ORDIN nr. 1.533 din 1 iunie 2012privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2012
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 116 din 22 mai 2012
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 1.533 din 1 iunie 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2012  În temeiul:- art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009 , cu modificările şi completările ulterioare;- art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;- art. 7 lit. A.g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,_________ Notă *) Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 544/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 31 mai 2012.având în vedere referatele de aprobare nr. 1.086 din 14 februarie 2012 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi nr. 160.094 din 21 martie 2012 al Direcţiei biodiversităţii din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului şi pădurilor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă măsurile de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2012, pe specii şi zone (Marea Neagră, Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", fluviul Dunărea, râul Prut, lacuri de acumulare), conform anexelor nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Achim Irimescu,secretar de statMinistrul mediului şi pădurilor,Rovana Plumb  +  Anexa 1 Capturile totale admisibile şi efortul depescuit pentru principalele specii de peştila Marea Neagră pentru anul 2012
  Specia Stoc (sector românesc) (tone) Captură totală admisibilă*) (tone) Efort de pescuit
  Şprot 59.643-61.916 3.442,5**) nelimitat
  Bacaliar 7.500-11.000 600 (captură auxiliară) nelimitat
  Guvizi 400-500 50-60 paragate - 300 setci - 400 volte - nelimitat
  Calcan 1.149-1.377 43,2**) setci de calcan - 2.000
  Rechin 883-13.051 50 setci de rechin - 800 paragate - 400
  Rapană 14.000 5.700
  _________ Notă *) Cantităţile pe specii includ cantităţile prevăzute pentru respectivele specii în anexa nr. 2 la ordin pentru zona Marea Neagră. Notă **) Decise conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 5/2012 al Consiliului din 19 decembrie 2011 de stabilire, pentru 2012, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupe de stocuri de peşte aplicabile în Marea Neagră.
   +  Anexa 2 Captura durabilă a resurselor comerciale pescăreştidin Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" (R.B.D.D.)estimate pentru anul 2012- pe bazine acvatice (kg) -
  *Font 7*
   
  Nr. crt. Specia Dunăre Marea Neagră *) Somova- Parcheş Gorgova- Uzlina Şontea- Furtuna Matiţa- Merhei Roşu- Puiu Razim- Sinoie Insula Dranov Sulina Nord- Letea (Sfiştofca) Total
  1. Carassius gibelio (caras) 66600 19600 20100 215500 114900 74500 152900 185800 24600 500 875000
  2. Abramis brama (plătică) 6500 600 100 12500 900 400 8000 223200 2200 100 254500
  3. Rutilus rutilus (babuşcă) 9100 1100 300 19800 9400 4900 21000 55400 14500 135500
  4. Sander lucioperca (şalău) 6000 500 0 9500 200 200 4500 112600 1900 135400
  5. Silurus glanis (somn) 20400 3500 100 7100 6600 3500 30700 7100 2200 81200
  6. Esox lucius (ştiucă) 8600 2000 500 12100 6900 6000 11700 12400 11500 100 71800
  7. Cyprinus carpio (crap) 11100 6700 300 5800 3000 3200 7700 7900 1900 100 47700
  8. Tinca tinca (lin) 4600 300 1400 1100 100 3100 4000 11000 25600
  9. Ciprinide asiatice (sânger) 7000 600 3000 800 500 4600 6700 700 23900
  10. Perca fluviatilis (biban) 2000 2000 700 200 1600 7500 3600 17600
  11. Aspius aspius (avat) 600 100 100 100 300 1400 1600 4200
  12. Vimba vimba (morunaş) 2100 100 2200
  13. Scarddinius eryt. (roşioară) 100 100 100 2000 2300
  14. Blicca bjoerkna (batca) 300 100 300 100 100 700 100 1700
  15. Pelecus cultratus (sabiţa) 400 400
  16. Barbus barbus (mreană) 200 200
  17. Alburnus alburnus (oblete) 100 100 200
  18. Alte specii de apă dulce**) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 500 500 10000
  19. PMM (peşte mic marin) 50000 50000
  20. Trachurus ponticus (stavrid) 5900 5900
  21. Scophthalmus maximus (calcan) 4200 4200
  22. Liza aurata (chefal) 3500 3500
  23. Sprattus sprattus (şprot) 1300 1300
  24. Squalus acanthias (rechin) 300 300
  25. Mullus barbatus ponticus (barbun) 100 100
  26. Alte specii marine**) 1000 1000
  27. Alosa imaculata (scrumbie) 256300 20300 276600
  28. Alosa caspia (rizeafcă) 900 900
  29. Astacus sp. (raci) 100 100 200
  Total: 402500 123600 22400 290200 145700 94700 248100 628500 76400 1300 2033400
  ________ Notă *) Speciile de apă dulce din Marea Neagră sunt capturate în Golful Musura - nord Sulina şi Meleaua Sf. Gheorghe. Notă **) Cu excepţia speciilor strict protejate, precum şi a celor interzise la pescuit în anul 2012.Captură comercială = 2.033,4 t.Captură pescuit familial = 1.000 t.Captură pescuit recreativ/sportiv = 700 t.Estimarea capacităţii de pescuit din R.B.D.D. pentru anul 2012
  *Font 7*
   
  Dunăre Marea Neagră Somova- Parcheş Gorgova- Uzlina Şontea- Furtuna Matiţa- Merhei Roşu- Puiu Razim- Sinoie Insula Dranov Total
  Captura medie 97-09 în tone (fără scrumbie) 150 200 60 190 270 330 370 1040 100 2710
  Nr. de pescari = captura în tone/ 2 tone/pescar/an 80 100 30 100 140 170 190 520 50 1380
  Nr. de bărci = nr. pescari/ 2 tone 40 50 20 50 70 90 100 260 30 710
  Nr. de setci diferite = nr. pescari x 15 setci/pescar 1120 1470 450 1360 2010 2420 2720 7760 710 20020
  Nr. de vintire = nr. de pescari x 10 pentru Dunăre şi Marea Neagră şi x 35 pentru complexuri 750 980 1050 3180 4690 5650 6330 18100 1640 42370
  Nr. de taliane baltă/Razim = nr. de pescari x 10 750 980 300 910 1340 1620 1810 5170 470 13350
  Nr. de pescari scrumbie 1200 1200
  Nr. de setci scrumbie = 2-16 setci/barcă; medie: 6 setci/ barcă 3600 3600
  Nr. de năvoade = nr. de pescari/20 10 10 20 20 20 60 140
  Nr. de pescari sportivi = 700.000 kg/10 zile pescar/ 5 kg pescar
  % pescari sportivi pe zone = % captură pe zonă 5,56 7,34 2,24 6,80 10,05 12,10 13,57 38,82 3,51 100
  Nr. de pescari sportivi pe zone care pescuiesc 10 zile pe an 780 1030 320 960 1410 1700 1900 5440 500 14040
  Pentru vintire şi taliane de baltă/Razim, pescarii pot alege mai multe vintire sau mai multe taliane în echivalenţă de 1 talian = 3 vintire sau 3 vintire = 1 talian, până la epuizarea numărului maxim din fiecare categorie (de exemplu, se poate opta pentru 0 taliane şi 65 de vintire sau 22 de taliane şi 0 vintire sau oricare combinaţie între cele două unelte).
   +  Anexa 3 Captura totală admisibilă (TAC) din fluviulDunărea (km 140 - km 1075) pentru anul 2012                                                                                       Tabelul nr. 1
    Nr. crt.Nr. sectorDelimitare sector/tronsonCaptură totală admisibilă (tone)TotalPescuit sportiv (tone)Pescuit comercial (tone)Nr. de bărci
    ScrumbieCiprinide autohtoneSpecii răpitoareAlte specii*
    1.1   km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluenţă râu Siret)24103,20,838533,040
    2.2Akm 155 (confluenţă râul Siret) - km 169 (Smârdan - Brăila)11164,50,832,3527,327
    Bkm 169 (Smârdan-Brăila) - km 197 (Gropeni)12,226,37,22,948,6939,632
    Ckm 197 (Gropeni) - km 227 (râul Călmăţui) inclusiv Braţul Vâlciu12,2309,85,457,4552,440
    3.3km 0-98 Braţ Măcin (Vadu Oii)1,717,52,82,824,8519,816
    4.4Akm 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavodă)7,3195,34,536,1927,130
    Bkm 300 (Cernavodă) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov)7,3336,54,551,31043,135
    5.5Akm 227 (gura Călmăţui) - km 238 (Giurgeni)1,16,51,80,810,228,27
    Bkm 238 (Giurgeni) - km 50 Braţ Borcea (Borcea)7303,80,841,6734,633
    6.6Akm 50 Braţ Borcea (Borcea) - km 100 Braţ Borcea, inclusiv Braţul Bala6323,83,545,3936,332
    Bkm 366 (Călăraşi) - km 452 (Greaca)3,2334,60,841,6833,637
    7.7km 452 (Greaca) - km 526 (râul Vedea)1,7293,81,736,2729,227
    8.8km 526 (râul Vedea) - km 615 (Gârcov)1,5394,60,845,9837,930
    9.9km 615 (Gârcov) - km 6650,8242,61,829,2524,221
    10.10Akm 665 - km 745 (amonte Rast)1,4403,80,84683833
    Bkm 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa)0,5161,80,819,1316,114
    Ckm 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat)0,49,50,90,811,629,68
    Dkm 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate)0,37,51,80,810,428,48
    11.11   km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv Braţul Gogoşu-23,25,61,830,6624,618
    12.12   km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I)-84173,6104,62381,660
    13.13   km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla)-36,571,845,3936,333
    14.14   km 1012 (Cozla) - km 1075 (Baziaş)-120343,5157,529128,582
    Total general:99,6682136,245,8963,6176787,6663
  ________ Notă *) Termenul de "alte specii" face referire la următoarele specii: Alburnus alburnus (oblete), Gymnocephalus cernuus (ghiborţ), Clupeonella cultriventris (gingirică), Pelecus cultratus (sabiţa), Chondrostoma nassus (scobar), Alosa tanaica (rizeafcă), Leuciscus cephalus (clean), Tinca tinca (lin).Capturile totale admisibile şi efortul de pescuit(TAC) pe fluviul Dunărea pentru anul 2012                                                                               Tabelul nr. 2
    Nr. crt.Nr. sectorDelimitare sector/tronsonTAC (tone)Pescuit sportivPescuit comercial
    Cotă (tone)Nr. de pescari sportivi/anCotă (tone)Nr. de bărci*
    1.1   km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluenţă râu Siret)385100033,040
    2.2Akm 155 (confluenţă râul Siret) - km 169 (Smârdan-Brăila)32,35100027,327
    Bkm 169 (Smârdan - Brăila) - km 197 (Gropeni)48,69180039,632
    Ckm 197 (Gropeni) - km 227 (râul Călmăţui), inclusiv Braţul Vâlciu57,45100052,440
    3.3km 0 - 98 Braţ Măcin (Vadu Oii)24,85100019,816
    4.4Akm 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavodă)36,19180027,130
    Bkm 300 (Cernavodă) - km 366 (aval Chiciu- Ostrov)51,310200041,335
    5.5Akm 227 (gura Călmăţui) - km 238 (Giurgeni)10,224008,27
    Bkm 238 (Giurgeni) - km 50 Braţ Borcea (Borcea)41,67140034,633
    6.6Akm 50 Braţ Borcea (Borcea) - km 100 Braţ Borcea, inclusiv Braţul Bala45,39180036,332
    Bkm 366 (Călăraşi) - km 452 (Greaca)41,68160033,637
    7.7km 452 (Greaca) - km 526 (râul Vedea)36,27140029,227
    8.8km 526 (râul Vedea) - km 615 (Gârcov)45,98160037,930
    9.9km 615 (Gârcov) - km 66529,25100024,221
    10.10Akm 665 - km 745 (amonte Rast)46816003833
    Bkm 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa)19,1360016,114
    Ckm 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat)11,624009,68
    Dkm 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate)10,124008,18
    11.11   km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv Braţul Gogoşu30,66120024,618
    12.12   km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I)104,623460081,660
    13.13   km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla)45,39180036,333
    14.14   km 1012 (Cozla) - km 1075 (Baziaş)157,5292800128,582
    Total general:963,317632200787,3663
  _________ Notă *) Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producţie (barcă) pe fluviul Dunărea este:     - setci 5 bucăţi;    - ave 7 bucăţi;    - taliane 3 bucăţi;    - vintire 6 bucăţi;    - prostovol 1 bucată;    - alte unelte tradiţionale 1 bucată.Captura totală admisibilă (TAC) din fluviulDunărea (km 140 - km 1075) pentru anul 2012- ciprinide autohtone -                                                                                           Tabelul nr. 3
    Nr. crt.Nr. sectorDelimitare sector/tronsonCaptura totală admisibilă (TAC) (tone)Total (tone)
    crapcarasplăticămorunaşmreanăbabuşcăbatcă
    1.1Akm 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluenţă râu Siret)4,72,50,81,00,80,10,110
    2.2Akm 155 (confluenţă râul Siret) - km 169 (Smârdan-Brăila)5,34,621,120,50,516
    Bkm 169 (Smârdan-Brăila) - km 197 (Gropeni)69,642,22,51126,3
    Ckm 197 (Gropeni) - km 227 (râul Călmăţui), inclusiv Braţul Vâlciu79,45,433,310,930
    3.3km 0 - 98 Braţ Măcin (Vadu Oii)3,55,32,81,82,70,70,717,5
    4.4Akm 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavodă)5641,51,50,50,519
    Bkm 300 (Cernavodă) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov)7136231133
    5.5Akm 227 (gura Călmăţui) - km 238 (Giurgeni)1,51,910,60,50,50,56,5
    Bkm 238 (Giurgeni) - km 50 Braţ Borcea (Borcea)6,21052,53,51,51,330
    6.6Akm 50 Braţ Borcea (Borcea) - km 100 Braţ Borcea, inclusiv Braţul Bala6125,533,51132
    Bkm 366 (Călăraşi) - km 452 (Greaca)6126,533,51133
    7.7km 452 (Greaca) - km 526 (râul Vedea)6125,61,81,80,90,929
    8.8km 526 (râul Vedea) - km 615 (Gârcov)8,514,573,53,51139
    9.9km 615 (Gârcov) - km 665584,32,22,51124
    10.10Akm 665 - km 745 (amonte Rast)1012,57,5441140
    Bkm 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa)3,55,22,61,22,50,50,516
    Ckm 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat)1,82,82110,50,49,5
    Dkm 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate)1,51,820,70,70,40,47,5
    11.11km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv Braţul Gogoşu484,422,81123,2
    12.12   km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I)12,52222,27,6694,784
    13.13   km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla)5,213,29,23,51,81,81,836,5
    14.14   km 1012 (Cozla) - km 1075 (Baziaş)1074252342120
    Total general:126,2260,3134,851,256,429,923,2682
  Captura totală admisibilă (TAC) din fluviulDunărea (km 140 - km 1075)pentru anul 2012- specii răpitoare -                                                                                      Tabelul nr. 4
    Nr. crt.Nr. sectorDelimitare sector/tronsonCaptura totală admisibilă (TAC) (tone)Total (tone)
    AvatSomnŞalăuŞtiucă
    1.1   km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluenţă râul Siret)0,51,80,80,13,2
    2.2Akm 155 (confluenţă râul Siret) - km 169 (Smârdan-Brăila)0,62,21,20,54,5
    Bkm 169 (Smârdan-Brăila) - km 197 (Gropeni)1,22,52,517,2
    Ckm 197 (Gropeni) - km 227 (râul Călmăţui) inclusiv Braţul Vâlciu2,33,5319,8
    3.3km 0 - 98 Braţ Măcin (Vadu Oii)0,41,30,60,52,8
    4.4Akm 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavodă)0,52,41,415,3
    Bkm 300 (Cernavodă) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov)12,51,81,26,5
    5.5Akm 227 (gura Călmăţui) - km 238 (Giurgeni)0,40,60,50,31,8
    Bkm 238 (Giurgeni) - km 50 Braţ Borcea (Borcea)0,51,510,83,8
    6.6Akm 50 Braţ Borcea (Borcea) - km 100 Braţ Borcea, inclusiv Braţul Bala0,51,510,83,8
    Bkm 366 (Călăraşi) - km 452 (Greaca)1210,64,6
    7.7km 452 (Greaca) - km 526 (râul Vedea)0,51,50,90,93,8
    8.8km 526 (râul Vedea) - km 615 (Gârcov)0,51,81,314,6
    9.9km 615 (Gârcov) - km 6650,40,90,90,42,6
    10.10Akm 665 - km 745 (amonte Rast)0,41,80,80,83,8
    Bkm 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa)0,30,70,50,31,8
    Ckm 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat)0,20,30,20,20,9
    Dkm 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate)0,20,60,50,51,8
    11.11km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv Braţul Gogoşu0,52,520,65,6
    12.12km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I)276217
    13.13km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla)1,532,40,17
    14.14km 1012 (Cozla) - km 1075 (Baziaş)5,613123,434
    Total general:21,054,942,318,0136,2
  Captura totală admisibilă (TAC) pe râul Prutpentru anul 2012                                                                                         Tabelul nr. 5
    Nr. crt.Delimitare sector/tronsonCaptura totală admisibilă (tone)Nr. de bărci*
    Ciprinide autohtoneSpecii răpitoareAlte speciiTotalPescuit sportivPescuit comercial
    1.Confluenţă Dunăre - confluenţă râul Elan356,81,843,6934,632
    2.Confluenţă râul Elan - km 284 (Drânceni)4,21,91,98800
    3.km 284 (Drânceni) - km 5144,21,91,98800
    4.Akm 514 - km 544 (baraj Stânca-Costeşti)2,91,30,85500
    BLac de acumulare Stânca-Costeşti (km 544-km 614)8044,53,51282510352
    Ckm 614 (Manoleasa Prut) - km 742 (intrare în România)4,40,91,87,125,15
    TOTAL:130,757,311,7199,757142,789
  _________    *) Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producţie (barcă) pe râul Prut este:    - setci 5 bucăţi;    - ave 7 bucăţi;    - taliane 10 bucăţi;    - vintire 6 15 bucăţi;    - prostovol 1 bucată;    - alte unelte tradiţionale 1 bucată.Capturile totale admisibile şi efortul de pescuit pe râul Prutpentru anul 2012                                                                               Tabelul nr. 6
    Nr. crt.Delimitare sector/tronsonTAC (tone)Pescuit sportivPescuit comercial
    Cotă (tone)Nr. de pescari sportivi/anCotă (tone)Nr. de bărci*
    1.Confluenţă Dunăre - confluenţă râul Elan43,69180034,632
    2.Confluenţă râul Elan - km 284 (Drânceni)8880000
    3.km 284 (Drânceni) - km 5148860000
    4.Akm 514 - km 544 (baraj Stânca-Costeşti)5540000
    BLac de acumulare Stânca-Costeşti (km 544 - km 614)12825500010352
    Ckm 614 (Manoleasa Prut) - km 742 (intrare în România)7,124005,15
    TOTAL:199,7579000142,789
  _________    *) Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producţie (barcă) pe râul Prut este:    - setci 5 bucăţi;    - ave 7 bucăţi;    - taliane 10 bucăţi;    - vintire 6 15 bucăţi;    - prostovol 1 bucată;    - alte unelte tradiţionale 1 bucată.Captura totală admisibilă (TAC) pe râul Prutpentru anul 2012- specii răpitoare -                                                                                  Tabelul nr. 7
    Nr. crt.Delimitare sector/tronsonCaptura totală admisibilă (tone)Total tone
    AvatSomnŞalăuŞtiucăBiban
    1.Confluenţă Dunăre - confluenţă râul Elan230,90,9-6,8
    2.Confluenţă râul Elan - km 284 (Drânceni)0,510,20,2-1,9
    3.km 284 (Drânceni) - km 5140,510,20,2-1,9
    4.Akm 514 - km 544 (baraj Stânca-Costeşti)0,30,40,20,4-1,3
    BLac de acumulare Stânca-Costeşti (km 544-km 614)2,96,811,52,920,444,5
    Ckm 614 (Manoleasa Prut) - km 742 (intrare în România)0,40,5---0,9
    TOTAL:6,612,7134,620,457,3
  Captura totală admisibilă (TAC) pe râul Prutpentru anul 2012- ciprinide autohtone -                                                                                          Tabelul nr. 8
    Nr. crt.Delimitare sector/tronsonCaptura totală admisibilă (tone)Total tone
    CrapCarasPlăticăRoşioarăMorunaş
    1.Confluenţă Dunăre - confluenţă râul Elan10,610,610,21,81,835
    2.Confluenţă râul Elan - km 284 (Drânceni)3,56,87,50,90,819,5
    3.km 284 (Drânceni) - km 5143,83,83,710,713
    4.Akm 514 - km 544 (baraj Stânca-Costeşti)1,82,810,50,46,5
    BLac de acumulare Stânca-Costeşti (km 544-km 614)9,51948,51,51,580
    Ckm 614 (Manoleasa Prut) - km 742 (intrare în România)1,4110,50,54,4
    TOTAL:30,64471,96,25,7158,4
   +  Anexa 4 Cotele de captură admisibilă totală pentru anul 2012din lacurile de acumulare de pe râul Olt
  *Font 9*
   
  Capturi admisibile totale (kg)
  Nr. crt. Lacul Ciprinide autohtone Ciprinide asiatice Specii răpitoare Alte specii*) Total captură Nr. de bărci Nr. de setci
  1. Turnu 605 - 500 155 1.260 2 20
  2. Cornetu 1.396 - 300 280 1.967 2 20
  3. Călimăneşti 3.189 - 800 600 4.589 2 20
  4. Daeşti 4.150 - 800 1.000 5.950 3 30
  5. Arceşti 4.300 10.000 1.700 1.000 17.000 5 50
  6. Ioneşti 4.330 3.000 900 1.000 9.230 3 30
  7. Râmnicu Vâlcea 7.400 3.000 1.200 1.000 12.600 3 30
  8. Râureni 6.900 3.000 1.200 1.500 12.600 3 30
  9. Govora 5.000 4.000 2.000 1.000 12.000 3 30
  10. Băbeni 9.000 4.800 2.000 600 16.400 5 50
  11. Zăvideni 8.067 2.000 1.300 1.800 13.167 4 40
  12. Drăgăşani 10.300 4.000 1.700 1.000 17.000 5 50
  13. Drăgăneşti 11.580 6.000 2.000 700 20.280 7 70
  14. Frunzaru 17.000 10.000 3.000 2.400 32.400 13 130
  15. Rusăneşti 11.800 10.500 2.700 2.500 27.500 12 120
  16. Izbiceni 5.600 1.000 700 300 7.600 2 20
  17. Strejeşti 12.000 10.000 2.000 1.200 25.200 8 80
  18. Slatina 5.080 4.000 1.000 1.000 10.800 3 30
  19. Ipoteşti 8.380 12.500 2.000 2.500 25.380 12 120
  TOTAL: 135.797 87.800 27.800 21.535 272.932 97 970
  ________ Notă *) Cu excepţia speciilor strict protejate, precum şi a celor interzise la pescuit în anul 2012.Capturi recomandate pentru 2012 (TAC) - lacurilede acumulare de pe râul Siret
    Nr. crt.Lacul de acumulareAvatCrapSomnScobarŞalăuSânger, novacPlăticăCarasTotal (kg)Nr. de bărci
    1.Răcăciuni1502.000200200600Fără limită7005004.3506
    2.Bereşti1502.000200200700Fără limită7005004.4506
    3.Călimăneşti1502.500200200500Fără limită3.5001.5008.55010
    4.Movileni1702.400300150800Fără limită2.0001.4007.2208
  -----