HOTĂRÂRE nr. 4 din 3 martie 1992 (*actualizată*)privind Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului(actualizată pînă la data de 5 iulie 1995*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ pînă la data de 5 iulie 1995 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 13 din 29 iunie 1995.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 62 alin. (1) din Constituţia României,Parlamentul României adopta prezenta hotărîre.Se aprobă Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.Aceasta hotărîre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 3 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 62 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANp. PREŞEDINTELE SENATULUIOLIVIU GHERMANREGULAMENT 03/03/1992