ORDIN nr. 730 din 13 iulie 2012privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  • Nr. 929 din 18 iunie 2012
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 1063 din 2 august 2012
  • MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
  • Nr. 730 din 13 iulie 2012
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 13 august 2012    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul afacerilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 14 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică va avea următorul cuprins:"a) cheltuielile pentru efectuarea de studii, documentaţii tehnico-economice, analize, rapoarte şi strategii, inclusiv pentru pregătirea următoarei perioade de programare, servicii de evaluare a cererilor de finanţare, în concordanţă cu obiectivele Programului operaţional regional;"2. La articolul 7 alineatul (3), litera b) se modifică va avea următorul cuprins:"b) în limită de maximum 20% din costurile eligibile rambursate ale proiectului pentru Autoritatea de management."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Ioan Marcel Boloş,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuMinistrul afacerilor europene,Leonard Orban_________