HOTĂRÂRE nr. 493 din 19 mai 2010 (*actualizată*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România(actualizată până la data de 5 martie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 5 martie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 100 din 28 februarie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumit în continuare Consiliul INIS, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta hotărâre au înţelesul stabilit prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România.  +  Articolul 2Se aprobă Structura funcţională a Consiliului INIS, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul mediului şi pădurilor,Borbely LaszloMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 19 mai 2010.Nr. 493.  +  Anexa 1REGULAMENT 19/05/2010  +  Anexa 2STRUCTURA FUNCŢIONALĂa Consiliului Infrastructurii naţionalepentru informaţii spaţiale în România                                     ┌────────────┐                                     │Preşedintele│                                     └──────┬─────┘                                            │                                            │                                            ▼                                   ┌────────────────┐                                   │Vicepreşedintele│                                   └────────┬───────┘                                            │                                            │                                            │                 ┌───────────────┐ │                 │ Secretariatul ├──────────┤                 └───────────────┘ │                                            │                                            │                                            │                                            ▼                                      ┌────────────┐                                      │ Membrii │                                      └────────────┘-------