ORDIN nr. 945 din 1 martie 2012pentru aprobarea Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere şi a Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 22 iunie 2012    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 184.737 din 31 ianuarie 2012 al Direcţiei păduri şi dezvoltare forestieră,în conformitate cu Avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din Ministerul Mediului şi Pădurilor nr. 644 din 30 noiembrie 2011,în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) şi art. 46 din Legea nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere, precum şi ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere din România, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Instrucţiunile tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Deţinătorii cu orice titlu de fond forestier sunt obligaţi să respecte instrucţiunile prevăzute la art. 2.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.--------- Notă *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyBucureşti, 1 martie 2012.Nr. 945.-------