ORDIN nr. 756 din 3 noiembrie 1997 (*actualizat*)pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii mediului(actualizat până la data de 28 iunie 2011*)
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 iunie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 592 din 25 iunie 2002; ORDINUL nr. 1.144 din 9 decembrie 2002, abrogat de HOTĂRÂREA nr. 140 din 6 februarie 2008; LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorMinistrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,în temeiul prevederilor art. 9, art. 10 alin. 4, art. 14 şi art. 64 lit. d) din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995,Ordinului nr. 125/1996 secţiunea 5 pct. 5.4., 5.5. şi 5.6. şi secţiunea 8 pct. 8.1. şi 8.2. al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, care a aprobat Procedura de reglementare a activităţilor economico-sociale cu impact asupra mediului,Hotărârii Guvernului nr. 568/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:1. Se aprobă reglementarea privind evaluarea poluarii mediului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.2. Departamentul protecţiei mediului prin Direcţia strategii şi reglementări pentru protecţia mediului răspunde de aplicarea prevederilor prezentului ordin şi de instruirea periodică în mod unitar a personalului din cadrul unităţilor teritoriale, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul emiterii actelor de reglementare.3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României.Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Ioan Oltean  +  AnexăREGLEMENTARI 03/11/1997