ORDIN nr. 4.600 din 27 iunie 2012pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5336/2011 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "real", specializarea "matematică-informatică", profilul "umanist", specializarea "științe sociale", limba de predare "română", forma de învățământ "zi" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Complexul Educațional "Lauder Reut" din municipiul București
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 10 iulie 2012  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006 , cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.336/2011 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "real", specializarea "matematică-informatică", profilul "umanist", specializarea "științe sociale", limba de predare "română", forma de învățământ "zi" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Complexul Educațional "Lauder Reut" din municipiul București,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, interimar, emite prezentul ordin.  +  Articolul IArticolul 1 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.336/2011 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "real", specializarea "matematică-informatică", profilul "umanist", specializarea "științe sociale", limba de predare "română", forma de învățământ "zi" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Complexul Educațional "Lauder Reut" din municipiul București, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 30 septembrie 2011, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru nivelul de învățământ «liceal», profilul «real», specializarea «matematică-informatică», profilul «umanist», specializarea «științe sociale», program bilingv - limba engleză, limba de predare «română», forma de învățământ «zi» din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Complexul Educațional «Lauder Reut», cu sediul în municipiul București, strada Dr. Iuliu Barasch nr. 15, sectorul 3, începând cu anul școlar 2011-2012.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației, cercetării, tineretului
  și sportului, interimar,
  Liviu Marian Pop
  București, 27 iunie 2012.Nr. 4.600.-----