit sau pierdere.│├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60321│Pierderi din reevaluarea și │6033 │Pierderi din cesiunea │Cont nou ││ │cesiunea activelor │ │titlurilor de plasament │Preia parțial ││ │financiare desemnate ca │6034 │Cheltuieli cu titlurile │conținutul ││ │fiind evaluate la valoarea │ │de investiții │conturilor 6033, ││ │justă prin profit sau │645 │Pierderi din cedarea │6034 și 645, ││ │pierdere │ │părților în cadrul │precum și al ││ │ │ │societăților comerciale │conturilor de ││ │ │ │legate, a titlurilor de │cheltuieli/pierderi ││ │ │ │participare și a titlurilor │aferente altor ││ │ │ │activității de portofoliu │active financiare ││ │ │ │ │desemnate ca fiind ││ │ │ │ │evaluate la valoarea││ │ │ │ │justă prin profit ││ │ │ │ │sau pierdere. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60322│Pierderi din reevaluarea și │6036 │Cheltuieli privind │Cont nou ││ │cesiunea datoriilor │ │datorii constituite prin │Preia parțial ││ │financiare desemnate ca │ │titluri │conținutul contului ││ │fiind evaluate la valoarea │ │ │6036, precum și al ││ │justă prin profit sau │ │ │conturilor de ││ │pierdere │ │ │cheltuieli/pierderi ││ │ │ │ │aferente altor ││ │ │ │ │datorii financiare ││ │ │ │ │desemnate ca fiind ││ │ │ │ │evaluate la valoarea││ │ │ │ │justă prin profit ││ │ │ │ │sau pierdere. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60323│Costuri de tranzacționare │ │ │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6033 │Pierderi din cesiunea │6033 │Pierderi din cesiunea │Cont nou ││ │activelor financiare │ │titlurilor de plasament │Preia parțial ││ │disponibile în vederea │645 │Pierderi din cedarea │conținutul ││ │vânzării │ │părților în cadrul │conturilor 6033, ││ │ │ │societăților comerciale │645 și 66311, ││ │ │ │legate, a titlurilor de │precum și al ││ │ │ │participare și a titlurilor │conturilor de ││ │ │ │activității de portofoliu │cheltuieli/pierderi ││ │ │66311│Cheltuieli cu ajustări │aferente altor ││ │ │ │pentru deprecierea │active financiare ││ │ │ │titlurilor de plasament │clasificate ca fiind││ │ │ │ │disponibile în ││ │ │ │ │vederea vânzării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6034 │Pierderi din cesiunea │60342│Pierderi din cesiune │Cont nou ││ │investițiilor păstrate până │ │ │Preia parțial ││ │la scadență │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │60342, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │cheltuieli/pierderi ││ │ │ │ │aferente altor ││ │ │ │ │active financiare ││ │ │ │ │clasificate ca ││ │ │ │ │investiții păstrate ││ │ │ │ │până la scadență. ││ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │60341│Cheltuieli cu │Cont eliminat ││ │ │ │amortizarea primelor │Modificare ││ │ │ │ │tratament contabil: ││ │ │ │ │primele vor ││ │ │ │ │diminua veniturile ││ │ │ │ │din dobânzi aferente││ │ │ │ │investițiilor ││ │ │ │ │păstrate ││ │ │ │ │până la scadență. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6035 │Pierderi din cesiunea │6032 │Pierderi la titlurile de │Cont nou ││ │instrumentelor de │ │tranzacție │Preia parțial ││ │capitaluri proprii evaluate │6033 │Pierderi din cesiunea │conținutul ││ │la cost │ │titlurilor de plasament │conturilor 6032, ││ │ │645 │Pierderi din cedarea │6033 și 645. ││ │ │ │părților în cadrul │ ││ │ │ │societăților comerciale │ ││ │ │ │legate, a titlurilor de │ ││ │ │ │participare și a titlurilor │ ││ │ │ │activității de portofoliu │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6036 │Cheltuieli privind datorii │6036 │Cheltuieli privind │Preia parțial ││ │constituite prin titluri │ │datorii constituite prin │conținutul contului ││ │ │ │titluri │6036. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60361│Dobânzi privind │60361│Dobânzi privind │Preia parțial ││ │certificatele de depozit │ │titlurile de piață │conținutul ││ │ │ │interbancară │conturilor 60361, ││ │ │60362│Dobânzi privind │60362 și 60369. ││ │ │ │titlurile de creanțe │ ││ │ │ │negociabile │ ││ │ │60369│Alte cheltuieli privind │ ││ │ │ │datoriile constituite │ ││ │ │ │prin titluri │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60362│Dobânzi privind carnetele │60361│Dobânzi privind │Preia parțial ││ │și libretele de economii │ │titlurile de piață │conținutul ││ │ │ │interbancară │conturilor 60361, ││ │ │60362│Dobânzi privind │60362 și 60369. ││ │ │ │titlurile de creanțe │ ││ │ │ │negociabile │ ││ │ │60369│Alte cheltuieli privind │ ││ │ │ │datoriile constituite │ ││ │ │ │prin titluri │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60363│Dobânzi privind │60363│Dobânzi privind │Preia parțial ││ │obligațiunile │ │obligațiunile │conținutul ││ │ │60369│Alte cheltuieli privind │conturilor 60363 și ││ │ │ │datoriile constituite │60369. ││ │ │ │prin titluri │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60364│Dobânzi privind alte │60369│Alte cheltuieli privind │Cont nou ││ │datorii constituite prin │ │datoriile constituite │Preia parțial ││ │titluri │ │prin titluri │conținutul contului ││ │ │ │ │60369. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6037 │Cheltuieli diverse privind │6037 │Cheltuieli diverse │Preia parțial ││ │operațiunile cu titluri și │ │privind operațiunile cu │conținutul contului ││ │alte instrumente │ │titluri │6037. ││ │financiare │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6039 │Comisioane │6039 │Comisioane │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│604 │Cheltuieli cu operațiunile │604 │Cheltuieli cu operațiuni │ ││ │de leasing │ │de leasing, chirii, │ ││ │ │ │locații de gestiune și │ ││ │ │ │alte contracte similare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6041 │Dobânzi aferente │6041 │Dobânzi aferente │ ││ │datoriilor din operațiuni │ │datoriilor din │ ││ │de leasing financiar │ │operațiuni de leasing │ ││ │ │ │financiar │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6042 │Cheltuieli cu chiriile │6042 │Cheltuieli cu operațiuni │ ││ │ │ │de leasing operațional, │ ││ │ │ │chirii, locații de │ ││ │ │ │gestiune și alte │ ││ │ │ │contracte similare │ ││ │ │63472│Cheltuieli cu │ ││ │ │ │redevențele privind │ ││ │ │ │concesiunile │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6049 │Comisioane │6049 │Comisioane │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│605 │Cheltuieli privind │605 │Cheltuieli privind │ ││ │datoriile subordonate │ │datoriile subordonate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6051 │Cheltuieli privind │6051 │Cheltuieli privind │ ││ │datoriile subordonate la │ │datoriile subordonate la │ ││ │termen │ │termen │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6052 │Cheltuieli privind │6052 │Cheltuieli privind │ ││ │datoriile subordonate pe │ │datoriile subordonate │ ││ │durată nedeterminată │ │pe durată │ ││ │ │ │nedeterminată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6059 │Comisioane │6059 │Comisioane │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│606 │Cheltuieli privind │606 │Cheltuieli privind │ ││ │operațiunile de schimb │ │operațiunile de schimb │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6061 │Cheltuieli din diferențe de │6061 │Cheltuieli din diferențe │Preia parțial ││ │curs valutar aferente │ │de curs valutar aferente │conținutul contului ││ │tranzacțiilor în valută │ │tranzacțiilor în valută │6061. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6069 │Comisioane │6069 │Comisioane │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│607 │Cheltuieli privind │607 │Cheltuieli privind │Preia parțial ││ │operațiunile în afara │ │operațiunile în afara │conținutul contului ││ │bilanțului și operațiunile │ │bilanțului și │3791. ││ │cu instrumente derivate │ │operațiunile cu │ ││ │ │ │instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate │ ││ │ │3791 │Conturi de regularizare │ ││ │ │ │privind instrumentele │ ││ │ │ │de acoperire │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6071 │Cheltuieli cu │6071 │Cheltuieli cu │ ││ │angajamentele de │ │angajamentele de │ ││ │creditare │ │finanțare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60711│Cheltuieli cu │60711│Cheltuieli cu │ ││ │angajamentele de │ │angajamentele de │ ││ │creditare primite de la │ │finanțare primite de la │ ││ │instituții de credit │ │instituții de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60712│Cheltuieli cu angajamentele │60712│Cheltuieli cu angajamentele │ ││ │de creditare primite de la │ │de finanțare primite de la │ ││ │clientelă │ │clientelă │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6072 │Cheltuieli cu garanțiile │6072 │Cheltuieli cu │ ││ │financiare │ │angajamentele de │ ││ │ │ │garanție │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60721│Cheltuieli cu garanțiile │60721│Cheltuieli cu │ ││ │financiare primite de la │ │angajamentele de │ ││ │instituții de credit │ │garanție primite de la │ ││ │ │ │instituții de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60722│Cheltuieli cu garanțiile │60722│Cheltuieli cu │ ││ │financiare primite de la │ │angajamentele de │ ││ │clientelă │ │garanție primite de la │ ││ │ │ │clientelă │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6074 │Cheltuieli privind │3791 │Conturi de regularizare │Cont nou ││ │operațiunile cu │ │privind instrumentele │Preia parțial ││ │instrumente derivate │ │de acoperire │conținutul contului ││ │deținute în vederea │6074 │Cheltuieli privind │3791. ││ │tranzacționării │ │operațiunile cu │ ││ │ │ │instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60741│Pierderi privind │60742│Cheltuieli privind │Cont nou ││ │instrumentele derivate pe │ │operațiunile cu │Preia parțial ││ │rata dobânzii │ │instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate pe rata │conturilor 60744 și ││ │ │ │dobânzii │60747. ││ │ │60744│Cheltuieli privind │ ││ │ │ │operațiunile cu alte │ ││ │ │ │instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate │ ││ │ │60747│Cheltuieli cu dobânzile │ ││ │ │ │aferente instrumentelor │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60742│Pierderi privind │60743│Cheltuieli privind │Cont nou ││ │instrumentele derivate pe │ │operațiunile cu │Preia parțial ││ │instrumente de capitaluri │ │instrumente financiare │conținutul ││ │proprii │ │derivate pe acțiuni și │conturilor 60744 și ││ │ │ │indici bursieri │60747. ││ │ │60744│Cheltuieli privind │ ││ │ │ │operațiunile cu alte │ ││ │ │ │instrumente derivate │ ││ │ │60747│Cheltuieli cu dobânzile │ ││ │ │ │aferente instrumentelor │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60743│Pierderi privind │60741│Cheltuieli privind │Cont nou ││ │instrumentele derivate pe │ │operațiunile cu │Preia parțial ││ │cursul de schimb │ │instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate pe cursul de │conturilor 60744 și ││ │ │ │schimb │60747. ││ │ │60744│Cheltuieli privind │ ││ │ │ │operațiunile cu alte │ ││ │ │ │instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate │ ││ │ │60747│Cheltuieli cu dobânzile │ ││ │ │ │aferente instrumentelor │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60744│Pierderi privind │60744│Cheltuieli privind │Cont nou ││ │instrumentele derivate pe │ │operațiunile cu alte │Preia parțial ││ │riscul de credit │ │instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate │conturilor 60744 și ││ │ │60747│Cheltuieli cu dobânzile │60747. ││ │ │ │aferente instrumentelor │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60745│Pierderi privind │60744│Cheltuieli privind │Cont nou ││ │instrumentele derivate pe │ │operațiunile cu alte │Preia parțial ││ │mărfuri │ │instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate │conturilor 60744 și ││ │ │60747│Cheltuieli cu dobânzile │60747. ││ │ │ │aferente instrumentelor │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60746│Pierderi privind alte │60744│Cheltuieli privind │Cont nou ││ │instrumente derivate │ │operațiunile cu alte │Preia parțial ││ │ │ │instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate │conturilor 60744 și ││ │ │60747│Cheltuieli cu dobânzile │60747. ││ │ │ │aferente instrumentelor │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60747│Pierderi privind │3791 │Conturi de regularizare │Cont nou ││ │instrumentele de │ │privind instrumentele │Preia parțial ││ │acoperire a fluxurilor de │ │de acoperire │conținutul contului ││ │trezorerie (partea │ │ │3791. ││ │ineficientă) │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60749│Costuri de tranzacționare │60749│Costuri de tranzacționare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6075 │Pierderi privind │3791 │Conturi de regularizare │Cont nou ││ │contabilitatea de acoperire │ │privind instrumentele │Preia parțial ││ │ │ │de acoperire │conținutul ││ │ │60747│Cheltuieli cu dobânzile │conturilor 3791 și ││ │ │ │aferente instrumentelor │60747. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │6075 │Cheltuieli cu instrumentele │ ││ │ │ │de acoperire │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60751│Pierderi privind │3791 │Conturi de regularizare │Cont nou ││ │instrumentele de │ │privind instrumentele │Preia parțial ││ │acoperire a valorii juste │ │de acoperire │conținutul ││ │ │60747│Cheltuieli cu dobânzile │conturilor 3791, ││ │ │ │aferente instrumentelor │60747 și 6075. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │6075 │Cheltuieli cu instrumentele │ ││ │ │ │de acoperire │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60752│Pierderi privind │60747│Cheltuieli cu dobânzile │Cont nou ││ │instrumentele de acoperire │ │aferente instrumentelor │Preia parțial ││ │a fluxurilor de trezorerie │ │financiare derivate │conținutul ││ │ │6075 │Cheltuieli cu │conturilor 60747 și ││ │ │ │instrumentele de │6075. ││ │ │ │acoperire │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60753│Pierderi privind │ │ │Cont nou ││ │instrumentele acoperite în │ │ │ ││ │cadrul unei operațiuni de │ │ │ ││ │acoperire a valorii juste │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────