HOTĂRÂRE nr. 234 din 16 februarie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă(actualizată până la data de 28 decembrie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 decembrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse până la această dată de către: HOTĂRÂREA nr. 1.085 din 16 august 2006; HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.212 din 6 decembrie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul educaţiei şi cercetării,Mihail HărdăuBucureşti, 16 februarie 2006.Nr. 234.  +  AnexăNORMA 16/02/2006