ORDIN nr. 1.341 din 3 mai 2012 (*actualizat*)privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe(actualizat până la data de 30 ianuarie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 ianuarie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 85 din 28 ianuarie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere Referatul de aprobare nr. 175.554/DI din 19 aprilie 2012 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Attila KorodiBucureşti, 3 mai 2012.Nr. 1.341.  +  AnexăPROCEDURA 03/05/2012