HOTĂRÂRE nr. 74 din 2 februarie 2012privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., prevăzut în anexa nr. I.  +  Articolul 2Se aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., prevăzut în anexa nr. II.  +  Articolul 3Se aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIONAL - S.R.L., prevăzut în anexa nr. III.  +  Articolul 4Se aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale SERVTRANS INVEST - S.A., prevăzut în anexa nr. IV.  +  Articolul 5Se aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L., prevăzut în anexa nr. V.  +  Articolul 6Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Societatea Comercială REGIOTRANS - S.R.L., Societatea Comercială REGIONAL - S.R.L., Societatea Comercială SERVTRANS INVEST - S.A., Societatea Comercială TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. vor actualiza anual, în condiţiile legii, contractele de servicii publice prevăzute la art. 1-5, după adoptarea legii bugetului de stat.  +  Articolul 7În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, operatorii de transport feroviar de călători cu capital privat se vor integra în sistemul de emitere electronică a legitimaţiilor de călătorie utilizat în prezent de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A.  +  Articolul 8Anexele nr. I-V*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.____________ Notă *) Anexele nr. I-V se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul transporturilor şiinfrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 februarie 2012.Nr. 74.  +  Anexa ICONTRACT 02/02/2012  +  Anexa IICONTRACT 02/02/2012  +  Anexa IIICONTRACT 02/02/2012  +  Anexa IVCONTRACT 02/02/2012  +  Anexa VCONTRACT 02/02/2012