DECIZIE nr. 247 din 18 iunie 2012privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 147/2012
EMITENT
 • AGENȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 22 iunie 2012  Având în vedere prevederile anexei nr. 3/3504/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, republicată,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, republicată,președintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii emite prezenta decizie.  +  Articolul IProcedura de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 147/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 și 331 bis din 16 mai 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La punctul 4 subpunctul 4.2 alineatul (1), litera n) se abrogă.2. La anexa nr. 2, numărul curent 14 se abrogă.3. La anexa nr. 3, litera B, numărul curent 12 se abrogă.4. La anexa nr. 8, punctul 4 subpunctul 4.6, litera n) se abrogă.5. La anexa nr. 9, secțiunea B, activitatea/cheltuiala legată de achiziționarea de spații, echipamente, utilaje necesare activităților de agrement aflate în legătură directă sau complementară cu activitățile codului CAEN pe care se accesează Programul se abrogă.6. La anexa nr. 13, anexa la contractul de finanțare, activitatea/cheltuiala legată de achiziționarea de spații, echipamente, utilaje necesare activităților de agrement aflate în legătură directă sau complementară cu activitățile codului CAEN pe care se accesează Programul (de exemplu, saune, piscine etc.) se abrogă.  +  Articolul IIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  Președintele Agenției pentru Implementarea
  Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,
  Răzvan Ioan Taraș
  București, 18 iunie 2012.Nr. 247.-----