ORDIN nr. 204 din 27 noiembrie 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale(actualizat până la data de 26 noiembrie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
  • ----------Având în vedere prevederile art. 11^1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor europene emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică proiectelor depuse începând cu data de 1 ianuarie 2012.  +  Articolul 2^1Prin excepţie de la prevederile art. 2, în cazul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, prevederile art. 2, 4 şi 5 din anexă se aplică şi proiectelor aflate în derulare la data de 10 august 2012, precum şi celor depuse după această dată.------------Art. 2^1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 574 din 20 iunie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013.  +  Articolul 3Autorităţile de management vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul afacerilor europene,Leonard OrbanBucureşti, 27 decembrie 2011.Nr. 204.  +  AnexăINSTRUCTIUNI 27/11/2011