ORDIN nr. 290 din 21 decembrie 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor(actualizat până la data de 25 aprilie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • -----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 25 aprilie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 260 din 16 noiembrie 2012; ORDINUL nr. 40 din 19 aprilie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 23 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.--------*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşBucureşti, 21 decembrie 2011.Nr. 290.  +  AnexăREGULAMENT 21/12/2011