HOTĂRÂRE nr. 118 din 6 martie 2012 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii Publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 9 martie 2012  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 134 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale,
  Claudia Boghicevici
  Ministrul administrației
  și internelor,
  Gabriel Berca
  Ministrul finanțelor publice,
  Bogdan Alexandru Drăgoi
  București, 6 martie 2012.Nr. 118.  +  AnexăSTATUTULCasei Naționale de Pensii Publice