LEGE nr. 65 din 20 aprilie 2012pentru aderarea României la Convenția nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 26 aprilie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1România aderă la Convenția nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976.  +  Articolul 2În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Administrației și Internelor elaborează și supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenției prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  VASILE BLAGA
  București, 20 aprilie 2012.Nr. 65.CONVENȚIEreferitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnatăla Viena la 8 septembrie 1976