HOTĂRÂRE nr. 54 din 25 ianuarie 2012privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 2 februarie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea imobilelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita.  +  Articolul 2 (1) Consiliul Judeţean Harghita are obligaţia de a menţine destinaţia imobilelor preluate potrivit art. 1, prevăzute în anexă, pentru desfăşurarea activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Consiliului Judeţean Harghita, în conformitate cu destinaţia acestora. (3) În situaţia în care în urma controlului se constată că imobilele transmise potrivit art. 1 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului.  +  Articolul 3 (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Judeţean Harghita va proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate. (3) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentă la data transferului dreptului de administrare. (4) Consiliul Judeţean Harghita are obligaţia de a moderniza şi de a întreţine imobilele preluate în administrare şi de a respecta standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice acestora. (5) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora. (6) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Judeţean Harghita va prelua şi activul şi pasivul acestora, conform balanţei de verificare întocmite la data preluării imobilelor. (7) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea judeţului Harghita şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Judeţean Harghita, în condiţiile legii.  +  Articolul 4La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru Funeriup. Ministrul administraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 25 ianuarie 2012.Nr. 54.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor care se transmit din domeniulpublic al statului şi din administrareaMinisterului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret(CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentruSport şi Tineret Harghita (CUI 27436568) în domeniul public aljudeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita
  *Font 7*
      Tabăra Miercurea-Ciuc
   
  Nr. M.F. Cod de clasi- ficare Locul unde este situat imobilul Valoarea de inventar (lei) Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  34938 8.26.01 Judeţul Harghita, oraşul Vlăhiţa, cartierul Băile Homorod 95.219,55 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita (CUI 27436568) În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita Vila nr. 4 - piatră cioplită, pereţi din lemn, acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 54 mp
  34940 8.26.01 Judeţul Harghita, oraşul Vlăhiţa, cartierul Băile Homorod 1.450.154,28 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita (CUI 27436568) În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita Vila nr. 4 - piatră cioplită, pereţi din lemn, acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 248 mp,electricitate
  34944 8.26.01 Judeţul Harghita, oraşul Vlăhiţa, cartierul Băile Homorod 235.828 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita (CUI 27436568) În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita Vila nr. 10 - piatră cioplită, pereţi din lemn, acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 68 mp, etaj, apă şi electricitate
  34949 8.26.01 Judeţul Harghita, oraşul Vlăhiţa, cartierul Băile Homorod 134.223,47 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita (CUI 27436568) În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita Vila nr. 15 - piatră cioplită, pereţi din cărămidă, acoperiş din ţiglă solzi, aria construită 66 mp,subsol,parter, apă şi electricitate
  34950 8.26.01 Judeţul Harghita, oraşul Vlăhiţa, cartierul Băile Homorod 55.343,44 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita (CUI 27436568) În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita Vila nr. 16 - beton cicloplan, pereţi parter cărămidă, etaj + mansardă din lemn, acoperiş din ţiglă profilată,aria construită 61 mp, mansardă, apă şi electricitate
  34952 8.26.01 Judeţul Harghita, oraşul Vlăhiţa, cartierul Băile Homorod 272.888,67 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita (CUI 27436568) În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita Vila nr. 18 - piatră cioplită, pereţi din lemn, acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 69 mp, apă şi electricitate
  34953 8.26.01 Judeţul Harghita, oraşul Vlăhiţa, cartierul Băile Homorod 411.415,06 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita (CUI 27436568) În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita Vila nr. 20 - piatră cioplită, pereţi din lemn, acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 101 mp, etaj, apă şi electricitate
  34956 8.26.01 Judeţul Harghita, oraşul Vlăhiţa, cartierul Băile Homorod 675.142,66 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita (CUI 27436568) În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita Vila nr. 23 - piatră cioplită, pereţi din lemn, acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 161 mp, etaj, apă şi electricitate
  34957 8.26.01 Judeţul Harghita, oraşul Vlăhiţa, cartierul Băile Homorod 132.974,24 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita (CUI 27436568) În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita Vila nr. 24 - piatră cioplită, pereţi parter piatră cioplită, etaj din lemn, acoperiş din ţiglă profilată,aria construită 33 mp, etaj, apă şi electricitate
  34958 8.26.01 Judeţul Harghita, oraşul Vlăhiţa, cartierul Băile Homorod 89.952,16 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita (CUI 27436568) În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita Vila nr. 25 - piatră cioplită, pereţi din lemn, acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 36 mp, etaj, apă şi electricitate
  34962 8.26.01 Judeţul Harghita, oraşul Vlăhiţa, cartierul Băile Homorod 22.486,25 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita (CUI 27436568) În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita Vila nr. 29 - piatră cioplită, pereţi din lemn, acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 24 mp, electricitate
  34965 8.26.01 Judeţul Harghita, oraşul Vlăhiţa, cartierul Băile Homorod 128.254,9 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita (CUI 27436568) În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita Vila nr. 32 - piatră cioplită, pereţi din lemn, acoperiş din ţiglă solzi, aria construită 58 mp, apă şi electricitate, demisol, parter, mansardă
  34969 8.26.01 Judeţul Harghita, oraşul Vlăhiţa, cartierul Băile Homorod 78.840,68 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita (CUI 27436568) În domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita Vila nr. 36 - piatră cioplită, pereţi din lemn, acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 56 mp, apă şi electricitate, mansardă
  ----