DECRET-LEGE nr. 96 din 14 martie 1990 (*actualizat*)privind unele măsuri pentru atragerea investiţiei de capital străin în România(actualizat pînă la data de 17 decembrie 1990*)
EMITENT
  • CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALĂ
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ pînă la data de 17 decembrie 1990 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorConsiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:  +  Articolul 1Abrogat.-------------Art. 1 a fost abrogat de art. 225 din LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990.  +  Articolul 2Abrogat.-------------Art. 2 a fost abrogat de art. 225 din LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990.  +  Articolul 3Abrogat.-------------Art. 3 a fost abrogat de art. 225 din LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990.  +  Articolul 4-------------Primul alin. al art. 4 a fost abrogat de art. 225 din LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990.Aportul în natura al părţii străine la capitalul social este scutit de plată taxelor vamale.  +  Articolul 5Aportul părţii române poate cuprinde şi echivalentul dreptului de folosinţa a terenului necesar pus la dispoziţia societăţii pe toată durata de funcţionare a acesteia. În cazul în care echivalentul acestui drept nu a fost cuprins în aportul părţii române, societatea va plati către proprietarul terenului chiria convenită.  +  Articolul 6Abrogat.-------------Art. 6 a fost abrogat de art. 225 din LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990.  +  Articolul 7Abrogat.-------------Art. 7 a fost abrogat de art. 225 din LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990.  +  Articolul 8Abrogat.-------------Art. 8 a fost abrogat de art. 225 din LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990.  +  Articolul 9Abrogat.-------------Art. 9 a fost abrogat de art. 225 din LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990.  +  Articolul 10Contul în valută se alimentează din aportul financiar al părţilor, încasările societăţii în valută şi din împrumuturi în valută.Plăţile în valută, inclusiv beneficiile cuvenite părţii străine, se fac din disponibilul din contul în valută al societăţii.  +  Articolul 11Abrogat.-------------Art. 11 a fost abrogat de art. 225 din LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990.  +  Articolul 12Beneficiile în valută şi în lei, cuvenite părţii străine, pot fi utilizate de aceasta pentru efectuarea de noi investiţii în aceeaşi societate sau în alte societăţi din România cu participare română. Beneficiile în lei pot fi utilizate şi pentru cumpărarea de mărfuri şi servicii româneşti.-------------Al doilea alin. al art. 12 a fost abrogat de art. 225 din LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990.  +  Articolul 13Societatea comercială este scutită de impozitul pe beneficiu pe o perioadă de 2 ani de la realizarea de venituri impozabile. Pentru următorii trei ani calendaristici, Ministerul Finanţelor poate aproba reducerea impozitului pe beneficiu cu 50 la suta.Pentru cota din beneficiu ce se investeste în aceeaşi societate sau în alta societate din România cu participare română, pentru un termen de cel puţin 5 ani, impozitul pe beneficiu se reduce cu 50 la suta.  +  Articolul 14Abrogat.-------------Art. 14 a fost abrogat de art. 225 din LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990.  +  Articolul 15Abrogat.-------------Art. 15 a fost abrogat de art. 225 din LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990.  +  Articolul 16Abrogat.-------------Art. 16 a fost abrogat de art. 225 din LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990.  +  Articolul 17Abrogat.-------------Art. 17 a fost abrogat de art. 225 din LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990.  +  Articolul 18Abrogat.-------------Art. 18 a fost abrogat de art. 225 din LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990.PREŞEDINTELECONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALAION ILIESCU---------------