ORDIN nr. 2.298 din 14 iunie 2012privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului "Casă de locuit" din str. Mihai Viteazul nr. 44, Târgu Mureș, județul Mureș
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 9 august 2012  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.431/CM din 15 mai 2012,în conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) și art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și patrimoniului național emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Imobilul «Casă de locuit» din str. Mihai Viteazul nr. 44, Târgu Mureș, județul Mureș, se clasează ca monument istoric, grupa valorică «B», cod în Lista monumentelor istorice MS-II-m-B-21049. (la 09-07-2013, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 2.295 din 27 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 09 iulie 2013 ) (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecție a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național comunică prezentul ordin Direcției pentru Cultură și Patrimoniul Național a Județului Mureș pentru ducere la îndeplinire.  +  Articolul 3Direcția pentru Cultură și Patrimoniul Național a Județului Mureș va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii
  și patrimoniului național,
  Mircea Diaconu
  București, 14 iunie 2012.Nr. 2.298.  +  AnexaZONA DE PROTECȚIEa imobilului monument istoric "Casă de locuit" dinstr. Mihai Viteazul nr. 44, Târgu Mureș, județul MureșCoordonate puncte de contur
  Nr. pct. Coordonate stereo 70
  - X(m) Y(m)
  1. 561360,90 467257
  2. 561332,49 467321
  3. 561323,41 467349
  4. 561293,20 467344
  5. 561284,92 467362
  6. 561250,19 467359
  7. 561243,54 467359
  8. 561223,77 467406
  9. 561202,86 467462
  10. 561202,57 467475
  11. 561192,58 467501
  12. 561170,84 467493
  13. 561166,90 467502
  14. 561155,07 467497
  15. 561140,36 467530
  16. 561139,83 467538
  17. 561135,87 467546
  18. 561098,54 467531
  19. 561053,49 467515
  20. 561009,66 467502
  21. 561001,87 467463
  22. 560971,12 467463,33
  23. 560941,40 467455,95
  24. 560945,71 467433,20
  25. 560951,96 467435,03
  26. 560958,26 467408,45
  27. 560959,48 467403,49
  28. 560965,43 467405,21
  29. 560972,33 467381,91
  30. 560961,52 467379,80
  31. 560965,55 467367,58
  32. 560975,31 467369,61
  33. 560979,68 467352,11
  34. 560980,92 467347,27
  35. 560972,92 467342,35
  36. 560997,50 467322,97
  37. 560999,76 467318,00
  38. 561020,79 467293,06
  39. 561023,30 467284,06
  40. 561032,48 467255,09
  41. 561033,11 467241,72
  42. 561039,40 467206,03
  43. 561064,95 467202,62
  44. 561258,95 467218,46
  -------