ORDIN nr. 1.286 din 7 august 2012 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparţine domeniului public al statului şi este concesionată administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare(actualizat până la data de 29 august 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 august 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.055 din 21 august 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn conformitate cu prevederile art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, şi al art. II alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2010,în temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) şi al art. 35 din Ordonanţa Guvernului, republicată, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparţine domeniului public al statului şi este concesionată administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 532/2008 pentru aprobarea Regulamentului de închiriere a terenurilor portuare care aparţin domeniului public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 8 mai 2008, se abrogă.p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Răducu Valentin Preda,secretar de statBucureşti, 7 august 2012.Nr. 1.286.  +  AnexăREGULAMENT 07/08/2012