HOTĂRÂRE nr. 529 din 2 iunie 2010 (*actualizată*)pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti(actualizată până la data de 03 martie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 03 martie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către RECTIFICAREA nr. 529 din 2 iunie 2010 HOTĂRÂREA nr. 1.048 din 20 octombrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.141 din 17 noiembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.404 din 28 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.266 din 8 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 129 din 16 februarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 130 din 16 februarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 361 din 6 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 359 din 6 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 365 din 6 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 489 din 11 mai 2011; HOTĂRÂREA nr. 527 din 18 mai 2011; HOTĂRÂREA nr. 540 din 25 mai 2011; HOTĂRÂREA nr. 647 din 22 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 641 din 22 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011; HOTĂRÂREA nr. 779 din 3 august 2011; HOTĂRÂREA nr. 687 din 6 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 688 din 6 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 808 din 10 august 2011; HOTĂRÂREA nr. 807 din 10 august 2011; HOTĂRÂREA nr. 757 din 27 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 758 din 27 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 871 din 31 august 2011; HOTĂRÂREA nr. 977 din 5 octombrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.109 din 9 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.099 din 2 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.193 din 30 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.140 din 16 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.235 din 14 decembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 28 din 18 ianuarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 51 din 25 ianuarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 52 din 25 ianuarie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 17 alin. (6) şi al art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă menţinerea managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot în conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă Lista unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Se aprobă Lista unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti încheie cu autorităţile administraţiei publice locale protocoale de predare-preluare, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, pentru spitalele publice al căror management al asistenţei medicale s-a transferat prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke Attilap. Ministrul administraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 2 iunie 2010.Nr. 529.  +  Anexa 1 LISTAunităţilor sanitare publice cu paturi pentru care semenţine managementul asistenţei medicale la autorităţileadministraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului BucureştiMunicipiul Bucureşti (18 unităţi sanitare)*Font 9*    1. Spitalul Clinic "Sf. Maria" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti    2. Abrogată.-----------Poziţia 2 din anexa 1 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.266 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 20 decembrie 2010, conform art. 2 din acelaşi act normativ.*Font 9*    3. Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-maxilo-facială       "Prof. Dr. Dan Theodorescu" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti    4. Abrogată.-----------Poziţia 4 din anexa 1 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.266 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 20 decembrie 2010, conform art. 2 din acelaşi act normativ.*Font 9*    5. Spitalul Clinic "Colentina" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti    6. Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi       TBC Osteoarticular "Foişor" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti    7. Abrogată.-----------Poziţia 7 din anexa 1 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.*Font 9*    8. Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti    9. Spitalul Clinic "Colţea" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti    10. Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu" Primăria Municipiului Bucureşti    11. Spitalul Clinic de Dermatovenerologie "Prof.        Dr. Scarlat Longhin" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti    12. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale        "Dr. Victor Babeş" Primăria Municipiului Bucureşti    13. Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" Primăria Municipiului Bucureşti    14. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof.        Dr. Panait Sârbu" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti    15. Spitalul Clinic "Dr. Ion Cantacuzino" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti    16. Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ştefan"        Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti    17. Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti    18. Centrul de Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia"        Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti    Judeţul Bihor (4 unităţi sanitare)    1. Abrogată.-----------Poziţia 1 din anexa 1 - judeţul Bihor. a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 365 din 6 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 12 aprilie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.    2. Spitalul Clinic de Neurologie şi Psihiatrie Oradea Consiliul Local Oradea    3. Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea Consiliul Local Oradea    4. Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea Consiliul Local Oradea  +  Anexa 2 LISTAunităţilor sanitare publice cu paturi pentrucare se transferă managementul asistenţei medicalecătre autorităţile administraţiei publicelocale şi către Primăria Municipiului Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea unităţii sanitare Autoritatea administraţieicrt. publice locale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Judeţul Alba (12 unităţi sanitare)  1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba  2. Spitalul Municipal Aiud Consiliul Local Aiud  3. Spitalul Municipal Blaj Consiliul Local Blaj  4. Spitalul Municipal Sebeş Consiliul Local Sebeş  5. Spitalul Orăşenesc Abrud Consiliul Local Abrud  6. Spitalul Orăşenesc Câmpeni Consiliul Local Câmpeni  7. Spitalul Orăşenesc Ocna Mureş Consiliul Local Ocna Mureş  8. Spitalul Orăşenesc Cugir Consiliul Local Cugir  9. Spitalul Orăşenesc Zlatna Consiliul Local Zlatna 10. Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud Consiliul Judeţean Alba 11. Spitalul de Boli Cronice Câmpeni Consiliul Local Câmpeni 12. Centrul de Sănătate Baia de Arieş Consiliul Local Baia                                                      de Arieş     Judeţul Arad (11 unităţi sanitare) 13. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad Consiliul Judeţean Arad 14. Abrogată.-----------Poziţia 14 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 359 din 6 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2011, conform alin. (1) al art. 2 din acelaşi act normativ. 15. Abrogată.-----------Poziţia 15 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 359 din 6 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2011, conform alin. (1) al art. 2 din acelaşi act normativ. 16. Spitalul Orăşenesc Lipova Consiliul Local Lipova 17. Spitalul Orăşenesc Ineu Consiliul Local Ineu 18. Spitalul Orăşenesc Sântana Consiliul Local Sântana 19. Spitalul Comunal Gurahonţ Consiliul Local Gurahonţ 20. Centrul de Sănătate Chişineu-Criş Consiliul Local                                                      Chişineu-Criş 21. Spitalul de Psihiatrie Mocrea Consiliul Judeţean Arad 22. Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş Consiliul Judeţean Arad 23. Spitalul Boli Cronice Sebiş Consiliul Local Sebiş     Judeţul Argeş (17 unităţi sanitare) 24. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti Consiliul Judeţean Argeş 25. Spitalul Municipal Câmpulung Consiliul Local Câmpulung 26. Spitalul Municipal Curtea de Argeş Consiliul Local Curtea                                                      de Argeş 27. Spitalul Orăşenesc "Sf. Spiridon" Mioveni Consiliul Local Mioveni 28. Spitalul Orăşenesc "Regele Carol I" Costeşti Consiliul Judeţean Argeş 29. Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea Consiliul Judeţean Argeş 30. Abrogată.-----------Poziţia 30 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011. 31. Spitalul de Recuperare Brădet Consiliul Judeţean Argeş 32. Spitalul de Pediatrie Piteşti Consiliul Judeţean Argeş 33. Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung Consiliul Local al Municipiului Câmpulung-----------Poziţia 33 din anexa 2 a fost modificată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.099 din 2 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011, conform alin. (2) al art. 1 din acelaşi act normativ. 34. Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ilie" Piteşti Consiliul Judeţean Argeş 35. Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni Consiliul Judeţean Argeş 36. Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei"     Valea Iaşului Consiliul Judeţean Argeş 37. Spitalul de Geriatrie şi Boli Cronice     "Constantin Bălăceanu Stolnici" Ştefăneşti Consiliul Judeţean Argeş 38. Abrogată.-----------Poziţia 38 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 808 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 22 august 2011. 39. Abrogată.-----------Poziţia 39 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011. 40. Abrogată.-----------Poziţia 40 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.    Judeţul Bacău (7 unităţi sanitare) 41. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău Consiliul Judeţean Bacău 42. Spitalul Municipal Oneşti Consiliul Local Oneşti 43. Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti Consiliul Local Moineşti 44. Spitalul Orăşenesc "Ioan Lascăr" Comăneşti Consiliul Local Comăneşti 45. Spitalul Orăşenesc Buhuşi Consiliul Local Buhuşi 46. Abrogată.-----------Poziţia 46 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 51 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2012, conform art. 2 din acelaşi act normativ. 47. Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău Consiliul Local Bacău     Judeţul Bihor (9 unităţi sanitare) 48. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea Consiliul Local al Municipiului Oradea-----------Poziţia 48 din anexa 2 a fost modificată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.141 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2010. 49. Spitalul Municipal "Episcop N. Popovici" Beiuş Consiliul Local Beiuş 50. Spitalul Municipal Salonta Consiliul Local Salonta 51. Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita Consiliul Local Marghita 52. Spitalul Orăşenesc Aleşd Consiliul Local Aleşd 53. Spitalul Orăşenesc Ştei Consiliul Local Ştei 54. Abrogată.-----------Poziţia 54 din anexa 2 a fost abrogată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 361 din 6 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 11 aprilie 2011, conform alin. (4) al art. 2 din acelaşi act normativ. 55. Abrogată.-----------Poziţia 55 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011. 56. Spitalul de Psihiatrie Nucet Consiliul Judeţean Bihor     Judeţul Bistriţa-Năsăud (5 unităţi sanitare) 57. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa Consiliul Judeţean                                                      Bistriţa-Năsăud 58. Spitalul Orăşenesc "Dr. George Trifon" Năsăud Consiliul Local Năsăud 59. Spitalul Orăşenesc Beclean Consiliul Local Beclean 60. Centrul de Sănătate Teaca Consiliul Local Teaca 61. Preventoriul TBC Ilişua Consiliul Local Uriu     Judeţul Botoşani (12 unităţi sanitare) 62. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati"     Botoşani Consiliul Judeţean Botoşani 63. Spitalul Municipal Dorohoi Consiliul Local Dorohoi 64. Abrogată.-----------Poziţia 64 din anexa 2 a fost abrogată de art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 758 din 27 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 4 august 2011. 65. Spitalul Orăşenesc Darabani Consiliul Local Darabani 66. Spitalul Comunal Truşeşti Consiliul Local Truşeşti 67. Abrogată.-----------Poziţia 67 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 52 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2012, conform art. 2 din acelaşi act normativ. 68. Abrogată.-----------Poziţia 68 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 52 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2012, conform art. 2 din acelaşi act normativ. 69. Abrogată.-----------Poziţia 69 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 52 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2012, conform art. 2 din acelaşi act normativ. 70. Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botoşani Consiliul Local Botoşani 71. Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani Consiliul Local Botoşani 72. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Guranda Consiliul Judeţean Botoşani 73. Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga Consiliul Judeţean Botoşani     Judeţul Braşov (12 unităţi sanitare) 74. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov Consiliul Judeţean Braşov 75. Spitalul Clinic de Copii Braşov Consiliul Judeţean Braşov 76. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie     "Dr. I. A. Sbârcea" Braşov Consiliul Judeţean Braşov 77. Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraş Consiliul Local Făgăraş 78. Spitalul Municipal Săcele Consiliul Local Săcele 79. Spitalul Municipal Codlea Consiliul Local Codlea 80. Spitalul Orăşenesc "Dr.C.T. Sparchez" Zărneşti Consiliul Local Zărneşti 81. Spitalul Orăşenesc Rupea Consiliul Local Rupea 82. Spitalul de Boli Infecţioase Braşov Consiliul Judeţean Braşov 83. Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov Consiliul Judeţean Braşov 84. Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov Consiliul Judeţean Braşov 85. Abrogată.-----------Poziţia 85 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 807 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 25 august 2011.     Judeţul Brăila (5 unităţi sanitare) 86. Spitalul de Urgenţă Judeţean Brăila Consiliul Judeţean Brăila 87. Spitalul Orăşenesc Făurei Consiliul Local Făurei88. Abrogată.-----------Poziţia 88 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 688 din 6 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 13 iulie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ. 89. Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila Consiliul Judeţean Brăila 90. Spitalul de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Brăila Consiliul Local Brăila     Judeţul Buzău (7 unităţi sanitare) 91. Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău Consiliul Judeţean Buzău 92. Spitalul Municipal Râmnicu Sărat Consiliul Local                                                      Râmnicu Sărat 93. Spitalul Orăşenesc Nehoiu Consiliul Local Nehoiu 94. Spitalul Comunal Vintilă Vodă Consiliul Local                                                      Vintilă Vodă 95. Centrul de Sănătate Pârscov Consiliul Local Pârscov 96. Spitalul de Boli Cronice Smeeni Consiliul Local Smeeni 97. Abrogată.-----------Poziţia 97 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 28 din 18 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 24 ianuarie 2012.     Judeţul Caraş-Severin (8 unităţi sanitare) 98. Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa Consiliul Judeţean                                                      Caraş-Severin 99. Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş Consiliul Local Caransebeş100. Spitalul Orăşenesc Oţelu Roşu Consiliul Local Oţelu Roşu101. Abrogată.-----------Poziţia 101 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.102. Spitalul Orăşenesc Oraviţa Consiliul Local Oraviţa103. Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă Consiliul Local                                                      Moldova Nouă104. Spitalul Comunal "Dr. Iosif Olariu" Bozovici Consiliul Local Bozovici105. Spitalul de Boli Cronice Bocşa Consiliul Local Bocşa     Judeţul Călăraşi (6 unităţi sanitare)106. Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi Consiliul Judeţean Călăraşi107. Spitalul Municipal Olteniţa Consiliul Local Olteniţa108. Spitalul Orăşenesc Lehliu-Gară Consiliul Local Lehliu-Gară109. Spitalul Orăşenesc Budeşti Consiliul Local Budeşti110. Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi Consiliul Judeţean Călăraşi111. Spitalul de Psihiatrie Săpunari Consiliul Judeţean Călăraşi     Judeţul Cluj (12 unităţi sanitare)112. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii     Cluj-Napoca Consiliul Judeţean Cluj113. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie     "Leon Danielo" Cluj-Napoca Consiliul Judeţean Cluj114. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca Consiliul Judeţean Cluj115. Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca Consiliul Judeţean Cluj116. Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca Consiliul Local Cluj-Napoca117. Spitalul Municipal Dej Consiliul Local Dej118. Spitalul Municipal Turda Consiliul Local Turda119. Spitalul Municipal Câmpia Turzii Consiliul Local                                                     Câmpia Turzii120. Spitalul Municipal Gherla Consiliul Local Gherla121. Spitalul Orăşenesc Huedin Consiliul Local Huedin122. Centrul de Sănătate Mociu Consiliul Local Mociu123. Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa Consiliul Judeţean Cluj     Judeţul Constanţa (10 unităţi sanitare)124. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa Consiliul Judeţean Constanţa125. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa Consiliul Judeţean Constanţa126. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa Consiliul Local Constanţa127. Abrogată.-----------Poziţia 127 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.235 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 21 decembrie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.128. Spitalul Municipal Mangalia Consiliul Local Mangalia129. Spitalul Municipal Medgidia Consiliul Local Medgidia130. Spitalul Orăşenesc Cernavodă Consiliul Local Cernavodă131. Spitalul Orăşenesc Hârşova Consiliul Local Hârşova132. Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi     Recuperare Medicală Eforie Sud Consiliul Judeţean Constanţa133. Centrul de Sănătate Băneasa Consiliul Local Băneasa     Judeţul Covasna (4 unităţi sanitare)134. Spitalul Judeţean de Urgenţă     "Dr. Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe Consiliul Judeţean Covasna135. Spitalul Municipal Târgu Secuiesc Consiliul Local Târgu                                                     Secuiesc136. Abrogată.-----------Poziţia 136 din anexa 2 a fost abrogată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 489 din 11 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011.137. Spitalul Orăşenesc Baraolt Consiliul Local Baraolt     Judeţul Dâmboviţa (10 unităţi sanitare)138. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte Consiliul Judeţean Dâmboviţa139. Abrogată.-----------Poziţia 139 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din acelaşi act normativ.140. Spitalul Municipal Moreni Consiliul Local Moreni141. Spitalul Orăşenesc Găeşti Consiliul Local Găeşti142. Spitalul Orăşenesc Pucioasa Consiliul Local Pucioasa143. Spitalul Orăşenesc Titu Consiliul Local Titu144. Abrogată.-----------Poziţia 144 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din acelaşi act normativ.145. Abrogată.-----------Poziţia 145 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din acelaşi act normativ.146. Abrogată.-----------Poziţia 146 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din acelaşi act normativ.147. Abrogată.-----------Poziţia 147 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din acelaşi act normativ.     Judeţul Dolj (9 unităţi sanitare)148. Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova Consiliul Local Craiova149. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi     Pneumoftiziologie "Victor Babeş" Craiova Consiliul Local Craiova150. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova Consiliul Local Craiova151. Spitalul Municipal Băileşti Consiliul Local Băileşti152. Spitalul Municipal Calafat Consiliul Local Calafat153. Spitalul Orăşenesc Segarcea Consiliul Local Segarcea154. Spitalul Orăşenesc "Aşezămintele Brâncoveneşti"     Dăbuleni Consiliul Judeţean Dolj155. Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna Consiliul Judeţean Dolj156. Spitalul Orăşenesc Filiaşi Consiliul Local Filiaşi     Judeţul Galaţi (9 unităţi sanitare)157. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă     "Sf. Apostol Andrei" Consiliul Judeţean Galaţi158. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii     "Sf. Ioan" Galaţi Consiliul Local Galaţi159. Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci Consiliul Local Tecuci160. Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor Consiliul Local Târgu Bujor161. Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi Consiliul Judeţean Galaţi162. Spitalul de Boli Infecţioase     "Cuvioasa Parascheva" Galaţi Consiliul Judeţean Galaţi163. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie     "Buna Vestire" Galaţi Consiliul Local Galaţi164. Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galaţi Consiliul Local Galaţi165. Spital de Boli Cronice Iveşti Consiliul Judeţean Galaţi     Judeţul Giurgiu (6 unităţi sanitare)166. Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu Consiliul Judeţean Giurgiu167. Spitalul Orăşenesc Bolintin-Vale Consiliul Local                                                      Bolintin-Vale168. Abrogată.-----------Poziţia 168 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 757 din 27 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 4 august 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.169. Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru Consiliul Judeţean Giurgiu170. Abrogată.-----------Poziţia 170 din anexa 2 a fost abrogată de art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.140 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 30 noiembrie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.171. Centrul de Sănătate Ghimpaţi Consiliul Local Ghimpaţi     Judeţul Gorj (8 unităţi sanitare)172. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu Consiliul Judeţean Gorj173. Spitalul Municipal Motru Consiliul Local Motru174. Spitalul Orăşenesc Novaci Consiliul Local Novaci175. Spitalul Orăşenesc Bumbeşti-Jiu Consiliul Local                                                      Bumbeşti-Jiu176. Spitalul Orăşenesc "Sf. Ştefan" Rovinari Consiliul Local Rovinari177. Spitalul Orăşenesc Târgu Cărbuneşti Consiliul Local Târgu                                                      Cărbuneşti178. Spitalul Orăşenesc Turceni Consiliul Local Turceni179. Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor     Vladimirescu" - Runcu Consiliul Judeţean Gorj     Judeţul Harghita (5 unităţi sanitare)180. Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc Consiliul Judeţean Harghita181. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc Consiliul Local Odorheiu                                                     Secuiesc182. Spitalul Municipal Gheorghieni Consiliul Local Gheorghieni183. Spitalul Municipal Topliţa Consiliul Local Topliţa184. Spitalul de Psihiatrie Tulgheş Consiliul Judeţean Harghita     Judeţul Hunedoara (12 unităţi sanitare)185. Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva Consiliul Judeţean Hunedoara186. Spitalul de Urgenţă Petroşani Consiliul Local Petroşani187. Spitalul Municipal "Dr. Alexandru     Simionescu" Hunedoara Consiliul Local Hunedoara188. Spitalul Municipal Lupeni Consiliul Local Lupeni189. Spitalul Municipal Orăştie Consiliul Local Orăştie190. Spitalul Municipal Brad Consiliul Local Brad191. Spitalul Municipal Vulcan Consiliul Local Vulcan192. Spitalul Orăşenesc Haţeg Consiliul Local Haţeg193. Abrogată.-----------Poziţia 193 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.109 din 9 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 16 noiembrie 2011.194. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu Consiliul Judeţean Hunedoara195. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad Consiliul Judeţean Hunedoara196. Centrul de Sănătate Călan Consiliul Local Călan     Judeţul Ialomiţa (4 unităţi sanitare)197. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia Consiliul Judeţean Ialomiţa198. Spitalul Municipal Urziceni Consiliul Local Urziceni199. Spitalul Municipal Feteşti Consiliul Local Feteşti200. Spitalul Orăşenesc Ţăndărei Consiliul Local Ţăndărei     Judeţul Iaşi (12 unităţi sanitare)201. Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof.     Dr. Nicolae Oblu" Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi202. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii     "Sf. Maria" Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi203. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie     "Elena Doamna" Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi204. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase     "Sf. Parascheva" Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi205. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie     "Cuza Vodă" Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi206. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi207. Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" Iaşi Consiliul Local Iaşi208. Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi Consiliul Local Iaşi209. Spitalul Municipal Paşcani Consiliul Local Paşcani210. Spitalul Orăşenesc Hârlău Consiliul Local Hârlău211. Spitalul Orăşenesc Târgu Frumos Consiliul Local Târgu Frumos212. Preventoriul TBC pentru Copii Deleni Consiliul Local Deleni     Judeţul Ilfov (4 unităţi sanitare)213. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov Consiliul Judeţean Ilfov214. Spitalul Orăşenesc "Dr. Maria Burghele" Buftea Consiliul Judeţean Ilfov215. Spitalul de Psihiatrie "Eftimie Diamandescu"     Bălăceanca Consiliul Judeţean Ilfov216. Abrogată.-----------Poziţia 216 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 977 din 5 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 14 octombrie 2011.     Judeţul Maramureş (9 unităţi sanitare)217. Spitalul Judeţean de Urgenţă     "Dr. Constantin Opriş" Baia Mare Consiliul Judeţean Maramureş218. Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei Consiliul Local Sighetu                                                    Marmaţiei219. Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus Consiliul Local Vişeu de Sus220. Spitalul Orăşenesc Târgu Lăpuş Consiliul Local Târgu Lăpuş221. Spitalul de Boli Infecţioase,     Dermatovenerologie şi Psihiatrie Baia Mare Consiliul Judeţean Maramureş222. Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare Consiliul Local Baia Mare223. Spitalul de Boli Cronice Baia Sprie Consiliul Local Baia Sprie224. Spitalul de Psihiatrie Cavnic Consiliul Local Cavnic225. Centrul de Sănătate Şomcuta Mare Consiliul Local Şomcuta Mare     Judeţul Mehedinţi (5 unităţi sanitare)226. Spitalul Judeţean de Urgenţă     Drobeta-Turnu Severin Consiliul Judeţean Mehedinţi227. Spitalul Municipal Orşova Consiliul Local Orşova228. Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă Consiliul Local Baia de Aramă229. Spitalul Orăşenesc Strehaia Consiliul Local Strehaia230. Spitalul Orăşenesc Vânju Mare Consiliul Local Vânju Mare     Judeţul Mureş (10 unităţi sanitare)231. Spitalul Clinic Judeţean Mureş Consiliul Judeţean Mureş232. Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu"     Târnăveni Consiliul Judeţean Mureş233. Spitalul Municipal "Dr. E. Nicoară" Reghin Consiliul Local Reghin234. Spitalul Municipal Sighişoara Consiliul Local Sighişoara235. Spitalul Orăşenesc "Dr. Valer Russu" Luduş Consiliul Local Luduş236. Abrogată.-----------Poziţia 236 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 977 din 5 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 14 octombrie 2011.237. Spitalul Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure Consiliul Local Sângeorgiu                                                     de Pădure238. Abrogată.-----------Poziţia 238 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 527 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.238^1. Spitalul Sovata-Niraj Consiliului Local al Oraşului Sovata-----------Poziţia 238^1 din anexa 2 a fost introdusă de alin. (1) al art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 540 din 25 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011.239. Abrogată.-----------Poziţia 239 din anexa 2 a fost abrogată de alin. (1) al art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 540 din 25 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011.240. Abrogată.-----------Poziţia 240 din anexa 2 a fost abrogată de alin. (1) al art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 540 din 25 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011.     Judeţul Neamţ (7 unităţi sanitare)241. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judeţean Neamţ242. Spitalul Municipal de Urgenţă Roman Consiliul Local Roman243. Spitalul Orăşenesc Roznov Consiliul Local Roznov244. Spitalul Orăşenesc Târgu-Neamţ Consiliul Local Târgu-Neamţ245. Spitalul Orăşenesc Bicaz Consiliul Local Bicaz246. Spitalul de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman Consiliul Judeţean Neamţ247. Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani Consiliul Local Alexandru cel Bun-----------Poziţia 247 din anexa 2 a fost rectificată prin RECTIFICAREA nr. 529 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 25 iunie 2010.     Judeţul Olt (7 unităţi sanitare)248. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina Consiliul Judeţean Olt249. Spitalul Municipal Caracal Consiliul Local Caracal250. Spitalul Orăşenesc Balş Consiliul Local Balş251. Spitalul Orăşenesc Corabia Consiliul Local Corabia252. Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci Consiliul Judeţean Olt253. Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti Consiliul Judeţean Olt254. Centrul de Sănătate Drăgăneşti-Olt Consiliul Local                                                     Drăgăneşti-Olt     Judeţul Prahova (19 unităţi sanitare)255. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti Consiliul Judeţean Prahova256. Spitalul Municipal Ploieşti Consiliul Local Ploieşti257. Spitalul Municipal Câmpina Consiliul Local Câmpina258. Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte Consiliul Local Vălenii                                                     de Munte259. Spitalul Orăşenesc Băicoi Consiliul Local Băicoi260. Spitalul Orăşenesc "Sf. Filofteia" Mizil Consiliul Local Mizil261. Spitalul Orăşenesc Sinaia Consiliul Local Sinaia262. Spitalul de Pediatrie Ploieşti Consiliul Judeţean Prahova263. Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti Consiliul Local Ploieşti264. Spitalul de Psihiatrie Voila Consiliul Local Câmpina265. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti Consiliul Judeţean Prahova266. Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga Consiliul Local Azuga267. Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Consiliul Local Breaza268. Spitalul de Pneumoftiziologie Floreşti Consiliul Local Floreşti269. Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna Consiliul Local Drajna270. Abrogată.-----------Poziţia 270 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 779 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.271. Abrogată.-----------Poziţia 271 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 28 din 18 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 24 ianuarie 2012.272. Centrul de Sănătate Bălţeşti Consiliul Local Bălţeşti273. Centrul de Sănătate Urlaţi Consiliul Local Urlaţi     Judeţul Satu Mare (5 unităţi sanitare)274. Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare Consiliul Judeţean Satu Mare275. Spitalul Municipal Carei Consiliul Local al Municipiului Carei-----------Conform art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.048 din 20 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 4 noiembrie 2010, poziţia 275 din anexa 2 se modifică în mod corespunzător potrivit anexei din acelaşi act normativ.276. Spitalul Orăşenesc Negreşti-Oaş Consiliul Judeţean Satu Mare277. Abrogată.-----------Poziţia 277 din anexa 2 a fost abrogată de art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 130 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2011, conform art. 3 din acelaşi act normativ.278. Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare Consiliul Judeţean Satu Mare     Judeţul Sălaj (6 unităţi sanitare)279. Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău Consiliul Judeţean Sălaj280. Spitalul Orăşenesc Şimleu Silvaniei Consiliul Local Şimleu                                                     Silvaniei281. Spitalul Orăşenesc Jibou Consiliul Local Jibou282. Abrogată.-----------Poziţia 282 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 129 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.283. Centru de Sănătate Cehu Silvaniei Consiliul Local Cehu                                                     Silvaniei284. Spitalul de Boli Cronice Crasna Consiliul Local Crasna     Judeţul Sibiu (7 unităţi sanitare)285. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu Consiliul Judeţean Sibiu286. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu Consiliul Local Sibiu287. Spitalul Municipal Mediaş Consiliul Local Mediaş288. Spitalul Orăşenesc Agnita Consiliul Local Agnita289. Spitalul Orăşenesc Cisnădie Consiliul Local Cisnădie290. Spitalul de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda"     Sibiu Consiliul Judeţean Sibiu291. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Consiliul Judeţean Sibiu     Judeţul Suceava (10 unităţi sanitare)292. Spitalul Judeţean de Urgenţă     "Sf. Ioan cel Nou" Suceava Consiliul Judeţean Suceava293. Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc Consiliul Local Câmpulung                                                     Moldovenesc294. Spitalul Municipal Fălticeni Consiliul Local Fălticeni295. Spitalul Municipal "Sf. Dr. Cosma şi Damian"     Rădăuţi Consiliul Local Rădăuţi296. Spitalul Municipal Vatra Dornei Consiliul Local Vatra Dornei297. Spitalul Orăşenesc Gura Humorului Consiliul Local Gura                                                     Humorului298. Spitalul Orăşenesc Siret Consiliul Local Siret299. Abrogată.-----------Poziţia 299 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 647 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 1 iulie 2011, conform art. 1 din acelaşi act normativ.300. Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc Consiliul Local Câmpulung                                                     Moldovenesc301. Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret Consiliul Local Siret     Judeţul Teleorman (10 unităţi sanitare)302. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria Consiliul Judeţean Teleorman303. Spitalul Municipal "Caritas" Roşiori de Vede Consiliul Local Roşiori                                                    de Vede304. Spitalul Municipal Turnu Măgurele Consiliul Local Turnu                                                    Măgurele305. Spitalul Orăşenesc Zimnicea Consiliul Local Zimnicea306. Centrul de Sănătate "Regele Carol I" Deparaţi Consiliul Judeţean Teleorman307. Centrul de Sănătate Furculeşti Consiliul Judeţean Teleorman308. Centrul de Sănătate Cervenia Consiliul Judeţean Teleorman309. Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci Consiliul Judeţean Teleorman310. Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede Consiliul Judeţean Teleorman311. Spitalul de Psihiatrie Poroschia Consiliul Judeţean Teleorman     Judeţul Timiş (11 unităţi sanitare)312. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii     "Louis Ţurcanu" Timişoara Consiliul Local Timişoara313. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara Consiliul Local Timişoara314. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi     Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş" Timişoara Consiliul Local Timişoara315. Abrogată.-----------Poziţia 315 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 871 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 5 septembrie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.316. Spitalul Municipal Lugoj Consiliul Local Lugoj317. Spitalul Orăşenesc Deta Consiliul Local Deta318. Spitalul Orăşenesc Făget Consiliul Local Făget319. Spitalul Orăşenesc Sânnicolau Mare Consiliul Local                                                     Sânnicolau Mare320. Spitalul "Dr. Karl Diel" Jimbolia Consiliul Local Jimbolia321. Centrul de Sănătate Buziaş Consiliul Local Buziaş322. Centrul de Sănătate Ciacova Consiliul Local Ciacova     Judeţul Tulcea (4 unităţi sanitare)323. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea Consiliul Judeţean Tulcea324. Spitalul Orăşenesc Măcin Consiliul Local Măcin325. Spitalul Orăşenesc Babadag Consiliul Local Babadag326. Centrul de Sănătate Sulina Consiliul Local Sulina     Judeţul Vaslui (7 unităţi sanitare)327. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui Consiliul Judeţean Vaslui328. Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Huşi Consiliul Local Huşi329. Spitalul Municipal de Urgenţă     "Elena Beldiman" Bârlad Consiliul Local Bârlad330. Spitalul Orăşenesc Negreşti Consiliul Local Negreşti331. Abrogată.-----------Poziţia 331 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 687 din 6 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 13 iulie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.332. Spitalul de Psihiatrie Murgeni Consiliul Local Murgeni333. Spitalul de Boli Cronice     "Dr. I. T. Nicolăescu" Tutova Consiliul Local Tutova     Judeţul Vâlcea (8 unităţi sanitare)334. Spitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea Consiliul Judeţean Vâlcea335. Spitalul Municipal "Costache Nicolescu"     Drăgăşani Consiliul Local Drăgăşani336. Spitalul Orăşenesc Brezoi Consiliul Local Brezoi337. Spitalul Orăşenesc Horezu Consiliul Local Horezu338. Abrogată.-----------Poziţia 338 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 647 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 1 iulie 2011, conform art. 1 din acelaşi act normativ.339. Abrogată.-----------Poziţia 339 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 641 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 iunie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.340. Spitalul de Pneumoftiziologie     "C. Anastasatu" Mihăeşti Consiliul Judeţean Vâlcea341. Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti Consiliul Judeţean Vâlcea     Judeţul Vrancea (7 unităţi sanitare)342. Abrogată.-----------Poziţia 342 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.193 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 13 decembrie 2011.343. Spitalul Municipal Adjud Consiliul Local Adjud344. Abrogată.-----------Poziţia 344 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.345. Spitalul Orăşenesc Panciu Consiliul Local Panciu346. Spitalul Orăşenesc Odobeşti Consiliul Local Odobeşti347. Abrogată.-----------Poziţia 347 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.193 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 13 decembrie 2011.348. Abrogată.-----------Poziţia 348 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.193 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 13 decembrie 2011.     Municipiul Bucureşti (3 unităţi sanitare)349. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof.     Dr. Alexandru Obregia" Primăria Municipiului Bucureşti350. Spitalul de Psihiatrie Titan     "Dr. Constantin Gorgos" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti351. Centrul de Evaluare şi Tratament a     Toxicodependenţelor pentru Copii şi Tineri     "Sf. Stelian" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------