ORDIN nr. 208 din 7 martie 2012privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 16 martie 2012    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică nr. R.L. 1.942 din 7 martie 2012,având în vedere art. 41 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pentru determinările pe care laboratoarele le pot efectua, dar nu sunt cuprinse în prezentul ordin, tarifarea se va face conform devizului.  +  Articolul 3Sunt exceptate de la plata prestaţiilor prevăzute la art. 1 instituţiile publice aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi persoanele fizice care beneficiază de gratuitate, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 4Se interzice refacturarea în scop lucrativ a oricăreia dintre prestaţiile care fac obiectul prezentului ordin.  +  Articolul 5Direcţia sănătate publică şi control în sănătate publică şi Direcţia generală economică din cadrul Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Institutul Naţional de Sănătate Publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 37/2006 privind tarifele pentru prestaţiile efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de institutele de sănătate publică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 20 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauBucureşti, 7 martie 2012.Nr. 208.  +  Anexa LISTAtarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publiceefectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publicăjudeţene şi a municipiului Bucureşti şi de cătreInstitutul Naţional de Sănătate Publică
    *Font 9*
    ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐│ Activitatea sau prestaţia │ Tariful ││ │ - lei - │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ I. MICROBIOLOGIE, SEROLOGIE ŞI PARAZITOLOGIE │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Examenul bacteriologic al sputei │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Antibiograma │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea titrului ASLO │ 19 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Reacţia Wright │ 8 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Reacţia Widal │ 19 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Reacţia Huddlesson │ 6 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Reacţia WDRL │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Reacţii de fixare a complementului │ 21 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Reacţii serice cantitative │ 9 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Reacţii de hemaglutinoinhibare │ 38 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Reacţii de latexaglutinare │ 12 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Reacţii de hemaglutinare pasivă │ 14 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Reacţii de aglutinare liză │ 14 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Examen serologic pentru HIV │test rapid │ 34 │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ELISA │ 30 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinare Ag. HBs │ 40 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Confirmare Ag. HBs │ 50 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinare anticorpi HBs │determinare calitativă │ 50 │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare cantitativă │ 50 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea Ag. HBe │ 60 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea anticorpilor HBe │ 60 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea anticorpilor HBc │ 50 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea anticorpilor HAV │ 50 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea anticorpilor HCV │ 60 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea anticorpilor HDV │ 60 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea anticorpilor în difterie │hemaglutinare pasivă │ 19 │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ELISA │ 24 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea anticorpilor în tetanos │ 22 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea anticorpilor în rujeolă │ 90 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea anticorpilor în rubeolă │ 80 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea anticorpilor în tusea convulsivă │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea anticorpilor în infecţia cu Chl. trachomatis │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea anticorpilor în oreion │ 45 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea anticorpilor în leptospiroză │ 28 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea anticorpilor în bruceloză │ 28 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea anticorpilor în toxoplasmoză │ 60 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Alte determinări serologice │pe bază de deviz, ││ │în funcţie de ││ │agentul patogen de││ │decelat │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Coprocultură │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Urocultură │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Hemocultură │ 50 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Hemocultură asistată în sistem automat │ 160 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Exudat faringian │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Alte culturi bacteriene │pe bază de deviz, ││ │în funcţie de ││ │agentul patogen de││ │decelat │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Examen coproparazitologic │ 12 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ELISA în boli parazitare │pe bază de deviz, ││ │în funcţie de ││ │agentul patogen de││ │decelat │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Frotiu în picătură groasă pentru malarie şi filarioză │ 7 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Examen de spută pentru Pneumocystis carinii │ 8 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Alte determinări în boli parazitare │pe bază de deviz, ││ │în funcţie de ││ │agentul patogen de││ │decelat şi de ││ │tehnica utilizată │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Test rapid malarie │ 31 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ II. CONTROLUL BACTERIOLOGIC PENTRU SPITALE │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Eficienţa sterilizării │ 25/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Menţinerea sterilităţii │ 35/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Catgut chirurgical │ 18/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Soluţii perfuzabile │ 30/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Condiţii igienico-sanitare │ 35/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Aeromicrofloră │ 25/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ III. VACCINĂRI │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Vaccinări necuprinse în Programul naţional de imunizări │ 6+preţ vaccin │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ IV. ACTIVITĂŢI DDD │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Dezinfecţii │ 0,25 lei/mý │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Dezinsecţii │ 0,19 lei/mý │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Deratizări │ 0,13 lei/mý │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ V. IGIENĂ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ V.1. Determinări în aerul ambiant │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Acid clorhidric │ 19 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Amoniac │ 22 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Aldehide totale │ 27 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Aerosoli de acid sulfuric şi sulfaţi solubili │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Clor │ 27 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Oxizi de azot │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Dioxid de sulf (valoare medie 30 minute) │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Dioxid de sulf (valoare medie zilnică) │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Fenoli │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Hidrogen sulfurat │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Dioxid de carbon │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Monoxid de carbon │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Fluor │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Toluen │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Pulberi în suspensie PM10, metoda gravimetrică (valoare medie zilnică) │ 45 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Pulberi totale în suspensie (medie 30 minute) │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Pulberi sedimentabile │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Mercur │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Sulfură de carbon │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Ozon │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Pulberi negre │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│3,4 benzpiren │ 45 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Azbest │ 100 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ V.2. Determinări în apă │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Determinarea indicatorilor curenţi în apă (potabilă, de suprafaţă şi reziduală) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Examen organoleptic şi fizic │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Culoare, miros, gust │ 10/parametru │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│pH │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Turbiditate │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Conductivitate │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ Examen chimic │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Amoniac │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Nitriţi │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Cloruri │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Substanţe organice oxidabile - CCOMn │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Examen chimic complex pentru apa potabilă │ Conform devizului│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ Determinări chimice în apă potabilă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Prelevare de probe de apă pentru analiza chimică │ 10/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Fier, mangan, plumb, aluminiu, zinc, arsen, cupru, nichel, cadmiu, │ ││seleniu, calciu, magneziu, brom/bromaţi etc. (analize │ ││spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 30/determinare │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Fier, mangan, plumb, aluminiu, zinc, │pregătire probă │ 10 ││arsen, cupru, nichel, cadmiu, seleniu, ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│calciu, magneziu etc. (prin │determinare │ 50/element ││spectrofotometrie în absorbţie atomică) │ │ │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Sodiu, potasiu, calciu, magneziu - determinare chimică │ 35/determinare │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Sodiu, potasiu, calciu, magneziu (prin │pregătire probă │ 10 ││spectrofotometrie în absorbţie atomică) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 50/element │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Detergenţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 38 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Fluor (analiza electrochimică) │ 20 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Anioni dizolvaţi: fluorură, iodură, │pregătire probă │ 10 ││clorură, nitrit, nitrat, fosfat, sulfat ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│etc. (prin ioncromatografie) │determinare │ 200/probă │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Cationi dizolvaţi: litiu, sodiu, amoniu,│pregătire probă │ 10 ││potasiu, mangan, calciu, magneziu etc. ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│(prin ioncromatografie) │determinare │ 200/probă │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Iod (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Iod (determinare chimică) │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Alcalinitate, aciditate │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│CBO5 │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Suspensii │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Reziduu fix │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Fenol (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 45 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Fenol (determinare chimică) │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Reziduuri petroliere (metoda extracţiei) │ 100 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Hidrocarburi policiclice aromatice prin │pregătire probă │ 50 ││metoda HPLC ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 200/probă │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Trihalometani (prin gazcromatografie) │pregătire probă │ 20 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 150/probă │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Pesticide (prin gazcromatografie) │pregătire probă │ 30 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 200/probă │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Oxigen dizolvat - metoda iodometrică │ 28 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Oxigen dizolvat - cu oxigenometru portabil │ 35 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Carbon organic total (TOC, IC, TC, NPOC)│pregătire probă │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 150/probă │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Fosfaţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Fosfaţi - determinare chimică │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Sulfaţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Sulfaţi (determinare gravimetrică) │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Nitriţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Nitraţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 35/determinare │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Hidrogen sulfurat (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 50 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Duritate temporară, permanentă şi totală │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Cianuri şi cianogeni (analize spectrofotometrice de absorbţie │ ││moleculară) │ 60 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Clor rezidual │liber │ 15 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │total │ 25 │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinare metale prin ICP-MS │pregătire probă │ 65 ││(spectrometrie de masă cu plasmă cuplată├──────────────────────────────┼──────────────────┤│inductiv) │determinare │ 170/1 element ││ │ ├──────────────────┤│ │ │ 300/2 elemente ││ │ ├──────────────────┤│ │ │ 400/3 elemente ││ │ ├──────────────────┤│ │ │ 500/4 elemente ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare pentru fiecare │ ││ │element suplimentar │ 110/element │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Bor (determinare prin spectroscopie moleculară) │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ Determinări în apă cu specificarea metodei de lucru │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┤│Determinare prin spectrofotometrie în │pregătire probă │ 10 ││absorbţie atomică ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 50/element │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinare prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 150/probă │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinare prin lichidcromatografie │pregătire probă │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 200/probă │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinare prin ioncromatografie │pregătire probă │ 30 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 200/probă │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinare prin ICP-MS (spectrometrie │pregătire probă │ 65 ││de masă cu plasmă cuplată inductiv) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 170/1 element ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare 6 elemente/probă │ 300/2 elemente ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │pentru fiecare element │ 400/3 elemente ││ │suplimentar │ │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┤│ Ape reziduale şi de suprafaţă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│pH │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Turbiditate │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│CBO5 │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Suspensii │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Rezduu fix │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Fenoli (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 47 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Substanţe organice oxidabile-CCOCr │ 50 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Substanţe organice oxidabile-CCOMn │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Oxigen dizolvat - metoda iodometrică │ 28 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Oxigen dizolvat - cu oxigenmetru portabil │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Sulfaţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Nitriţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Amoniac (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 33 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Hidrogen sulfurat (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 50 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Detergenţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 38 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Duritate │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Cianuri şi cianogeni (analize spectrofotometrice de absorbţie │ ││moleculară) │ 60 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Clor rezidual │liber │ 25 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │total │ 25 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Cloruri │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Metale (zinc, nichel, plumb, fier, mangan, aluminiu, arsen, cupru, │ ││nichel, cadmiu, seleniu, calciu, magneziu etc.) (analize │ ││spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 35/determinare │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Mercur (analiza prin spectofotometrie cu│pregătire probă │ 25 ││absorbţie atomică cu generator de ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│hidruri) │determinare │ 50/element │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Arsen (analiza prin spectofotometrie cu │pregătire probă │ 25 ││absorbţie atomică cu generator de ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│hidruri) │determinare │ 50/element │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Nitraţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 40 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Alcalinitate şi aciditate │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Brom/Bromaţi │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ Parametrii microbiologici şi parametrii indicatori de potabilitate a apei │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Prelevare de probe de apă pentru analiza microbiologică │ 35/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Număr colonii la 22°C şi 37°C │ 20/parametru │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Bacterii coliforme │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Escherichia coli │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Enterococi │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Clostridium perfringens │ 55 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Bacterii din genul Salmonella │ 80/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Pseudomonas aeruginosa │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Analiza microbiologică a apei de îmbăiere din zonele naturale │ 200/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Analiza microbiologică a apei de piscină │ 200 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinare Legionella pneumophila │ 110 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Apă de irigaţii │ 72 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Ape reziduale menajere │ 250 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Sol şi nămol │ 72 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Plante irigate │ 78 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Analiza parazitologică │ 200/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ V.3. Determinări în alimente │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Examen organoleptic │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│Examen fizic │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Analize ponderale │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Densitate │ 12 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Umiditate │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Refractometrie │ 12 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Solubilitate │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Granulaţie │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Punct de topire │ 18 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Punct de fierbere │ 11 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Viscozitate │ 12 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ Examinări chimice │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Proteine │ 75 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Lipide prin: │metoda extracţiei simple │ 30 │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │metoda Soxhlet │ 5 │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │metoda butirometrică │ 40 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Glucide - zahăr direct reducător │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Glucide - zahăr total │ 30 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Cenuşă: │totală │ 45 │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │insolubilă în acid clorhidric │ 55 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Colagen │ 60 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Alfa aminoacizi liberi totali │ 8 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Celuloză │ 36 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Caroten (metoda clasică) │ 18 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Vitamina C (metoda clasică) │ 24 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Aciditate totală │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Aciditate liberă │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Aciditate volatilă │ 22 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Azot uşor hidrolizabil │ 30 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Plumb (prin spectrofotometrie în │pregătire probă │ 50 ││absorbţie atomică) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 50/probă │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Mercur (prin spectrofotometrie în │pregătire probă │ 70 ││absorbţie atomică) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 50/probă │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Conservanţi (metoda clasică) │ 35 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Conservanţi (prin lichidcromatografie │pregătire probă │ 50 ││- HPLC) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 200/probă │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Coloranţi - identificare │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Azotaţi │ 40 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Azotiţi │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Polifosfaţi │ 42 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Alcool metilic (metoda clasică) │ 21 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Dioxid de carbon │ 16 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Zaharine şi ciclamat (metoda clasică) │ 23/element │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Zaharine şi ciclamat (prin │pregătire probă │ 50 ││lichidcromatografie - HPLC) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 200/probă │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Iod total în sarea iodată │ 40 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Clorură de magneziu în sare │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Trioxid de fier în sare │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Substanţe insolubile în apă │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Substanţe insolubile în alcool │ 17 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Indici pentru grăsimi: │indicele de iod │ 20 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │indicele de peroxid │ 16 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │indicele de saponificare │ 20 │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Controlul pasteurizării produselor │pasteurizarea laptelui (testul│ 20 ││alimentare: │fosfatazei) │ ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │pasteurizarea înaltă a │ ││ │laptelui (testul peroxidazei) │ 22 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │semiconserve din carne (testul│ ││ │fosfatazei) │ 26 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │semiconserve din carne (testul│ ││ │coagulării proteinelor) │ 15 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea pH în alimente │ 11 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Identificarea amidonului: │în lapte │ 10 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │în produse de carne │ 12 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Testul reductazei în lapte │ 12 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Reacţia Kreiss în grăsimi │ 12 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Teste de prospeţime: │identificarea amoniacului │ ││ │liber │ 25 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │identificarea hidrogenului │ ││ │sulfurat │ 25 │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea glutenului: │umed │ 11 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │indice glutenic │ 10 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │indice de deformare a │ ││ │glutenului │ 15 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea porozităţii produselor de panificaţie │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Controlul ermeticităţii conservelor │ 11 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea capacităţii de creştere la drojdie │ 11 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea conţinutului de fier în făină, boia de ardei şi zahăr │ 19 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale │ 45 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Controlul limitei de impurităţi în produse vegetale (metale grele) │ 69 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea corpilor străini: │în cereale │ 12 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │impurităţi minerale în │ ││ │alimente │ 25 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┤│ Determinări de aditivi alimentari │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┤│Determinare prin lichidcromatografie │pregătirea probei de alimente │ ││(HPLC) │pentru determinare de │ ││ │îndulcitori, conservanţi, │ ││ │coloranţi etc. │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 200 │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinare prin ioncromatografie (IC) │pregătirea probei de alimente │ ││ │pentru determinare de: │ ││ │nitraţi, nitriţi, fosfaţi │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 150 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┤│ Determinarea reziduurilor de pesticide sau metaboliţi de pesticide în alimente ││ cu destinaţie nutriţională specială │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┤│Determinare prin gazcromatografie (GC) │ pregătirea probei │ 100 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare prin GC-ECD │ ││ │(pesticide organoclorurate) │ 180/probă ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare prin GC-NPD │ ││ │(pesticide organofosforice) │ 180/probă │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinare prin lichidcromatografie │pregătirea probei │ 100 ││(HPLC) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare prin HPLC (alte │ ││ │pesticide) │ 200 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┤│ Determinare de micotoxine │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┤│Determinarea reziduurilor de micotoxine │prin ELISA cu purificare pe │ ││ │coloana de imunoafinitate │ 350/probă ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │prin ELISA fără purificare │ 230/probă ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │prin ELISA identificare rapidă│ 60/probă │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea prin lichidcromatografie │pregătirea probei de alimente │ 100 ││(HPLC) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 200 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┤│ Determinări diverse │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Dioxid de sulf total în leber şi produse dulci │ 26 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Acid feric în sucuri şi germeni de fructe │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Capsaicina în boia de ardei │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea concentraţiei alcoolice │ 35/determinare │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea esterilor, furfurolului şi alcoolilor superiori (metoda │ ││clasică) │ 35/determinare │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea compoziţiei alcoolice prin │pregătirea probei │ 30 ││gazcromatografie (GC) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare prin GC │ 150/probă │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea clorurii de sodiu │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea alcalinităţii │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Titru proteic │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Extract cafea, ceai, vin │ 45 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Cafeină (metoda clasică) │ 51 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Cafeină (determinare prin │pregătire probă │ 100 ││lichidcromatografie) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare prin HPLC │ 200 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Reacţii de falsificare la miere │ 57 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea calciului în lapte │ 37 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea calciului în lapte prin │pregătire probă │ 50 ││spectrofotometrie în absorbţie atomică ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│(cu prelucrarea probei) │determinare │ 50 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea substanţelor reducătoare din zahăr │ 28 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea culorii zahărului │ 18 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Cupru, plumb în vin şi alte băuturi │pregătire probă │ 50 ││alcoolice, prin spectrofotometrie în ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│absorbţie atomică (cu prelucrarea │determinare │ 50/element ││probei) │ │ │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Bioxid de sulf liber în vin │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Bioxid de sulf total în vin │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea alcoolului metilic din băuturile alcoolice şi vin │ ││(metoda clasică) │ 35 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 180/probă │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Bere - concentraţia mustului primitiv │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Bere - determinarea culorii │ 12 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Bere - determinarea dioxidului de carbon │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Monoglutamat de sodiu (metoda clasică) │ 36 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Substanţe organice nesaponificabile │ 27 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Indice de tiobarbituric │ 36 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Dioxid de carbon în alcool │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Teste de simulare şi migrare metale (materiale în contact cu alimentul)│50/tip de simulant│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ Determinări bacteriologice din alimente │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Bacterioscopie │ 4 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Număr total de germeni │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Bacterii coliforme │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│E.Coli │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Salmonella │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Stafilococ coaugulazo-pozitiv │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Bacillus cereus │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Bacterii sulfito-reductoare │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Streptococ fecal │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Yersinia │ 40 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Vibrio parahaemoliticus │ 40 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Bacilus subtilis │ 40 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Leuconostoc │ 40 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Campylobacter pilori │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Listeria monocytogenes │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Enterobacterii │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Drojdii şi mucegaiuri │ 18 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Examen microbiologic al conservelor │cu PH peste 4,5 │ 23 ││sterilizate ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │cu PH sub 4,5 │ 26 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┤│Expertiza condiţiilor de igienă prin indicatori microbiologici │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Recipienţi, utilaje │ 30/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Suprafeţe │ 30/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Aeromicrofloră │ 25/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Mâini personal │ 40/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│Determinarea valorii nutritive a unui aliment sau a unei raţii alimentare │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Determinare statistică │ 100 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ Alte determinări în aer, apă, sol, alimente şi alte produse, cu ││ specificarea metodei de lucru │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┤│Determinare prin spectrofotometrie în │pregătire probă aer, aliment │ 50 ││absorbţie atomică ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │pregătire probă apă │ 30 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │pregătire probă alte produse │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare prin absorbţie │ 50/element chimic││ │atomică │ │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinare prin gazcromatografie │pregătire probă aer │ 30 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │pregătire probă apă, aliment, │ ││ │alte produse │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │pregătire probă alte produse │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare prin │ ││ │gazcromatografie │ 150/probă │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinare prin lichidcromatografie │pregătire probă aer │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │pregătire probă apă, aliment, │ ││ │alte produse │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │pregătire probă din material │ ││ │biologic │ 60 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare prin │ ││ │lichidcromatografie │ 200/probă │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinare prin ioncromatografie │pregătire probă aer │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │pregătire probă apă, aliment, │ 50 ││ │alte produse │ ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │pregătirea probă alte produse │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare prin │ ││ │ioncromatografie │ 150/probă │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinare prin spectrometrie de masă │pregătire probă aer │ 30 ││cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │pregătire probă alte produse │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare 6 elemente/probă │ 400 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │pentru fiecare element │ 15/element ││ │suplimentar │ │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┤│ V.4. Analize pentru cosmetice, detergenţi şi produse de curăţenie │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Determinări fizico-chimice │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Determinări organoleptice │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Densitate │ 12 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│pH │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Umiditate v. substanţă uscată │ 40 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Solubilitate │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Clor activ │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Amoniac │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Acid formic, formaldehidă │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Alcalinitate │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Aciditate totală │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Aciditate │ 23 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Alcalinitate │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Substanţe reducătoare │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Carbonaţi │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Fosfaţi │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Sulfaţi │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Substanţă activă │ 38 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Substanţă anionică │ 37 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Indice de râncezire │ 73 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Extracţie cu eter de petrol │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Oxigen activ │ 37 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Punct de tulburare │ 12 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Stabilitate │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Putere de spumare │ 12 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Tipul emulsiei │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Conţinut în substanţe volatile │ 36 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Timpul de scurgere │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Viscozitate │ 28 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Punctul de topire │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Punctul de solidificare │ 18 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Acidul mercaptoacetic (cromatografie în strat subţire) │ 150 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinări spectrofotometrice în produsele cosmetice │ 50 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinări volumetrice în produsele cosmetice │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinări prin gazcromatografie în produsele cosmetice │ 150/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinări prin lichidcromatografie în produsele cosmetice │ 200/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinări electrochimice în produsele cosmetice │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinări prin cromatografie în strat subţire din produsele cosmetice│ 150/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinări gravimetrice în produsele cosmetice │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinări prin spectroscopie de absorbţie atomică în produsele │ 100/element ││cosmetice │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinări prin ISP-MS în produsele cosmetice │ 50/element │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Pregătire probă de produs cosmetic prin mineralizare │ 50 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Pregătire probă de produs cosmetic prin extragere în solvenţi │ 60 ││(pentru determinări de gazcromatografie sau lichidcromatografie) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Prelevare probă │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ 2. Determinări microbiologice │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Număr total de germeni │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Bacterii coliforme │ 45 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│E.Coli │ 45 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Salmonella │ 100 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Stafilococ aureus │ 50 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Pseudomonas aeruginosa │ 72 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Candida albicans │ 50 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Enterobacter │ 40 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Consultanţă de specialitate │ 80/oră │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ VI. MEDICINA MUNCII │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Determinarea expunerii la zgomot │ 80/loc de muncă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea zgomotului şi analiză spectrală │ 90/loc de muncă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea vibraţiilor mecanice │ 80/loc de muncă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea/Evaluarea iluminatului │ 40/loc de muncă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea efortului profesional preponderent fizic │ 90/loc de muncă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Examen audiometric │ 45/persoană │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Evaluarea solicitărilor vizuale în relaţie cu activitatea profesională │ 50/persoană ││(intrare în/ieşire din schimbul de muncă), interpretarea rezultatelor, │ ││recomandări │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Examinare Ergovision │ 100/persoană │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Probe funcţionale ventilatorii │ 25/persoană │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Evaluarea psihoaptitudinală a muncitorilor │ 30/persoană │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Evaluarea capacităţii de muncă şi a oboselii profesionale │ 80/persoană │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Teste funcţionale pentru diagnosticul sindromului Raynaud │ 50/persoană │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea sau evaluarea microclimatului industrial │ 55/loc de muncă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Evaluarea suprasolicitării termice a organismului │ 60/persoană │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Măsurarea nivelelor câmpurilor magnetice statice şi ale câmpurilor │ 50/loc de muncă ││electrice şi magnetice de joasă frecvenţă │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Măsurarea nivelelor câmpurilor electrice şi magnetice de joasă │ 65/loc de muncă ││frecvenţă şi analiza spectrală sau a caracteristicilor formei de undă │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Măsurarea nivelelor câmpurilor electromagnetice de înaltă frecvenţă │ 100/loc de muncă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Măsurarea nivelelor câmpurilor electromagnetice de înaltă frecvenţă şi │ 150/loc de muncă ││analiza spectrală sau a caracteristicilor formei de undă │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Expertiză de specialitate cu evaluarea dozimetrică a densităţii de │conform devizului ││curent indus în corp de câmpurile electrice sau magnetice de joasă │ ││frecvenţă │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Expertiză de specialitate cu evaluarea dozimetrică a ratei de absorbţie│conform devizului ││specifice în expunerea la câmpuri electromagnetice de înaltă frecvenţă │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Expertiza expunerii la radiaţii laser │ 65/loc de muncă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Evaluarea nivelului câmpului electromagnetic │ 100/loc de muncă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Referat tehnic de interpretare a buletinului de câmpuri │ 150/buletin ││electromagnetice │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Elaborarea referatului de impact asupra stării de sănătate privind │conform devizului ││expunerea la câmpuri electromagnetice │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Examen clinic general │ 45/persoana │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Chestionar de specialitate │ 40/chestionar │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Evaluarea ergonomică a locului de muncă │ 50/loc de muncă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Recomandări ergonomice de concepţie sau corecţie privind disfuncţiile │ 50/loc de muncă ││locului de muncă │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Evaluarea solicitărilor neuropsihosenzoriale ale locului de muncă │ 50/loc de muncă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Evaluarea solicitărilor neuropsihosenzoriale la o persoană │ 30/persoană │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Stabilirea profilului psihologic al unei persoane │ 50/persoană │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Evaluarea stresului profesional la nivelul unui loc de muncă │ 85/loc de muncă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Profilaxia şi managementul stresului profesional │ 35/persoană │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea riscurilor psihogene pentru sănătatea mintală │ 85/persoană ││a personalului │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinări psihofiziologice pentru evaluarea adaptării şi oboselii │ 35/persoană ││în muncă │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinări privind încărcarea executantului generată de conţinutul │ 35/persoană ││activităţii │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Psihodiagnostic de psihopatologie ocupaţională │ 30/persoană │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Testări psihologice privind autorizarea personalului pentru activităţi │ 35/persoană ││în condiţii de izolare, lucru la înălţime şi risc de electrocutare │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Programe profilactice pentru menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii │ 100/loc de muncă ││mintale a lucrătorilor pe loc de muncă sau grupuri-ţintă │ 80/persoană │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Evaluarea consumului energetic în │prin metoda calorimetriei │ 250/determinare ││relaţie cu activitatea profesională │indirecte (aparat COSMED k4b2)│ ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │prin monitorizarea frecvenţei │ 100/determinare ││ │cardiace (Holter, ECG) │ ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │prin metoda observaţiei şi │ 50/determinare ││ │prin tabele specifice │ │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Evaluarea reacţiilor cardiovasculare în relaţie cu activitatea │ 150/determinare ││profesională (prin monitorizare ECG şi TA Holter) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Evaluarea factorilor de risc cardiovascular şi a riscului │ 100/determinare ││cardiovascular legat de profesie │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Recomandări privind îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii lucrătorilor │ 100/loc de muncă ││cu risc cardiovascular legat de profesie │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Program de reabilitare a lucrătorilor cu risc cardiovascular şi │ 500/program ││metabolic legat de profesie │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Studii inovative privind noi factori de risc în domeniul medicinei │conform devizului ││muncii │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea prin expertizare a condiţiilor de muncă (deosebite, │ 200/expertiză ││speciale şi alte situaţii) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ Determinări în aerul locurilor de muncă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Prelevare de probe de aer pe absorbitor │ 15/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Prelevare de probe de aer pe filtru MCE, cuarţuri, fibre de sticlă │ 20/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Prelevare de probe de aer pe tub adsorbant sau filtru PTFE │ 25/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Pulberi inhalabile gravimetrice │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Pulberi respirabile │ 40 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea conţinutului de bioxid de siliciu liber cristalin al │ 200 ││pulberilor prin spectroscopie IR cu transformata Fourier sau prin │ ││difractometrie │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Fibre de azbest (microscopie optică) │ 100 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Identificarea azbestului în diverse matrice prin spectroscopie IR │ 200 ││cu transformata Fourier │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Acetat de etil │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Acetat butilic │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Acetonă prin metoda clasică │ 30 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Acetonă prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 150 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Acetat de metil │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Acid acetic │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Acid azotic │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Acid cianhidric │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Acid clorhidric │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Acid fluorhidric şi fluoruri │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Acid fosforic │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Acid sulfuric şi anhidridă sulfurică │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Acroleină │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Alcool butiric prin metoda clasică │ 35 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Alcool butiric prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 150 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Alcool etilic prin metoda clasică │ 35 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Alcool etilic prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 150 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Alcool izopropilic prin metoda clasică │ 35 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Alcool izopropilic prin gazcromatografie│pregătire probă │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 150 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Alcool propilic prin metoda clasică │ 35 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Alcool propilic prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 150 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Alcool metilic prin metoda clasică │ 35 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Alcool metilic prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 150 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Aluminiu │ 59 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Amoniac │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Anhidridă ftalică │ 45 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Anhidridă maleică │ 45 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Antimoniu │ 59 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Argint metal şi compuşi solubili │ 59 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Arsen şi compuşi anorganici │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Benzen prin metoda clasică │ 35 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Benzen prin gaz cromatografie │pregătire probă │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 150 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Benzină şi carburanţi prin metoda clasică │ 35 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Benzină şi carburanţi prin │pregătire probă │ 50 ││gazcromatografie ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 150 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Dioxid de carbon │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Dioxid de sulf │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Celosolv │ 70 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Cianuri şi cianogeni │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Ciclohexanonă prin metoda clasică │ 35 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Ciclohexanonă prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 150 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Clor │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Cloroform prin metoda clasică │ 35 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Cloroform prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 150 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Crom, oxizi de crom │ 59 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Cromaţi şi bicromaţi de cupru conţinuţi:│în praf │ 59 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │în fum │ 59 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Cupru │ 59 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Dioxan │ 70 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Epiclorhidrină │ 70 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Eter etilic │ 70 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Etilendiamină │ 70 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Fenol prin metoda clasică │ 35 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Fenol prin gaz cromatografie │pregătire probă │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 150 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Formaldehidă │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Hidrocarburi alifatice prin metoda clasică │ 35 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Hidrocarburi alifatice prin │pregătire probă │ 50 ││gazcromatografie ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 150 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Hidrochinonă │ 50 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Hidrogen sulfurat │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Hidroxizi alcalini │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Mangan │ 59 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Mercur │ 59 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Metil etil cetonă │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Naftalina │ 50 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Naftol alfa şi beta │ 50 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Nichel carbonil │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Ozon │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Oxizi de azot │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Monoxid de carbon │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Oxid de etilenă prin metoda clasică │ 35 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Oxid de etilenă prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 150 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Oxid de propilenă │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Oxid feric │ 59 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Oxid de zinc (fumuri) │ 59 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Percloretilenă prin metoda clasică │ 35 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Percloretilenă prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 150 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Plumb şi compuşi │ 59 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Seleniu şi compuşi │ 59 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Stiren prin metoda clasică │ 35 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Stiren prin gaz cromatografie │pregătire probă │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 150 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Sulfură de carbon │ 59 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Terebentină │ 59 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Tetraclorură de carbon │ 59 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Titan şi oxid de titan │ 59 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Toluen prin metoda clasică │ 35 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Toluen prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 150 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Toluen diizocianat prin metoda clasică │ 35 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Toluen diizocianat prin gazcromatografie│pregătire probă │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 150 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Tricloretilenă │ 59 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Xilen prin metoda clasică │ 35 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Xilen prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 150 │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤│Tungsten │ 59 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Uleiuri minerale │ 35 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Anilină │ 59 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Benzidină │ 59 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Tetraetil de plumb │ 59 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Hidrocarburi aromatice policiclice │ 59 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Negru de fum │ 50 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Pesticide şi paration │ 59 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Clorură de vinil prin metoda clasică │ 35 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Clorură de vinil prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 150 │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Acizi anorganici: acid fluorhidric, │pregătire probă │ 80/probă ││acid clorhidric, acid bromhidric, ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│acid azotic, acid ortofosforic, │determinare IC │ 200/probă ││acid sulfuric prin ioncromatografie │ │ │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Amoniac prin ioncromatografie │pregătire probă │ 80/probă ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare IC │ 200/probă │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Hidroxizi alcalini (LiOH, KOH, CaOH) │pregătire de probă │ 80/probă ││prin ioncromatografie ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare IC │ 200/probă │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┤│ Alte determinări în aerul locurilor de muncă, cu specificarea metodei de lucru │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┤│Determinare prin spectrofotometrie cu │pregătire probă pentru tehnica│ 50/probă ││absorbţie atomică │flacără sau cuptor de grafit │ ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │pregătire probă pentru tehnica│ 100/probă ││ │generare de vapori │ ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare tehnică flacără │ 50/element ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare tehnică cuptor de │ 80/element ││ │grafit sau generare de vapori │ │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinare prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 180/probă │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinare prin lichidcromatografie │pregătire probă │ 50 ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare │ 200/probă │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinare prin ioncromatografie │pregătire probă │ 80/probă ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare IC │ 200/probă │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┤│ Biotoxicologie │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Recoltare de produse biologice │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Acetonă (urină) │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Acid deltaaminolevulinic │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Acid hipuric (urină) │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Acid mandelic (urină) │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Acid tricloracetic (urină) │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Arsen (urină) │ 59 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Cadmiu (urină, sânge) │ 59 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Carboxihemoglobină │ 50 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Colinesteraze │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Coproporfirine │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Crom (urină) │ 70 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Fenoli liberi şi conjugaţi │ 40 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Clor │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Mangan (urină) │ 70 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Mercur (urină şi/sânge) │ 70 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Methemoglobină │ 40 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Plumb (urină şi/sânge) │ 70 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Tiocianaţi (urină) │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Uroporfirine │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Compuşi triclor totali │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Fluor │ 30 │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤│Metale (Pb, Cd, Ni, Cr, Mn din │pregătire probă biologică │ 50/probă ││sânge/ser/urină prin spectrometrie de │pentru tehnica cuptor │ ││absorbţie atomică) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤│ │determinare SAA cu tehnica │ 80/element ││ │cuptor │ │├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┤│Mercur/Arsen din urină SAA cu generare de vapori │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Biochimie şi hematologie │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Recoltare produse biologice │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Examen sumar de urină │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Glicemie │ 7 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Calciu (total şi ionic) │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Creatinină │ 8 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Acid uric │ 7 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Tymol │ 7 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Sulfat de zinc │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Magneziu │ 7 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Magneziu eritrocitar │ 70 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Fibrinogen │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Fosfatază acidă │ 8 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Fosfatază alcalină │ 8 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│HDL-colesterol │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│LDL-colesterol │ 8 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Colesterol │ 8 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Lipide │ 8 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│TGO │ 7 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│TGP │ 7 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Electroforeză │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Bilirubinemie │ 13 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Trigliceride │ 8 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Sideremie │ 8 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Amilazemie │ 7 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Uree │ 8 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Colinesterază │ 8 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Gama glutamil transpeptidază │ 8 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Lactat dehidrogenază │ 7 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Proteine totale │ 8 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Hemoleucogramă completă │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│VSH │ 13 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Examen citologic exfoliat pulmonar şi vezical │ 50 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Identificarea corpilor azbestozici în spută │ 50 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Identificarea corpilor feruginoşi în spută │ 50 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea imunoglobulinelor │ 19 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea complementului C3 │ 18 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Proteina C reactivă │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Beta 2 microglobulină │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Testul micronucleilor │ 100 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea aberaţiilor cromozomiale │ 250 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Referat tehnic pentru abilitarea laboratorului de toxicologie │ 300/referat ││(elaborat pe baza documentaţiei depuse pentru reabilitare) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Consultanţă pentru laboratoare de toxicologie │ 40/oră │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ Alte prestaţii de medicina muncii │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Consultanţă de specialitate medicina muncii │ 35/persoană │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Elaborarea referatului privind starea de sănătate a lucrătorilor │ 50/referat │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Participare la evaluarea factorilor de risc de la locul de muncă │ 50/loc de muncă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Participare la evaluarea factorilor de risc de la locul de muncă pentru│ 50/persoană ││femeia gravidă sau care alăptează │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ VII. IGIENA RADIAŢIILOR │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Avizare şi autorizare │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Avizare amplasare, construcţie şi reamenajare practici şi activităţi │ 200 ││nucleare │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Avizare faze de conservare, încetare a activităţii şi dezafectarea │ 200 ││instalaţiilor nucleare şi radiologice cu risc radiologic semnificativ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Autorizare sanitară pentru utilizarea instalaţiilor dentare │ 200 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Aviz sanitar pentru transportul surselor şi materialelor radioactive │ 200 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Autorizare sanitară pentru depozitarea surselor şi materialelor │ 300 ││radioactive │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Autorizare sanitară de producere, manipulare instalaţii nucleare, │ 400 ││radiologice şi surse din practici şi activităţi nucleare │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Autorizare sanitară pentru utilizarea instalaţiei Rx diagnostic, CT │ 300 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Autorizare sanitară pentru utilizarea laboratoarelor mobile dotate cu │ 300 ││instalaţii radiologice │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Autorizare sanitară pentru activităţi în domeniul nuclear cu surse şi │ 400 ││instalaţii care nu se organizează în unităţi nucleare (de exemplu, │ ││service etc.) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Autorizare sanitară pentru utilizarea instalaţiei de radioterapie │ 500 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Autorizare sanitară pentru utilizarea instalaţiei de defectoscopie │ 300 ││industrială │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Autorizare sanitară pentru utilizarea tehnicilor nucleare, │ 300 ││difractometriei, altele asemenea │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Autorizare sanitară pentru utilizarea laboratoarelor cu surse deschise │ 500 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Autorizare sanitară pentru lucrul cu surse radioactive deschise în │ 500 ││exteriorul unităţii de bază │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ Dozimetrii │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Verificări metrologice ale aparaturii dozimetrice │ 300/ ││ │ cameră ionizare │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Controlul expunerii profesionale individuale la radiaţii ionizante │conform devizului/││ │ persoană/lună │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Dozimetrii de câmp la Rx dentar, difractometrii şi similare │ 150/instalaţie │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Dozimetrii de câmp la Rx diagnostic, terapie, defectoscopie │ 200/instalaţie │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Dozimetrie de câmp la laborator cu surse deschise │ 350/sursă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Dozimetrie de câmp radioterapie │ 300/instalaţie │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ Etalonări │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Instalaţii de terapie convenţională │ 1000/instalaţie │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Instalaţii de terapie cu energii înalte │ 2000/instalaţie │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Instalaţii de brahiterapie │ 1000/sursă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Instalaţii de medicină nucleară │ 800/instalaţie │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Dozimetre │ 100/echipament │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ Evaluarea condiţiilor de muncă cu radiaţii ionizante │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Expertizarea unităţilor cu risc radiologic I │ 300/unitate │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Expertizarea unităţilor cu risc radiologic II │ 400/unitate │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Expertizarea unităţilor cu risc radiologic III │ 500/unitate │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Expertizarea unităţilor cu risc radiologic IV │ 600/unitate │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ Evaluarea dozelor de radiaţii administrate pacienţilor │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Evaluarea dozelor la instalaţiile de rontgendiagnostic │ 50/tip examinare │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Evaluarea dozelor la instalaţiile de rontgenterapie │ 100/tip examinare│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Evaluarea dozelor la instalaţiile de cobaltoterapie/TEI │ 150/tip examinare│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ Determinarea contaminării locurilor de muncă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Radiometria suprafeţelor │ 80/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Recoltarea probelor de aer │ 80/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Recoltarea efluenţilor lichizi │ 70/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Recoltări de probe de urină │ 30/probă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ Biochimie şi hematologie │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Testul micronucleilor │conform devizului │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Aberaţii cromozomiale │conform devizului │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ Radiometrie │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Pregătirea chimică a probelor de produse alimentare în vederea │ 50/probă ││analizării radiometrice │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Pregătirea chimică a probelor de apă potabilă/minerală în vederea │ 25/probă ││analizării radiometrice │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Radiocesiu │ 350 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Radiostronţiu │ 350 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Radiu 226 │ 450 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Poloniu 210 şi plumb 210 │ 450 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Uraniu natural │ 450 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Thoriu natural │ 450 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Iod 131 │ 450 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Tritiu │ 450 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ Alte determinări specifice │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Spectrofotometrie standard pe timp de măsură (minimum 20 de ore) HPGe │ 500 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Spectrofotometrie standard pe timp de măsură (minimum 20 de ore) NaI │ 250 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Spectrofotometrie standard pe timp scurt CS 137 şi CS 134 HPGe │ 50/oră │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Spectrofotometrie standard pe timp scurt NaI │ 12/oră │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Radiometrie alfa sau betaglobală pentru activităţi mari │conform devizului │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Radiometrie alfa sau betaglobală pentru activităţi mici │ 100 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea contaminării urinare radioactive │ 150 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ Alte prestaţii privind igiena radiaţiilor ionizante │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Consultanţă de specialitate │ 130/oră │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Referat de evaluare a riscurilor în expunerea profesională la radiaţii │ 125/referat ││ionizante │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Referat de evaluare pentru înregistrarea laboratorului apă - │ 300/referat ││radioactivitate │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Expertiză de specialitate cu evaluare în vederea notificării │conform devizului ││laborator - radioactivitate │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Taxă de deplasare pentru efectuarea prestaţiilor în afara localităţii │conform devizului ││laboratorului │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Controlul calităţii instalaţiilor radiologice │500 lei/instalaţie│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ VIII. COMBATEREA VECTORILOR │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Avizare produse biocide │ 200/produs │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Test de eficacitate a insecticidelor pentru insecte zburătoare │ 40 ││(Musca domestica) - laborator │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Test de eficacitate a insecticidelor pentru insecte târâtoare │ 50 ││(Blatella germanica, Blatta orientalis sau Periplaneta americana) - │ ││laborator │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Test de remanenţă pentru insecticide - laborator │ 500 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Test pentru stabilirea caracterului atractant sau repelent al unui │ 40 ││produs - laborator │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Test de eficacitate a raticidelor pentru şobolani hibrizi sau şobolani │ 150 ││albi - biobază │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Expertiză pentru identificarea vectorilor sau a artropodelor │ 60 ││generatoare de disconfort pentru specii comune - 1 probă cu aproximativ│ ││10 exemplare │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Expertiză pentru identificarea vectorilor sau a artropodelor │ 200 ││generatoare de disconfort - constatări în teren │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Test pentru stabilirea toxicităţii acute orale [DL(50)] la şobolan │ 300/produs │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Test pentru stabilirea toxicităţii acute dermale [DL(50)] la şobolan │ 200/produs │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Test pentru stabilirea potenţialului de sensibilizare la cobai │ 400/produs │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ IX. CABINETE MEDICALE DE FRONTIERĂ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Certificat de scutire de control sanitar/certificat de control sanitar │ 400 ││al navei │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Certificate internaţionale de vaccinări sau profilaxie │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Eliberarea certificatului internaţional de vaccinare sau profilaxie │ 150 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Certificat medical pentru nave │ 300 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Emiterea avizului epidemiologic pentru boli carantinabile │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ X. PRESTAŢII DIVERSE │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│Elaborarea referatelor tehnice pe bază de dosare depuse │conform devizului │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Referat tehnic de interpretare a buletinului de măsurare de câmpuri │ 150/buletin ││electromagnetice │ de determinări │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Consultanţă de specialitate │ 130/oră │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Studii de specialitate │conform devizului │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Referat pentru solicitări de avizare materiale şi/sau campanii IEC │conform devizului │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Taxă de deplasare pentru efectuarea de prestaţii în afara localităţii │conform devizului ││laboratorului │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Elaborarea referatului de înregistrare a laboratoarelor de analiză │ 200/referat ││a apei potabile │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Auditarea laboratoarelor de apă în vederea înregistrării │ 200/laborator │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Verificarea şi evaluarea dosarelor de înregistrare a laboratoarelor │ 100/dosar ││care efectuează controlul oficial al apei potabile │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Verificarea şi evaluarea dosarelor de notificare a apelor îmbuteliate, │ 100/dosar ││altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Expertiză în domeniul apei potabile şi al apelor de îmbăiere │ 200/expertiză │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Instruire practică de laborator │ 40/persoană/oră │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Cursuri, instruiri, activităţi pentru informare, formare, dezvoltare, │ 40/persoană/oră ││specializare în domeniul medicinei muncii, igienei şi sănătăţii publice│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea factorului de protecţie prin metoda vizuală │ 250 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Supravegherea condiţiilor igienico-sanitare din mediu/ale personalului │ 50/chestionar ││(chestionar de simptome) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea zgomotului urban în locuinţă │ 80/locuinţă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Determinarea/Evaluarea microclimatului ambiental │ 40/punct de ││ │ determinare │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Expertiză în caz de incident radiologic │conform devizului │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘--------