HOTĂRÂRE nr. 19 din 3 septembrie 2010 (*actualizată*)privind aprobarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc(actualizată până la data de 26 mai 2011*)
EMITENT
  • UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA
  • -------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 26 mai 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 1 din 10 mai 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere desfăşurarea lucrărilor Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din 3 septembrie 2010, care este legal constituit, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările ulterioare, ale art. 95 alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 16 lit. g) din Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea corelării Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti cu prevederile Legii nr. 188/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare,Congresul Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă în unanimitate Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data publicării.  +  Articolul 3La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri se abrogă Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Compartimentele secretariat, juridic şi informatic ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, precum şi secretariatele camerelor executorilor judecătoreşti vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.Preşedintele Uniunii Naţionalea Executorilor Judecătoreşti,Marius CrafcencoBucureşti, 3 septembrie 2010.Nr. 19.  +  AnexăSTATUT 03/09/2010