ORDIN nr. 103 din 26 aprilie 2012privind aprobarea Procedurii de autorizare a operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, şi a cuantumului tarifelor de autorizare şi evaluare
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 398 din 18 aprilie 2012
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 103 din 26 aprilie 2012
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Nr. 40 din 3 mai 2012
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 16 mai 2012    Având în vedere Referatul de aprobare al Ministerului Sănătăţii nr. 3.253/2012,luând în considerare prevederile art. 12 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, ministrul administraţiei şi internelor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de autorizare a operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă cuantumul tarifului de autorizare la valoarea de 10.988,84 lei. (2) Tariful de autorizare reprezintă suma aferentă analizei documentaţiei depuse şi emiterii autorizaţiei şi se achită la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, - Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar, denumit în continuare ICPBMV, odată cu depunerea cererii de autorizare. Tariful de autorizare nu include suma aferentă realizării analizelor de laborator, care se plăteşte de operator la comunicarea ANSVSA - ICPBMV.  +  Articolul 3Cuantumul tarifului de evaluare se stabileşte în mod individual, pentru fiecare solicitare, de către comisia de evaluare, pe baza următoarelor costuri:1. spectrofotometrie - 655,5 lei/test;2. lichid cromatografie - 1.092,5 lei/test;3. gaz cromatografie - 1.092,5 lei/test;4. gaz cromatografie şi/sau lichid cromatografie cuplat cu spectrometrie de masă - 1.311,00 lei/test;5. taxe pentru activitatea de evaluare a datelor: 8.740,00 lei/ solicitare;6. taxe pentru documentarea ştiinţifică aferentă - taxe pentru consultări, acces la bazele de date ştiinţifice internaţionale: 1.748,00/solicitare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauMinistrul administraţiei şi internelor,Gabriel BercaPreşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Roatiş Cheţan Radu  +  AnexăPROCEDURA 26/04/2012