ORDIN nr. 1.255 din 23 aprilie 2012pentru modificarea anexelor nr. 2-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 5 iunie 2012



  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 191.611 din 12 martie 2012 al Direcției generale păduri,în temeiul prevederilor art. 5 și ale art. 53 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 2-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 2, centralizatorul fondurilor de vânătoare constituite în județul Tulcea se înlocuiește cu anexa nr. 1.2. La anexa nr. 3, schițele fondurilor de vânătoare împreună cu fișele fondurilor de vânătoare nr. 16, având denumirea Făgărașu Nou, și nr. 37, având denumirea Ostrov, din județul Tulcea se înlocuiesc cu cele prevăzute în anexa nr. 2.3. La anexa nr. 4, harta fondurilor de vânătoare din județul Tulcea se înlocuiește cu anexa nr. 3.4. Anexa nr. 5 "Harta fondurilor de vânătoare la nivel de țară" se înlocuiește cu anexa nr. 4.  +  Articolul II(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare Focșani și gestionarii fondurilor cinegetice nr. 16, având denumirea Făgărașu Nou, și nr. 37, având denumirea Ostrov, din județul Tulcea întocmesc, în 3 exemplare, fișele fondurilor cinegetice rearondate și actele adiționale la contractele de gestionare în vigoare pentru modificarea tarifelor de gestiune potrivit noilor suprafețe rezultate.(2) Câte un exemplar original al actelor prevăzute la alin. (1) se depune la Direcția generală păduri din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor  +  Articolul IIIDirecția generală păduri din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare Focșani și gestionarii fondurilor de vânătoare răspund de aplicarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IV(1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.(2) Anexele nr. 3 și 4 se comunică sau, după caz, se pun la dispoziția celor interesați de către Direcția generală păduri din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Attila Korodi
  București, 23 aprilie 2012.Nr. 1.255.  +  Anexa nr. 1Centralizatorul fondurilor de vânătoare constituite în județul Tulcea
  Nr. FOND DE VÂNĂTOARE SUPRAFAȚĂ
  crt. (ha) ÎNCADRAT ÎN ZONA:
  NUMĂR DENUMIRE
  0 1 2 3 4
  1 1 TULCEA 10.681 câmpie
  2 2 MALCOCI 11.397 câmpie
  3 3 BEȘTEPE 15.071 câmpie
  4 4 CONGAZ 8.351 câmpie
  5 5 BABADAG 11.034 câmpie
  6 6 SĂLCIOARA 5.290 câmpie
  7 7 ENISALA 11.387 câmpie
  8 8 CODRU 9.331 câmpie
  9 9 CARADA 11.561 câmpie
  10 10 CAMENA 8.978 câmpie
  11 11 PANDURU 13.386 câmpie
  12 12 CASIMCEA 20.652 câmpie
  13 13 FÂNTÂNA MARE 8.249 câmpie
  14 14 CIȘMEAUA NOUĂ 11.989 câmpie
  15 15 CORUGEA 8.916 câmpie
  16 16 FĂGĂRAȘU NOU 20.270 câmpie
  17 17 CIUCUROVA 7.958 deal
  18 18 IZVORUL 8.892 câmpie
  19 19 NICOLAE BĂLCESCU 10.196 câmpie
  20 20 ATMAGEA 13.652 câmpie
  21 21 CÂRJELARI 9.532 câmpie
  22 22 MIRCEA VODĂ 7.144 câmpie
  23 23 CERNA 5.371 câmpie
  24 24 HAMCEARCA 9.956 deal
  25 25 ȚIGANCA 11.534 deal
  26 26 ALBA CELIC 10.914 câmpie
  27 27 NĂLBANT 9.176 câmpie
  28 28 POȘTA 12.954 câmpie
  29 29 NICULIȚEL 7.936 deal
  30 30 ISACCEA 11.996 deal
  31 31 CRAPINA 23.592 câmpie
  32 32 SMÂRDAN 15.485 câmpie
  33 33 JIJILA 7.576 câmpie
  34 34 GRECI 11.303 câmpie
  35 35 CARCALIU 7.111 câmpie
  36 36 TRAIANU 10.694 câmpie
  37 37 OSTROV 12.128 câmpie
  38 38 SOMOVA 8.230 deltă
  39 39 SIREASA 13.226 deltă
  40 40 PĂPĂDIA 7.841 deltă
  41 41 STIPOC 16.309 deltă
  42 42 TATANIR 27.794 deltă
  43 43 MILA 23 5.366 deltă
  44 44 POPINA 11.072 deltă
  45 45 SULINA 11.229 deltă
  46 46 IVANCEA 7.846 deltă
  47 47 CEAMURLIA 6.637 deltă
  48 48 HERACLEEA 5.012 deltă
  49 49 DUNAVĂȚ 20.120 deltă
  50 50 UZLINA 10.401 deltă
  51 51 BĂLTENI 10.226 deltă
  52 52 RUSCA 12.109 deltă
  53 53 LIGHEANCA 6.669 deltă
  54 54 CRIȘAN 6.971 deltă
  TOTAL: 598.701
   +  Anexa nr. 2 ┌───────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ │ MINISTERUL MEDIULUI │ │ JUDEȚUL: TULCEA │ │ ȘI PĂDURILOR │ │ Gestionar: │ │ │ │ ......................... │ └───────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘ FIȘA fondului de vânătoare Nr. 16 DENUMIRE: Făgărașu Nou Gestionat de ........................................................... Pe baza Contractului nr. ..........., încheiat la data ................. Descrierea limitelor NORD: Șos. Ostrov-Măgurele-Topolog, drum de pământ EST: DN 22 SUD: Limită hotar județul Constanța VEST: Fluviul Dunărea ┌───────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ │ MINISTERUL MEDIULUI │ │ JUDEȚUL: TULCEA │ │ ȘI PĂDURILOR │ │ Gestionar: │ │ │ │ ......................... │ └───────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘ FIȘA fondului de vânătoare Nr. 37 DENUMIRE: Ostrov Gestionat de ........................................................... Pe baza Contractului nr. ..........., încheiat la data ................. Descrierea limitelor NORD: Șos. Peceneaga - Traianu EST: Șos. Traianu-Dorobanțu-Fântâna Oilor-Măgurele SUD: Șos. Măgurele-Ostrov-Frecăței VEST: Fluviul Dunărea, brațul Măcin------