ORDIN nr. 1.059 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*)privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice(actualizat până la data de 28 mai 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 mai 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 2.168 din 14 iulie 2008; ORDINUL nr. 2.492 din 17 august 2009; ORDINUL nr. 1.088 din 12 mai 2010; ORDINUL nr. 672 din 15 mai 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 12.2.2, 12.2.3 şi 12.2.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007,având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 619/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 7 iunie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 7 aprilie 2008.Nr. 1.059.  +  AnexăNORMA 07/04/2008