ORDIN nr. 1.141/1.386/2017privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Nr. 1.141 din 28 iunie 2007
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
 • Nr. 1.386 din 28 iunie 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007  În temeiul prevederilor:– Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învățământului postuniversitar medical și farmaceutic uman, cu modificările și completările ulterioare,– Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,– Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului,văzând referatul Direcției generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională și salarizare nr. E.N. 6.860 din 28 iunie 2007,ministrul sănătății publice și ministrul educației, cercetării și tineretului emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Criteriile de acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a unităților sanitare, în care se pot derula programe de rezidențiat, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Lista centrelor universitare medicale și a unităților sanitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidențiat, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă conținutul și durata rezidențiatului în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cuprinse în anexa nr. 4.*) Notă
  *) Anexa nr. 4 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru vânzări și relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Direcțiile implicate din cadrul Ministerului Sănătății Publice și al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, precum și Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.214/1993 privind înființarea rezidențiatului ca formă de pregătire în specialitate a medicilor și farmaciștilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 15 august 1994.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul educației,
  cercetării și tineretului,
  Cristian Mihai Adomniței
   +  Anexa nr. 1REGULAMENT din 28 iunie 2007  +  Anexa nr. 2CRITERIILE din 28 iunie 2007  +  Anexa nr. 3LISTAcentrelor universitare medicale și a unităților sanitareacreditate pentru derularea programelor de specializareprin rezidențiat*) Notă
  *) vor fi reacreditate la un interval de 5 ani.
  3.1. Lista centrelor universitare și a unităților sanitare din centre universitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidențiat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Centrul  universitar Unitatea sanitară──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Arad Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Arad Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. Salvador Vuia" Arad──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Arad Spitalul Clinic Municipal Arad──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Brașov Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Brașov Spitalul Clinic de Copii Brașov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Brașov Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea" Brașov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic "Sf. Maria" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Gr. Alexandrescu"             București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic de Urgență de Chirugie Plastică Reparatorie și             Arsuri București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic "Filantropia" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic de Urgență București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan             Theodorescu" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic "Dr. Ion Cantacuzino" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic "Colentina" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic de Ortopedie și TBC Osteoarticular "Foișor"             București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Pantelimon" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic Caritas "Acad. N. Cajal" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic "Colțea" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic "N. Malaxa" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr. V. Babeș"             București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic de Copii "Dr. V. Gomoiu" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic de Dermato-venerologie "Prof. Dr. S. Longhin"             București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "M.S. Curie" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic de Urgență "Elias" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Ioan" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Universitar de Urgență București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu"             București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Centrul Metodologic de Reumatologie "Dr. I. Stoia" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Centrul Clinic de Urgențe de Boli Cardio-Vasculare al Armatei             (M.Ap.N.)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei             și Științelor Biomedicale "V. Babeș" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T.             Nicolau" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului "Prof. Dr. A.             Rusescu" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Institutul de Endocrinologie "C.I. Parhon" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie "Ana Aslan"             București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Institutul de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL "Prof.             Dr. D. Hociotă" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Institutul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice "Prof. Dr. N.             Paulescu" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneo-             climatologie București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Institutul Clinic Fundeni București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu"             București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Institutul de Sănătate Publică București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Institutul de Virusologie "St. S. Nicolau" București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Institutul Național de Medicină Sportivă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a             Capacității de Muncă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Clinic de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" -             MAPN──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Militar de Urgență "Prof. Dr. D. Gerota" - MI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── București Spitalul Universitar CF Witing București - MTTC──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cluj-Napoca Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. O. Fodor" Cluj-Napoca──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cluj-Napoca Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Danielo" Cluj-Napoca──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cluj-Napoca Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cluj-Napoca Institutul Inimii "Prof. Dr. Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cluj-Napoca Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuță" Cluj-Napoca──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cluj-Napoca Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cluj-Napoca Institutul de Sănătate Publică Cluj-Napoca──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cluj-Napoca Spitalul Universitar CF Cluj-Napoca - MTTC──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Constanța Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Constanța Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Constanța Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Constanța Spitalul Universitar CF Constanța - MTTC──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Craiova Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Craiova Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Craiova Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie             "Victor Babeș" Craiova──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Craiova Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Craiova Centrul de Cardiologie Craiova──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Craiova Institutul de Medicină Legală Craiova──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Craiova Spitalul Universitar CF Craiova──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Craiova Spitalul Clinic de Urgență Militar "Dr. Ștefan Odobleja" Craiova──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Galați Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Galați Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Iași Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Iași Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Treime" Iași──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Iași Spitalul Clinic de Urgențe "Sf. Ioan" Iași──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Iași Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Iași Spitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie "Elena Doamna" Iași──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Iași Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Iași Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza Vodă" Iași──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Iași Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Iași Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" Iași──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Iași Spitalul Clinic de Recuperare Iași──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Iași Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. GIM Georgescu" Iași──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Iași Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie Iași──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Iași Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iași──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Iași Institutul de Medicină Legală Iași──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Iași Institutul de Sănătate Publică Iași──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Iași Spitalul Universitar CF Iași - MTTC──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Iași Spitalul Clinic Militar de Urgență "Dr. I. Czihac" Iași──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Oradea Spitalul Clinic Județean Oradea──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Oradea Spitalul Clinic de Copii "Dr. Gavril Curteanu" Oradea──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Oradea Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Oradea──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Oradea Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Oradea──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Oradea Spitalul Clinic de Neurologie și Psihiatrie Oradea──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Oradea Spitalul Clinic Militar de Urgență "Avram Iancu" Oradea──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sibiu Spitalul Clinic Județean Sibiu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sibiu Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sibiu Centrul de Sănătate Publică Sibiu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Târgu Mureș Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Târgu Mureș Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Târgu Mureș Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Târgu Mureș Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureș──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Timișoara Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Timișoara Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Timișoara Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Timișoara Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie             "Victor Babeș" Timișoara──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Timișoara Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. D. Popescu"             Timișoara──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Timișoara Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Timișoara Institutul de Sănătate Publică Timișoara──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Timișoara Institutul de Medicină Legală Timișoara──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Timișoara Spitalul Universitar CF Timișoara - MTTC──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Timișoara Spitalul Militar de Urgență Timișoara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3.2. Unități sanitare județene, municipale și orășenești acreditate pentru pregătire în medicina de familie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Centruluniversitar Județul Unitatea sanitară     deîndrumare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cluj-Napoca Alba Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Argeș Spitalul Județean Pitești────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Argeș Spitalul de Pediatrie Pitești────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Argeș Spitalul Municipal Câmpulung────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Argeș Spitalul Militar de Urgență "Ion Jianu" Pitești────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Bacău Spitalul Județean de Urgență Bacău────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Bacău Spitalul de Pediatrie Bacău────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Bacău Spitalul Municipal Onești────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Bacău Spitalul Municipal de Urgență Moinești────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Oradea Bihor Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Oradea Bihor Spitalul Municipal "Episcop N. Popovici" Beiuș────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Oradea Bihor Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Oradea Bihor Spitalul General CF Oradea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cluj-Napoca Bistrița-             Năsăud Spitalul Județean Bistrița────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Botoșani Spitalul Județean de Urgență "Mavromati" Botoșani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Botoșani Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Botoșani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Botoșani Spitalul de Copii Botoșani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Botoșani Spitalul de Psihiatrie Botoșani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Botoșani Spitalul Municipal Dorohoi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Brăila Spitalul de Urgență Județean Brăila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Brăila Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brăila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Brăila Spitalul de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Brăila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Brașov Brașov Spitalul Municipal Făgăraș────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Brașov Brașov Spitalul de Boli Infecțioase Brașov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Brașov Brașov Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Brașov Brașov Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Brașov Brașov Spital General CF Brașov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București București Spitalul General CF nr. 2 București - MTTC────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București București Spitalul Militar de Urgență "Prof.Dr. D. Gerota" - MI────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București București Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" - SRI────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București București Spitalul "Prof. Dr. Constantin Angelescu" București -                         MJ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Buzău Spitalul Județean Buzău────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Călărași Spitalul Județean de Urgență Călărași────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Călărași Spitalul Municipal Oltenița────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Timișoara Caraș-             Severin Spitalul Județean Reșița────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Timișoara Caraș-             Severin Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cluj-Napoca Cluj Spitalul Municipal Dej────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cluj-Napoca Cluj Spitalul Municipal Turda────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cluj-Napoca Cluj Spitalul Militar de Urgență "Dr. Constantin Papilian"                        Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Constanța Constanța Spitalul Municipal Mangalia────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Constanța Constanța Spitalul Municipal Medgidia────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Constanța Constanța Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru Gafencu"                        Constanța - MAPN────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Târgu Mureș Covasna Spitalul Județean "Dr. Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Dâmbovița Spitalul Județean Târgoviște────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Craiova Dolj Spitalul Filișanilor - Filiași────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Craiova Dolj Spitalul Municipal Calafat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Galați Spitalul de Obstetrică-Ginecologie "Buna Vestire" Galați────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Galați Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Galați Spitalul de Pneumoftiziologie Galați────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Galați Spitalul de Boli Infecțioase "Cuvioasa Parascheva"                        Galați────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Galați Spitalul de Psihiatrie "Elena Doamna" Galați────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Galați Spitalul General CF Galați────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Galați Spitalul Militar de Urgență "Dr. Aristide Serfioti"                        Galați────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Giurgiu Spitalul Județean Giurgiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Craiova Gorj Spitalul Județean Târgu Jiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Târgu Mureș Harghita Spitalul Județean Miercurea-Ciuc────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Târgu Mureș Harghita Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Timișoara Hunedoara Spitalul Județean Deva────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Timișoara Hunedoara Spitalul Municipal "A. Simionescu" Hunedoara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Timișoara Hunedoara Spitalul de Urgență Petroșani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Ialomița Spitalul Județean de Urgență Slobozia────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Iași Spitalul Municipal Pașcani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Iași Spitalul Orășenesc Târgu Frumos────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Iași Spitalul General CF Pașcani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Ilfov Spitalul Județean Ilfov "Sf. Împărați Constantin și                        Elena"────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Ilfov Spitalul Orășenesc "Dr. Maria Burghele" Buftea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Ilfov Spitalul de Psihiatrie "Domnița Bălașa"────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cluj-Napoca Maramureș Spitalul Județean de Urgență "Dr. Constantin Opriș"                        Baia Mare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cluj-Napoca Maramureș Spitalul de Boli Infecțioase, Dermato-venerologie și                        Psihiatrie Baia Mare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cluj-Napoca Maramureș Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cluj-Napoca Maramureș Spitalul Municipal Sighetu Marmației────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cluj-Napoca Maramureș Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Timișoara Mehedinți Spitalul Județean Drobeta-Turnu Severin────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Timișoara Mehedinți Spitalul Municipal Orșova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Timișoara Mehedinți Spital General CF Drobeta-Turnu Severin────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Târgu Mureș Mureș Spitalul Municipal "Dr. Ghe. Marinescu" Târnăveni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Târgu Mureș Mureș Spitalul Municipal "Dr. E. Nicoară" Reghin────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Târgu Mureș Mureș Spitalul Municipal Sighișoara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Neamț Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Neamț Spitalul Municipal de Urgență Roman────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Craiova Olt Spitalul Județean Slatina────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Craiova Olt Spitalul Municipal Caracal────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Prahova Spitalul Județean de Urgență Ploiești────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Prahova Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiești────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Prahova Spitalul Municipal Ploiești────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Prahova Spitalul de Pediatrie Ploiești────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Prahova Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Prahova Spitalul Municipal Câmpina────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Prahova Spitalul General CF Ploiești────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cluj-Napoca Sălaj Spitalul Județean Zalău────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cluj-Napoca Sălaj Spitalul Orășenesc Șimleu Silvaniei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cluj-Napoca Satu Mare Spitalul Județean Satu Mare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Sibiu Sibiu Spitalul Municipal Mediaș────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Sibiu Sibiu Spitalul Orășenesc Cisnădie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Sibiu Sibiu Spitalul de Psihiatrie "Dr. Ghe. Preda" Sibiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Sibiu Sibiu Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Sibiu Sibiu Spitalul General CF Sibiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Sibiu Sibiu Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru Augustin"                        Sibiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Suceava Spitalul Județean de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" Suceava────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Suceava Spitalul Municipal Rădăuți────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────București Teleorman Spitalul Județean Alexandria────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Timișoara Timiș Spitalul Municipal Lugoj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Timișoara Timiș Spitalul Militar de Urgență "Dr. Victor Popescu"                        Timișoara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Constanța Tulcea Spitalul Județean de Urgență Tulcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Craiova Vâlcea Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Craiova Vâlcea Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Craiova Vâlcea Spitalul Municipal Drăgășani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Vaslui Spitalul Județean de Urgență Vaslui────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Vaslui Spitalul Municipal de Adulți Bârlad────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Vrancea Spitalul Județean de Urgență "Sf. Pantelimon" Focșani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Vrancea Spitalul Municipal Adjud────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iași Vrancea Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru Popescu"                        Focșani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3.3. Lista centrelor universitare în care pot fi derulate programe de rezidențiat în medicina de urgență– București;– Cluj-Napoca;– Craiova;– Iași;– Târgu Mureș;– TimișoaraNOTĂ:– acreditarea altor centre universitare se face cu aprobarea Ministerului Sănătății Publice și a Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului;– rezidenții în medicina de urgență aflați în alte centre universitare decât cele prevăzute în prezenta anexă pot solicita schimbarea centrului de pregătire.
   +  Anexa nr. 4ANEXĂ din 28 iunie 2007