ORDIN nr. 163 din 17 martie 2009 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe(actualizat până la data de 5 ianuarie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI
  • Nr. 163 din 17 martie 2009
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 540 din 19 martie 2009
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 23 din 19 martie 2009
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 5 ianuarie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 1.203 din 26 martie 2010, ORDINUL nr. 2.596 din 11 octombrie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, al art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei, ministrul finanţelor publice şi viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul dezvoltării regionaleşi locuinţei,Vasile Blagap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Cristian Făinişi,secretar de stat  +  AnexăNORMA 17/03/2009